Home / 2019

Yearly Archives: 2019

Novi račun za uplatu PIO/MIO

U “Službenim novinama FBiH” broj 98/19 od 27.12.2019. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Izmjene se odnose na uplatni račun za doprinos PIO/MIO. Od 01.01.2020. godine, obveznici uplate doprinosa za PIO/MIO, dužni su navedeni …

Više »

Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 86/19 od 27.12.2019. godine je objavljena Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa, način plaćanja i druga bitna pitanja u vezi sa članarinom koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u 2020. …

Više »

Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2020. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 95/19 od 18.12.2019. godine objavljene su Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2020. godinu. Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar/listopad 2019. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 95/19 od 18.12.2019. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar/listopad 2019. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar 2019. godine iznosi 942 …

Više »

Objavljene izmjene Pravilnika o porezu na dobit

U “Službenim novinama FBiH” broj 94/19 od 13.12.2019. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit. Detaljno pojašnjenje izmjena prezentovati ćemo na seminaru koji je u toku http://www.feb.ba/seminar-pripremne-radnje-za-godisnji-obracun-i-prijavu-poreza-na-dobit-prelazak-na-msfi-za-msp-koristenje-vozila-u-sluzbene-svrhe-specificnosti-obracuna-pdv-na-usluge/ U nastavku donosimo izmjene u cijelosti: Na osnovu člana 60. stav (1) Zakona o porezu …

Više »

Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2020. godinu

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 80/19 objavljena je Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2020. godinu. Ovom odlukom utvrđuju se iznosi specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje, koji se primjenjuju od …

Više »

Časopis Decembar 2019

     ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J   1.Mr Milica Vidović Elektronsko dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija preko e-portala uprave za indirektno oporezivanje Uvođenje elektronskih, a zatim i digitalnih usluga jedna je od karika poboljšanja poslovnog ambijenta svake zemlje, a budući da sve poreske administracije širom …

Više »

SEMINAR: PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVU POREZA NA DOBIT, PRELAZAK NA MSFI za MSP, KORIŠTENJE VOZILA U SLUŽBENE SVRHE, SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA PDV NA USLUGE

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVU POREZA NA DOBIT PRELAZAK NA STANDARDE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MSFI za MSP) KORIŠTENJE VOZILA U SLUŽBENE SVRHE SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA PDV NA USLUGE Mjesta održavanja seminara: MOSTAR, 16.12.2019., Hotel Mostar SARAJEVO, 17.12.2019., UNITIC Amfiteatar TUZLA, 18.12.2019., Hotel …

Više »

Uputstvo o prebijanju dugovanja preko potraživanja koje uprava za indirektno oporezivanje priznaje u korist odgovornog lica

U “Službenom glasniku BiH” broj 77/19 od 22.11.2019. godine, objavljeno je Uputstvo o prebijanju dugovanja preko potraživanja koje uprava za indirektno oporezivanje priznaje u korist odgovornog lica.  Ovim Uputstvom propisuje se postupak prebijanja dugovanja preko potraživanja koje Uprava za indirektno oporezivanje priznaje u korist odgovornog lica. Osnov za prebijanje sadržan je u …

Više »