• Časopis Januar 2019

    ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J   Jasmin Omeragić Računovodstvo i računovođe …

    Više »
  • RAČUNOVODSTVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

    Autor: Dr.sc. Jozo Piljić Recenzenti: Dr. Reuf Kapić, redovni profesor i Dr. Rajko Radović, redovni profesor Knjiga …

    Više »