Januar 2015

Februar 2015

Mart 2015

April 2015

Maj 2015

Juni 2015

Novosti

ESV od ponedjeljka svaki dan razmatra radni tekst novog zakona o radu

ESV od ponedjeljka svaki dan razmatra radni tekst novog zakona o radu Iz Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) za teritoriju Federacije BiH najavljeno je da će od narednog ponedjeljka rasprava o radnom tekstu novog zakona o radu (ZOR) biti vođena svaki radni dan. Do sada su razmatrana 72 od 183 člana zakona, veći dio je usagla...
  Objavljeno: 06.07.2015  |  Opširnije ...

Izmjene zakona: Osnovica za obračun doprinosa povećava se za 5 posto?

Izmjene zakona: Osnovica za obračun doprinosa povećava se za 5 posto? Osnovni razlog za ove izmjene je stvaranje pravnog osnova za stimuliranje proizvodnje u niskoakumulativnim djelatnostima kroz olakšice na plaće za zaposlenike u tekstilnoj, kožarskoj i proizvodnji obuće, rudnicima uglja, kao i u tradicionalnim esnafskim za...
  Objavljeno: 06.07.2015  |  Opširnije ...

Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I-VI 2015. godine

Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I-VI 2015. godine Pravna lica su dužna sastavljati i prezentovati polugodišnje finansijske izvještaje za period I-VI 2015. godine, propisane u članu 35., 37. i 38. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 83/09) i iste predati Fin...
  Objavljeno: 01.07.2015  |  Opširnije ...

Milićević: BiH ostaje bez novca od MMF-a

Milićević: BiH ostaje bez novca od MMF-a SARAJEVO, Federalni ministar finansija Jelka Milićević izjavila je da BiH više ne može računati na novac Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/, zbog čega će vlasti morati da traže alternative i da smanjuju troškove i određene kapitalne transfere. „Z...
  Objavljeno: 30.06.2015  |  Opširnije ...

MMF postavio rok – Zakon o radu do kraja jula

MMF postavio rok – Zakon o radu do kraja jula Nakon što je misija MMF-a završila posjetu BiH, postalo je jasno da vlasti u BiH neće moći ispuniti uslove koje MMF nameće. Još je rano da se tvrdi da od novog aranžmana sa MMF-om nema ništa, jer je MMF vlastima ostavio 10 do 20 dana da se usaglase, te...
  Objavljeno: 29.06.2015  |  Opširnije ...

Predviđeni ekonomski rast u 2015. godini od 2,6 posto

Predviđeni ekonomski rast u 2015. godini od 2,6 posto Vijeće ministara Bosne i Hercegovine primilo je k znanju Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o perspektivama 2015. – 2018. godine u kojoj se navodi da bi uslijed očekivanog ekonomskog rasta ekonomskih partnera Bosne i Hercegovine, bh. ekonoms...
  Objavljeno: 26.06.2015  |  Opširnije ...