Januar 2018

Februar 2018

Novosti

U FBiH prosječna neto plaća u decembru 875 KM

U FBiH prosječna neto plaća u decembru 875 KM Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za decembar 2017. godine u Federaciji BiH iznosila je  875 KM i nominalno i realno  je bila viša za 0,8 posto posto u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječn...
  Objavljeno: 16.02.2018  |  Opširnije ...

U pripremi novi zakon o PDV-u

U pripremi novi zakon o PDV-u Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je jučer na Ekonomskom forumu u Sarajevu da je, nakon 11 godina, u pripremi novi zakon o porezu na dodatnu vrijednost /PDV/ kao jedan od načina da se poboljša poslovni ambijent i osavremeni oblast i...
  Objavljeno: 16.02.2018  |  Opširnije ...

UIO pustila u funkciju novi elktronski portal ePorezi

UIO pustila u funkciju novi elktronski portal ePorezi Uprava za indirektno oporezivanje danas je pustila u funkciju novi portal E-POREZI putem kojeg ce poreski obveznici moci elektronski komunicirati sa UIO. Svi poreski obveznici koji su se registrovali kod nadleznog regionalnog centra UIO za koristenje elektrons...
  Objavljeno: 09.02.2018  |  Opširnije ...

Objavljene osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu

Objavljene osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu U “Službenim novinama FBiH”, broj 7/18 od 31.01.2018. godine, objavljene su Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu. Osnovice donosimo u nastavku: Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima (“Službene novine Feder...
  Objavljeno: 31.01.2018  |  Opširnije ...

FIA: Informacija za obveznike izdrade i predaje finansijskih izvještaja za 2017. godinu

FIA: Informacija za obveznike izdrade i predaje finansijskih izvještaja za 2017. godinu Od 1.1.2018. godine elektronska verzija finansijskih izvještaja podrazumijeva snimanje vrijednosti finansijskih izvještaja u excel dokument. Elektronska verzija finansijskog izvještaja koja se snima na CD podrazumijeva snimanje vrijednosti finansijskih izv...
  Objavljeno: 31.01.2018  |  Opširnije ...

FIA: Upustvo za popunjavanje naloga za plaćanje

FIA: Upustvo za popunjavanje naloga za plaćanje FIA obavještava sve obveznike predaje finansijskih izvještaja i izvještaja revizora da prilikom uplate naknade za predaju  navedenih izvještaja nalog za plaćanje obavezno popune na dole navedeni način. Transakcijski računi Finansijsko-informatičke age...
  Objavljeno: 30.01.2018  |  Opširnije ...