Januar 2014

Februar 2014

Mart 2014

April 2014

Maj 2014

Juni 2014

Juli / Avgust 2014

Septembar 2014

Novosti

Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercogovine

Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercogovine U “Službenim novinama FBiH”, br 73/14 od 10.09.2014. godine, objavljen je Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine. Ovim se zakonom uređuje vršenje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti federalnih organa uprave, inspekcijski poslovi f...
  Objavljeno: 15.09.2014  |  Opširnije ...

Postupanje kod promjene cijena duhanskih prerađevina

Postupanje kod promjene cijena duhanskih prerađevina Stupanjem na snagu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, koji je u primjeni od 01.08.2014. godine, pojavile su se određene  nejasnoće  koje se tiču prava i obaveza poreskih obveznika  i drugih lica koja se  bave prometom duhanskih pre...
  Objavljeno: 04.09.2014  |  Opširnije ...

Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine

Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine U „Službenim novinama FBiH“, broj 69/14 od 27.08.2014. godine, objavljen je Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj finansijskih izvještaja, ...
  Objavljeno: 03.09.2014  |  Opširnije ...

UREDBA O POSTUPKU FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

UREDBA O POSTUPKU FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE  PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I  HERCEGOVINE  Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 18. Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i H...
  Objavljeno: 03.09.2014  |  Opširnije ...

Praktična primjena Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnim nesrećom

Praktična primjena Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnim nesrećom Koji iznos se  „odbija“ od plaće radnika? Visina naknade/donacije/pomoći koja se „odbija“ od neto plaće radnika, ovisi od mjesta zaposlenja radnika, odnosno da li je zaposlen u organima vlasti i pravnim licima čiji je osnivač organ vlasti ili u ...
  Objavljeno: 02.09.2014  |  Opširnije ...

Pojašnjenje o postupanju za proizvođače i uvoznike piva

Pojašnjenje o postupanju za proizvođače i uvoznike piva Imajući u vidu da je u pripremi  Prijedlog izmjena Pravilnika o  primjeni Zakona o akcizama u BiH, a da je  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH (“Službeni glasnik BiH”; broj 60/14) u primjeni od 01.09.2014. godine, dajemo pojašnjenja...
  Objavljeno: 02.09.2014  |  Opširnije ...