Januar 2016

Februar 2016

Mart 2016

April 2016

Maj 2016

Novosti

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH  FBiH U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 39/16 od 20.5.2016. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec mart 2016. godine i iznosi: - po ...
  Objavljeno: 23.05.2016  |  Opširnije ...

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza U „Službenim novinama FBiH“ broj 38/16 od 18.5.2016. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza. Pravilnikom o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza propisuje se postupak i način naplate ...
  Objavljeno: 20.05.2016  |  Opširnije ...

Novi uplatni račun Zavoda za zdravstveno osiguranje USK

Novi uplatni račun Zavoda za zdravstveno osiguranje USK Skrećemo pažnju da je “novim” Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 33/16) došlo do izmjene uplatnog računa kantonalnog zavoda za zdravstveno...
  Objavljeno: 20.05.2016  |  Opširnije ...

Prihvaćen Prijedlog zakona o finansijskom poslovanju u FBiH

Prihvaćen Prijedlog zakona o finansijskom poslovanju u FBiH Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije prihvatili su na sjednici Prijedlog zakona o finansijskom poslovanju čiji je predlagač Vlada FBiH. Federalna ministrica finansija Jelka Miličević pojasnila je da se novim zakonom o finansijskom poslovanj...
  Objavljeno: 19.05.2016  |  Opširnije ...

Odobren Nacrt zakona o PIO

Odobren Nacrt zakona o PIO   Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je većinom glasova na sjednici Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju te ga uputio u dvomjesečnu javnu raspravu. Predlagač je Federalna vlada, a prema obrazloženju mini...
  Objavljeno: 19.05.2016  |  Opširnije ...

Van snage federalni pravilnici o upravljanju otpadom

Van snage federalni pravilnici o upravljanju otpadom Federalno ministarstvo okoliša i turizma BiH je u potpunoj tajnosti i bez bilo kakvih konzultacija sa zainteresiranim stranama, objavilo Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i Pravilnik o prestanku važenja ...
  Objavljeno: 17.05.2016  |  Opširnije ...