Home / 2019 / June

Monthly Archives: June 2019

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2019. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 43/19 od 21.06.2019. godine je objavljeno Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2019. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2019. godine iznosi 926 …

Više »

Smjernice za računovođe, revizore i finansijske radnike u FBiH u provođenju obaveza u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH, na svojoj web stranici objavio je Smjernice za računovođe, revizore i finansijske radnike u Federaciji Bosne i Hercegovine u provođenju obaveza u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ove Smjernice obuhvataju defincije obveznika (pravni osnov), obaveze, prava i odgovornosti obveznika u provođenju …

Više »

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 41/19 od 14.06.2019. godine je objavljen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Izmjene Pravilnika odnose se na izmjenu računa javnih prihoda Kantona Sarajevo. U nastavku teksta donosimo Pravilnik u …

Više »

Časopis Juni 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J Fuad Balta Autorska djela, autorska i imovinska prava i njihovo oporezivanje  U cilju pravilnog načina oporezivanja autorskih prava, prvostepeni i drugostepeni organi trebalo bi da se prethodno usaglase sa razumijevanjem pojmova i načinom oporezivanja autorskih djela, kao i autorskih prava koje …

Više »

SEMINAR: POLUGODIŠNJI OBRAČUN U 2019., ISPLATE FIZIČKIM LICIMA, PRIMJENA MSFI-a 16, PDV NA DOMAĆE I INO USLUGE, TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora POLUGODIŠNJI OBRAČUN U 2019. ISPLATE FIZIČKIM LICIMA – specifičnosti iz prakse PRIMJENA MSFI-a 16 – zaključna razmatranja PDV NA DOMAĆE I INO USLUGE – odgovori UINO TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE TEME ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: PERIODIČNI IZVJEŠTAJI BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA FINANSIJSKO UPRAVLJANJA I KONTROLA INTERNE …

Više »