Januar 2017

Februar 2017

Mart 2017

April 2017

Maj 2017

Novosti

Neradni dani u skladu sa Zakonom o praznicima

Neradni dani u skladu sa Zakonom o praznicima Na zahtjev učesnika seminara prenosimo tekst inspektora iz tuzlanskog kantona, u kojem su definisani neradni dani u skladu sa Zakonom o praznicima. Zakonom o praznicima („Službeni list R BiH“, broj 2/92 i 13/94) koji je preuzet i koji se u skladu sa Usta...
  Objavljeno: 22.05.2017  |  Opširnije ...

Objavljena izmjena Zakona o PDV-u

Objavljena izmjena Zakona o PDV-u U „Službenom glasniku BiH“ broj 33/17 od 09.5.2017. godine, objavljen je Zakon o izmjeni Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br. 9/05, 35/05 i 100/08), u članu 26. tačka 2. m...
  Objavljeno: 10.05.2017  |  Opširnije ...

SEMINAR: PRIMJENA ZAKONA O RADU, NOVI I IZMIJENJENI MRS I MSFI, BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO, AKTUELNA IZMJENA PROPISA

SEMINAR: PRIMJENA ZAKONA O RADU, NOVI I IZMIJENJENI MRS I MSFI, BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO, AKTUELNA IZMJENA PROPISA SEMINAR - Kontinuirana edukacija računovođa i revizora PRIMJENA ZAKONA O RADU Vođenje evidencije o radnicima Zaključivanje i prestanak ugovora o radu Stavovi, mišljenja i preporuke inspektora NOVI I IZMIJENJENI MRS I MSFI BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTV...
  Objavljeno: 04.05.2017  |  Opširnije ...

Utvrđen Nacrt Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima

Utvrđen Nacrt Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima Vlada FBiH je utvrdila Nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima. Ovim je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta izvršilo zaključak Vlade koji se odnosi na izradu novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, i imenovanje komisiju sa zadat...
  Objavljeno: 26.04.2017  |  Opširnije ...

Prosječne neto i bruto plate u FBiH i BiH

Prosječne neto i bruto plate u FBiH i BiH FBiH              U “Služžbenim novinama Federacije BiH”, broj 30/17 od 21.4.2017. godine objavljeno je Saopšštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec februar 201...
  Objavljeno: 24.04.2017  |  Opširnije ...

Izmjena Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

Izmjena Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa U “Službenim novinama FBiH”, broj 25/17 od 05.4.2017. godine, objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa. Izmjene i dopune odn...
  Objavljeno: 14.04.2017  |  Opširnije ...