Januar 2014

Februar 2014

Mart 2014

April 2014

Maj 2014

Juni 2014

Juli / Avgust 2014

Novosti

Zakon o izmjenama zakona o visini zatezne kamate na javne prihode

Zakon o izmjenama zakona o visini zatezne kamate na javne prihode U “Službenim novinama FBiH”, broj 66/14 od 15.8.2014. godine, objavljen je Zakon o izmjenama zakona o visini zatezne kamate na javne prihode. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”...
  Objavljeno: 18.08.2014  |  Opširnije ...

Objavljena vrsta prihoda za uplatu donacija za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

Objavljena vrsta prihoda za uplatu donacija za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom U “Službenim novinama FBiH” , broj 65/14 od 13.8.2014. godine, objavljen je Pravilnik o dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. U pomenutom Pravilniku objavljena j...
  Objavljeno: 14.08.2014  |  Opširnije ...

Saopćenje Vlade FBiH u vezi s tehničkom greškom u Zakonu o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenim prirodnom nesrećom

Saopćenje Vlade FBiH u vezi s tehničkom greškom u Zakonu o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenim prirodnom nesrećom Povodom medijskih napisa u vezi nedavno usvojenog Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenim prirodnom nesrećom, radi istinitog i pravilnog informiranja javnosti Vlada FBiH izdala je saopćenje za ...
  Objavljeno: 06.08.2014  |  Opširnije ...

FEB dd: Kolektivni godišnji odmor do 20. avgusta

FEB dd: Kolektivni godišnji odmor do 20. avgusta Poštovani, Uposlenici preduzeća FEB dd Sarajevo, trenutno su na kolektivnom godišnjem odmoru do 20. avgusta. Sve eventualne upite šaljite na mail feb@feb.ba. Vaš FEB dd...
  Objavljeno: 04.08.2014  |  Opširnije ...

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U “Službenim novinama FBiH”, broj 60/14 od 25.7.2014. godine, objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH koji je stupio na snagu 26.7.2014. godine. Pr...
  Objavljeno: 31.07.2014  |  Opširnije ...

Pravilnik o knjigovodsvu budžeta u FBiH

Pravilnik o knjigovodsvu budžeta u FBiH U “Službenim novinama FBiH”  broj 60/14 od 25.07.2014 godine, objavljen je Pravilnik o knjigovodsvu budžeta FBiH. Sastavni dio pravilnika čine:  Organizacijska klasifikacija za budžet i budžetske korisnike, sintetički kontni plan i analiti...
  Objavljeno: 31.07.2014  |  Opširnije ...