Januar 2014

Februar 2014

Mart 2014

April 2014

Novosti

Dodatno pojašnjenje načina popunjavanja obrasca D PDV

Dodatno pojašnjenje načina popunjavanja obrasca D PDV UINO je  09.04.2014. godine  izdala Obavijest za sve obveznike koji podnose PDV prijavu da pri podnošenju narednih PDV prijava uz iste podnesu i Obrazac D PDV. Obrazac D PDV dužni ste dakle predati već za PDV prijavu za april, koja se podnosi do 10 maja....
  Objavljeno: 18.04.2014  |  Opširnije ...

Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine

Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine U “Službenom glasniku BiH”, broj 29/14 od 15.4.2014. godine objavljena je Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2014. godinu. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj kom...
  Objavljeno: 17.04.2014  |  Opširnije ...

Važno obavještenje o dodatnom obrascu uz PDV prijavu – Obrazac D PDV

Važno obavještenje o dodatnom obrascu uz PDV prijavu – Obrazac D PDV UINO je  09.04.2014. godine  izdala Obavijest za sve obveznike koji podnose PDV prijavu da pri podnošenju narednih PDV prijava uz iste podnesu i Obrazac D PDV. Iz UIO BiH napominju da podnošenjem obrasca D PDV prestaje obaveza dostavljanja obrazloženja n...
  Objavljeno: 12.04.2014  |  Opširnije ...

SEMINAR PRAKTIČNA PRIMJENA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA

SEMINAR PRAKTIČNA PRIMJENA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA Poziv na savjetovanje – SEMINAR DODATAK UZ PDV PRIJAVU – OBRAZAC D PDV RASPORED DOBITI / POKRIĆE GUBITKA INDIREKTNI POREZI – kontrola i prinudna naplata PRIZNAVANJE ULAZNOG PDV-a PRIMJENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA – aktuelna pitanja KONSO...
  Objavljeno: 02.04.2014  |  Opširnije ...

VISINA PRIHODA OD INDIREKTNIH POREZA

VISINA PRIHODA OD INDIREKTNIH POREZA Prihodi od indirektnih poreza u prva tri mjeseca 2014. godine iznosili su 1 milijardu i 395 miliona KM i veći su za 80 milion KM ili 6,11 % u odnosu na isti period 2013. godine. UIO je u tri mjeseca 2014. godine privredi vratila 249 miliona KM što je na niv...
  Objavljeno: 02.04.2014  |  Opširnije ...

U proceduri: Zakon koji stimulira dužnike da vraćaju porez

U proceduri: Zakon koji stimulira dužnike da vraćaju porez Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Anto Domazet uputio je u proceduru Prijedlog zakona o dopuni Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, koji bi Komisija za finansije i budžet tog doma trebala razmatrati  u prvoj komisijskoj fazi...
  Objavljeno: 02.04.2014  |  Opširnije ...