Januar 2015

Februar 2015

Novosti

SEMINAR: Godišnje porezne prijave za 2014. godinu

SEMINAR: Godišnje porezne prijave za 2014. godinu SEMINAR - Kontinuirana edukacija tehničara, računovođa i revizora Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.  ...
  Objavljeno: 04.03.2015  |  Opširnije ...

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FINANSIJSKOM IZVJEŠTAVANJU I GODIŠNJEM OBRAČUNU BUDŽETA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRAVILNIK  O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FINANSIJSKOM IZVJEŠTAVANJU I GODIŠNJEM OBRAČUNU BUDŽETA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U “Službenim novinama FBiH”, broj 14/15 od 20.02.2015. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izdvajamo član 4.  Pravilnika...
  Objavljeno: 27.02.2015  |  Opširnije ...

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH FBiH U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 13/15 od 18.2.2015. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2014. godine i iznosi: po ...
  Objavljeno: 20.02.2015  |  Opširnije ...

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA  O BUDŽETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U “Službenim novinama FBiH”, broj 8/15 od 02.02.2015. godine, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je stupio na snagu 03.02.2015. godine i koji vam prenosimo u cjelosti:  ZAKON O IZMJENAMA I ...
  Objavljeno: 06.02.2015  |  Opširnije ...

Snažan rast naplate indirektnih poreza u BiH

Snažan rast naplate indirektnih poreza u BiH “Neočekivano snažan rast naplate indirektnih poreza u decembru povećao je i rast neto kumulativne naplate”, navedeno je u najnovijem biltenu Odjela za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oprezivanja BiH. Tako je 2014. godina završena sa...
  Objavljeno: 03.02.2015  |  Opširnije ...

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS, Brčko Distriktu i BiH

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS, Brčko Distriktu i BiH FBiH U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 4/15 od 21.1.2015. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec novembar 2014. godine i iznosi: po z...
  Objavljeno: 23.01.2015  |  Opširnije ...