Januar 2015

Novosti

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS, Brčko Distriktu i BiH

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS, Brčko Distriktu i BiH FBiH U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 4/15 od 21.1.2015. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec novembar 2014. godine i iznosi: po z...
  Objavljeno: 23.01.2015  |  Opširnije ...

Ističe rok za uplatu akcizne razlike za duhan i cigarete

Ističe rok za uplatu akcizne razlike za duhan i cigarete Za sva lica koja se bave prometom cigareta i duhana danas ističe rok za uplatu razlike obračunate i već uplaćene akcize na zalihe koje su popisali na početku ove godine, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH. Obaveza uplate razlike ...
  Objavljeno: 20.01.2015  |  Opširnije ...

Uplate doprinosa za socijalno osiguranje građani mogu provjeriti u poreznim ispostavama

Uplate doprinosa za socijalno osiguranje građani mogu provjeriti u poreznim ispostavama Porezna uprava Federacije BiH obavještava osigurana lica – subjekte upisa u Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa da u poreznim ispostavama mogu izvršiti provjeru uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osi...
  Objavljeno: 15.01.2015  |  Opširnije ...

Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2015. godinu

Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Na osnovu člana 22. Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 30/01 i 72/13) i člana 46. Statuta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Skupština Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, na...
  Objavljeno: 12.01.2015  |  Opširnije ...

SEMINAR: Godišnji obračun i porezne prijave za 2014. godinu

SEMINAR: Godišnji obračun i porezne prijave za 2014. godinu SEMINAR - Kontinuirana edukacija tehničara, računovođa i revizora Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova. . GOD...
  Objavljeno: 06.01.2015  |  Opširnije ...

UINO: Popis zaliha cigareta i duhana za pušenje

UINO: Popis zaliha cigareta i duhana za pušenje Na web stranici Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje objavljene su popisne liste za zalihe cigareta i duhana za pušenje. U nastavku Vam u cijelosti prenosimo tekst sa stranice www.uino.gov.ba Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donio je Od...
  Objavljeno: 05.01.2015  |  Opširnije ...