Januar 2016

Februar 2016

Mart 2016

April 2016

Novosti

SEMINAR: NEKRETNINE, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU, ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI, RADNO ZAKONODAVSTVO

SEMINAR: NEKRETNINE, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU, ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI, RADNO ZAKONODAVSTVO SEMINAR - Kontinuirana edukacija računovođa i revizora NEKRETNINE – računovodstveni i porezni aspekt TURIZAM I UGOSTITELJSTVO ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI RADNO ZAKONODAVSTVO TUZLA, 16.5.2016., Hotel Tuzla BIHA...
  Objavljeno: 05.05.2016  |  Opširnije ...

Objavljen novi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH

Objavljen novi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH U „Službenim novinama FBiH“, broj 33/16 od 29.4.2016. godine, objavljen je Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Ovim Pravilnikom se propisuje način uplate javnih prihoda...
  Objavljeno: 04.05.2016  |  Opširnije ...

PUFBiH: Prijavite zaposlenika u Jedinstveni sistem prije početka rada

PUFBiH: Prijavite zaposlenika u Jedinstveni sistem prije početka rada Porezna uprava Federacije BiH obavještava obveznike uplate doprinosa poslodavce da je 28.04.2016.godine počela primjena Zakona o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, prema kojem su porezni obveznici dužni prija...
  Objavljeno: 29.04.2016  |  Opširnije ...

RS – Dosadašnji opšti kolektivni ugovor bit će produžen za mjesec dana

RS – Dosadašnji opšti kolektivni ugovor bit će produžen za mjesec dana Na vanrednoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske (RS) dogovoreno je da se opšti kolektivni ugovor po starom zakonu o radu, koji je prestao da važi 20. aprila, produži na narednih mjesec dana. Taj ugovor će važiti dok socijalni partneri ...
  Objavljeno: 26.04.2016  |  Opširnije ...

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS, BD i BiH

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS, BD i BiH FBiH                  1. U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 30/16 od 20.4.2016. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec februa...
  Objavljeno: 22.04.2016  |  Opširnije ...

Pojašnjenje u vezi sa Odlukom Vlade Federacije o stavljanju van snage Odluke o produženju važenja kolektivnih ugovora

Pojašnjenje u vezi sa Odlukom Vlade Federacije o stavljanju van snage Odluke o produženju važenja kolektivnih ugovora U „Službenim novinama FBiH“, broj 30/16 od 20.4.2016. godine, objavljena je Odluka  o prestanku važenja odluke o produženju primjene kolektivnih ugovora. Podsjećanja radi, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je produžila trajanje kolektivnih ugovo...
  Objavljeno: 21.04.2016  |  Opširnije ...