Januar 2014

Februar 2014

Mart 2014

April 2014

Novosti

Pravilnik o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika budžeta u FBiH

Pravilnik o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika budžeta u FBiH Na osnovu člana 3. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14 i 13/14), federalni ministar finansija donosi   PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA BUDŽETSKIH KORI...
  Objavljeno: 23.04.2014  |  Opširnije ...

Saopštenje o prosječnim isplaćenim mjesečnim neto i bruto plaćama u FBiH, RS i BiH

Saopštenje o prosječnim isplaćenim mjesečnim neto i bruto plaćama u FBiH, RS i BiH FBiH U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 30/14 od 18.4.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2014. godine i iznosi:  po zapos...
  Objavljeno: 23.04.2014  |  Opširnije ...

Odluka o visini doprinosa za PIO/MIO za lica osigurana u određenim okolnostima

Odluka o visini doprinosa za PIO/MIO za lica osigurana u određenim okolnostima U „Službenim novinama FBiH“ broj 26/14 od 04.4.2014. godine, objavljena je Odluka o visini doprinosa za PIO/MIO osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima. Izdvajamo izmjenu iz tačke 3., doprinos za PIO/MIO za lica koja obavljaju poslove bez z...
  Objavljeno: 21.04.2014  |  Opširnije ...

Dodatno pojašnjenje načina popunjavanja obrasca D PDV

Dodatno pojašnjenje načina popunjavanja obrasca D PDV UINO je  09.04.2014. godine  izdala Obavijest za sve obveznike koji podnose PDV prijavu da pri podnošenju narednih PDV prijava uz iste podnesu i Obrazac D PDV. Obrazac D PDV dužni ste dakle predati već za PDV prijavu za april, koja se podnosi do 10 maja....
  Objavljeno: 18.04.2014  |  Opširnije ...

Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine

Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine U “Službenom glasniku BiH”, broj 29/14 od 15.4.2014. godine objavljena je Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2014. godinu. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj kom...
  Objavljeno: 17.04.2014  |  Opširnije ...

Važno obavještenje o dodatnom obrascu uz PDV prijavu – Obrazac D PDV

Važno obavještenje o dodatnom obrascu uz PDV prijavu – Obrazac D PDV UINO je  09.04.2014. godine  izdala Obavijest za sve obveznike koji podnose PDV prijavu da pri podnošenju narednih PDV prijava uz iste podnesu i Obrazac D PDV. Iz UIO BiH napominju da podnošenjem obrasca D PDV prestaje obaveza dostavljanja obrazloženja n...
  Objavljeno: 12.04.2014  |  Opširnije ...