Januar 2014

Februar 2014

Mart 2014

April 2014

Maj 2014

Juni 2014

Juli / Avgust 2014

Septembar 2014

Novosti

VAŽNO: Dopuna Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

VAŽNO: Dopuna Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje  posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 10.09.2014. godine i na sjednici Doma naroda od 31.07.2014. godine, donio je Zakon o dopuni Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područj...
  Objavljeno: 02.10.2014  |  Opširnije ...

Izmjena Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama

Izmjena Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama U “Službenom glasniku BiH”, broj 74/14 od 12.09.2014. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini. Izmjene se odnose na obračunavanje akcize na duhanske prerađevine i pivo, ...
  Objavljeno: 24.09.2014  |  Opširnije ...

PREZENTACIJE: XVII MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

PREZENTACIJE:  XVII MEĐUNARODNI SIMPOZIJ   SPONZORI XVII MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA Kemal Kozarić: Potencijalni rizici za finansijsku stabilnost u BiH Ljubo Jurčić: Članstvo i pristupanje EU Miro Džakula, Bojan Danon: Neodrživost budžeta u BiH – prepreka za stabilizaciju Belma Čolaković: Mon...
  Objavljeno: 23.09.2014  |  Opširnije ...

Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercogovine

Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercogovine U “Službenim novinama FBiH”, br 73/14 od 10.09.2014. godine, objavljen je Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine. Ovim se zakonom uređuje vršenje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti federalnih organa uprave, inspekcijski poslovi f...
  Objavljeno: 15.09.2014  |  Opširnije ...

Postupanje kod promjene cijena duhanskih prerađevina

Postupanje kod promjene cijena duhanskih prerađevina Stupanjem na snagu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, koji je u primjeni od 01.08.2014. godine, pojavile su se određene  nejasnoće  koje se tiču prava i obaveza poreskih obveznika  i drugih lica koja se  bave prometom duhanskih pre...
  Objavljeno: 04.09.2014  |  Opširnije ...

Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine

Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine U „Službenim novinama FBiH“, broj 69/14 od 27.08.2014. godine, objavljen je Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj finansijskih izvještaja, ...
  Objavljeno: 03.09.2014  |  Opširnije ...