Januar 2014

Februar 2014

Mart 2014

April 2014

Maj 2014

Juni 2014

Juli / Avgust 2014

Septembar 2014

Oktobar 2014

Novembar 2014

Decembar 2014

Novosti

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2015. GODINU

OSNOVICE    ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2015. GODINU Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), federalni ministar finansija – federalni ministar financija objavljuje   OSNOVICE          ...
  Objavljeno: 19.12.2014  |  Opširnije ...

SAOPŠTENJE O PROSJEČNIM ISPLAĆENIM MJESEČNIM NETO I BRUTO PLAĆAMA U FBiH, RS i BiH

SAOPŠTENJE O PROSJEČNIM ISPLAĆENIM MJESEČNIM NETO I BRUTO PLAĆAMA U FBiH, RS i BiH FBiH U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 102/14 od 17.12.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec oktobar 2014. godine i iznosi: po...
  Objavljeno: 19.12.2014  |  Opširnije ...

Plaćanje PDV-a po novim propisima od aprila 2015.

Plaćanje PDV-a po novim propisima od aprila 2015. Novo Vijeće ministara biće formirano najkasnije sredinom februara iduće godine i nakon što službeno preuzme dužnost, već početkom marta izmijeniće Zakon o porezu na dodanu vrijednost (PDV). Planirane su tri krupne izmjene sadašnjih zakonskih odredaba...
  Objavljeno: 18.12.2014  |  Opširnije ...

Odluka o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti FBiH za 2015. godinu

Odluka o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti FBiH za 2015. godinu Na osnovu člana 82. stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 142. sjednici održanoj 04.12.20...
  Objavljeno: 17.12.2014  |  Opširnije ...

Uputstvo o izmjenama Uputstva o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga

Uputstvo o izmjenama Uputstva o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga U „Službenim novinama FBiH“ broj 98/14 od 03.12.2014. godine, objavljeno je Uputstvo o izmjenama Uputstva o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga. Ovim Uputstvom propisuju se obaveze pr...
  Objavljeno: 04.12.2014  |  Opširnije ...

SEMINAR: Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna, porezne prijave i aktuelnosti iz prakse

SEMINAR: Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna, porezne prijave i aktuelnosti iz prakse SEMINAR - Kontinuirana edukacija tehničara, računovođa i revizora Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova. . PRI...
  Objavljeno: 01.12.2014  |  Opširnije ...