Januar 2018

Februar 2018

Mart 2018

April 2018

Maj 2018

Juni 2018

Juli-August 2018

Novosti

Izmjena i dopuna Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH

Izmjena i dopuna Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH U “Službenim novinama FBiH” broj 55/18 od 13.07.2018. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH . Izmjenu i dopuni Pravilnika donosimo u nastavku: ...
  Objavljeno: 16.07.2018  |  Opširnije ...

Objavljena izmjena Zakona o stečajnom postupku FBiH

Objavljena izmjena Zakona o stečajnom postupku FBiH U “Službenim novinama FBiH“ broj 52/18 od 04.07.2018. godine objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o stečajnom postupku FBiH. Izmjene Zakona stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama FBiH“, odnosno 05.07.2018. godine...
  Objavljeno: 05.07.2018  |  Opširnije ...

Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I – VI 2018. godine

Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I – VI 2018. godine Federalno ministarstvo finansija dana 26.06.2018. godine, izdalo je Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I – VI 2018. godine Navedeno objašnjenje možete preuzeti preko sljedećeg linka OBJAŠNJENJE ...
  Objavljeno: 29.06.2018  |  Opširnije ...

Kalkulator za obračun plaće prema predloženim zakonima o porezu na dohodak i doprinosima

Kalkulator za obračun plaće prema predloženim zakonima o porezu na dohodak i doprinosima Kao što je već poznato, Vlada FBiH utvrdila je Prijedloge zakona o doprinosima i o porezu na dohodak. Na web stranici FMF objavljen je kalkulator za obračun plaće prema novim prijedlozima navedenih zakona. Pomoću ovog kalkulatora u moguće je sagledati ef...
  Objavljeno: 20.06.2018  |  Opširnije ...

Uputstvo o načinu popunjavanja uplatnice za podnošenje finansijskih izvještaja

Uputstvo o načinu popunjavanja uplatnice za podnošenje finansijskih izvještaja Na zvaničnoj web stranici  Finansijsko-informatičke agencije (FIA) objavljeno je uputstvo o načinu popunjavanja uplatnice za podnošenje finansijskih izvještaja. Izvor: www.fia.ba    ...
  Objavljeno: 20.06.2018  |  Opširnije ...

PROGRAM SEMINARA: POLUGODIŠNJI OBRAČUN U 2018. GODINI, PRAKTIČAN PRIKAZ PRIMJENE MRS/MSFI, BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO, SLUŽBENA PUTOVANJA, IZVOZ/UVOZ

PROGRAM SEMINARA: POLUGODIŠNJI OBRAČUN U 2018. GODINI, PRAKTIČAN PRIKAZ PRIMJENE MRS/MSFI, BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO, SLUŽBENA PUTOVANJA, IZVOZ/UVOZ SEMINAR - Kontinuirana edukacija računovođa i revizora POLUGODIŠNJI OBRAČUN U 2018. GODINI PRAKTIČAN PRIKAZ PRIMJENE MRS/MSFI BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO SLUŽBENA PUTOVANJA IZVOZ/UVOZ PERIODIČNI IZVJEŠTAJI BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA FINAN...
  Objavljeno: 10.06.2018  |  Opširnije ...