Januar 2016

Februar 2016

Mart 2016

April 2016

Maj 2016

Juni 2016

Juli – August 2016

Novosti

Prosječne neto i bruto plaće u FBiH

Prosječne neto i bruto plaće u FBiH Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za juni/lipanj 2016. godine iznosi 834 KM. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period april...
  Objavljeno: 25.08.2016  |  Opširnije ...

Objavljena izmjena Općeg kolektivnog ugovora za teritorij FBiH

Objavljena izmjena Općeg kolektivnog ugovora za teritorij FBiH U „Službenim novinama FBiH“, broj 62/16 od 10.8.2016. godine, objavljen je Opći kolektivni ugovor o izmjenama Općeg kolektivnog ugovora za teritorij Federacije Bosne i Hercegovine. U Općem kolektivnom ugovoru za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovin...
  Objavljeno: 12.08.2016  |  Opširnije ...

Objavljena Odluka o produženju primjene kolektivnih ugovora

Objavljena Odluka o produženju primjene kolektivnih ugovora U „Službenim novinama FBiH“ broj 60/16 od 03.8.2016. godine, objavljena je Odluka o produženju primjene kolektivnih ugovora. Odluku donosimo u cijelosti: Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine...
  Objavljeno: 05.08.2016  |  Opširnije ...

FEB dd: Kolektivni godišnji odmor do 25.8.2016. godine

FEB dd: Kolektivni godišnji odmor do 25.8.2016. godine Poštovani, Obavještavamo vas da je kolektiv preduzeća FEB d.d. na kolektivnom godišnjem odmoru do 25.8.2016. godine. Vaš FEB d.d....
  Objavljeno: 05.08.2016  |  Opširnije ...

PUFBiH: Obavijest neregistriranim trgovcima koji prodaju robu na štandovima, stolovima i u boksovima na i izvan tržnica na malo

PUFBiH: Obavijest neregistriranim trgovcima  koji prodaju robu na štandovima, stolovima i u boksovima na i izvan tržnica na malo Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, je dana 21.7.2016. godine, na web stranici www.pufbih.ba, izdala Obavijest neregistriranim trgovcima  koji prodaju robu na štandovima, stolovima i u boksovima na i izvan tržnica na malo. Obavijest donosimo u ci...
  Objavljeno: 05.08.2016  |  Opširnije ...

Nove Računovodstvene politike za federalne budžetske korisnike i Trezor

Nove Računovodstvene politike za federalne budžetske korisnike i Trezor U „Službenim novinama FBiH“, broj 58/16 od 27.7.2016. godine, objavljene su Računovodstvene politike za federalne budžetske korisnike i Trezor. Danom stupanja na snagu ovih Računovodstvenih politika prestaju da važe Računovodstvene politike za federa...
  Objavljeno: 01.08.2016  |  Opširnije ...