Januar 2016

Februar 2016

Mart 2016

April 2016

Maj 2016

Juni 2016

Juli – August 2016

Septembar

Oktobar

Novosti

Novi zakon o bankama do kraja novembra

Novi zakon o bankama do kraja novembra Pravila rada i ponašanja banaka bit će definirana kroz puno jasnije i preciznije odredbe novog zakona o bankama, koji bi Parlament FBiH trebao usvojiti do kraja idućeg mjeseca izjavila je dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević. Potv...
  Objavljeno: 25.10.2016  |  Opširnije ...

Prosječna neto i bruto plaća za avgust u FBiH

Prosječna neto i bruto plaća za avgust u FBiH U “Služžbenim novinama Federacije BiH”, broj 82/16 od 19.10.2016. godine objavljeno je Saopšštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za avgust 2016. godine i iznosi: po zaposlen...
  Objavljeno: 21.10.2016  |  Opširnije ...

Objavljen Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH

Objavljen Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH U „Službenim novinama FBiH“, broj 78/16 od 05.10.2016. godine, objavljen je Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH. Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze poslodavaca...
  Objavljeno: 06.10.2016  |  Opširnije ...

SEMINAR: NOVI PRAVILNIK O POREZU NA DOBIT, PRAVILNIK O TRANSFERNIM CIJENAMA, IZMJENE OPOREZIVANJA DOHOTKA, NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I OSTALE AKTUELNOSTI

SEMINAR: NOVI PRAVILNIK O POREZU NA DOBIT, PRAVILNIK O TRANSFERNIM CIJENAMA, IZMJENE OPOREZIVANJA DOHOTKA, NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I OSTALE AKTUELNOSTI SEMINAR - Kontinuirana edukacija računovođa i revizora OPOREZIVANJE DOBITI NOVI PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVILNIK O TRANSFERNIM CIJENAMA IZMJENE OPOREZIVANJA DOHOTKA NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU OSTALE AKTUELNOSTI   SARAJEVO, 11.1...
  Objavljeno: 29.09.2016  |  Opširnije ...

RS: Od 1. januara prijave poreza u elektronskom obliku

RS: Od 1. januara prijave poreza u elektronskom obliku Poreska uprava Republike Srpske obavještava sve poreske obveznike i javnost da su svi isplatioci dohotka, odnosno uplatioci doprinosa obavezni da od 1. januara 2017. godine podnose mjesečne prijave poreza po odbitku isključivo u elektronskom obliku i potpis...
  Objavljeno: 28.09.2016  |  Opširnije ...

Prosječna neto plaća u julu u BiH 832 KM

Prosječna neto plaća u julu u BiH 832 KM Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u BiH u julu iznosila je 832 KM i nominalno je niža za 0,6 odsto nego u istom mjesecu prošle godine, odnosno za 1,2 odsto u odnosu na decembar 2015. godine. Najniža prosječna neto plata od 518 KM bila je u djelatn...
  Objavljeno: 20.09.2016  |  Opširnije ...