Januar 2016

Februar 2016

Mart 2016

April 2016

Maj 2016

Juni 2016

Novosti

Izmijenjena Uredba o naknadama troškova za službena putovanja

Izmijenjena Uredba o naknadama troškova za službena putovanja U „Službenim novinama FBiH“ broj 50/16 od 29.06.2016. godine, objavljena je Uredba o izmjenama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja. Vlada Federacije BiH je izmijenila Uredbu o naknadama troškova za službena putovanja i iz njenog teksta ...
  Objavljeno: 30.06.2016  |  Opširnije ...

Prosječne neto i bruto plate

Prosječne neto i bruto plate FBiH                  U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 47/16 od 17.6.2016. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec a...
  Objavljeno: 28.06.2016  |  Opširnije ...

Radne knjižice prestaju važiti zaključno s 30.6.2016. godine

Radne knjižice prestaju važiti zaključno s 30.6.2016. godine Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izdalo je saopćenje u kojem su date upute o postupanju s radnom knjižicom nakon 30.6.2016. godine u kojem se kaže: U skladu s članom 176. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16), o...
  Objavljeno: 28.06.2016  |  Opširnije ...

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa U „Službenim novinama FBiH“ broj 48/16 od 22.06.2016. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa. Ovim pravilnikom propisu...
  Objavljeno: 27.06.2016  |  Opširnije ...

!!Objavljen Zakon o FINANSIJSKOM POSLOVANJU!!

!!Objavljen Zakon o FINANSIJSKOM POSLOVANJU!! U „Službenim novinama FBiH“, broj 48/16 od 22.6.2016. godine, objavljen je ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU. Poduzetnik je obvezan, po novom Zakonu o finansijskom poslovanju, najkasnije u roku od 60 dana od nastanka nelikvidnosti poduzeti mjere financijsk...
  Objavljeno: 27.06.2016  |  Opširnije ...

Kolektivni ugovor objavljen u Službenim novinama FBiH

Kolektivni ugovor objavljen u Službenim novinama FBiH U Službenim novinama Federacije BiH broj 48/16 od 22.06.2016 godine,  objavljen je Kolektivni ugovor koji su potpisali Udruženje poslodavaca u FBiH i Savez samostalnih sindikata BiH. Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se plaće, najniža satnica i najniža ...
  Objavljeno: 27.06.2016  |  Opširnije ...