Home / 2019 / July

Monthly Archives: July 2019

Radionica: Uspostava finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru i preduzećima sa praktičnim primjerima

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje jednodnevnu interaktivnu radionicu pod nazivom: Uspostava finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru i preduzećima sa praktičnim primjerima Sarajevo, 04.09.2019. godine, Hotel Holiday   Cilj radionice je doprinijeti kreiranju jednog modela uspostave FUK-a, baziranog na zakonskoj i podzakonskoj  osnovi na svim nivoima vlasti u …

Više »

Objavljene dopune Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

U “Službenim novinama FBiH” broj 53/19 od 26.07.2019. godine, objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa. Pravilnik donosimo u cijelosti u nastavku:   Na osnovu člana 16. Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate …

Više »

Objavljene izmjene pravilnika koje su vezane za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima u FBiH

U “Službenim novinama FBiH” broj 51/19 od 19.7.2019. godine objavljene su izmjene i dopune dva pravilnika koja se odnose na primjenu Zakona o fiskalnim sistemima u FBiH. Objavljene izmjene možete preuzeti u nastavku: Pravilnik o dopuni Pravilnika o izgledu i sadržaju, zahtjeva, obrazaca i obavještenja ostalih pratećih dokumenata uz fiskalne sisteme, …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplačenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj/svibanj 2019. godine

U “Službenim novinama Fedracije Bosne i Hercegovine”, broj 51/19 od 19.07.2019. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj/svibanj 2019. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj 2019. godine iznosi 938 …

Više »

Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I-VI 2019. godine

Na web stranici Finansijsko-informatičke agencije (FIA), objavljeno je Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I-VI 2019. godine. U vezi sa sastavljanjem, predajom i obradom finansijskih izvještaja po periodičnom obračunu za 2019. godinu, Federalno ministarstvo finansija dalo je sljedeće Objašenjenje koje možete preuzeti putem sljedećeg linka …

Više »

Časopis Juli/Avgust 2019

   ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J    1. Mr Sanela Agačević, dipl.oec Elektronsko vođenje kalkulacija i trgovačke knjige U „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 47/19, objavljene su dopune Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige. Izmjene se odnose na elektronsko vođenje trgovačkih knjiga, obavezu …

Više »

Objavljene dopune Pravilnika o obliku, sadržaj i način vođenja trgovačke knjige

U “Službenim novinama FBiH” broj 47/19 od 05.07.2019. godine, objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaj i način vođenja trgovačke knjige. Dopune se odnose na elektronske izrade kalkulacija za trgovinu na veliko i malo. Izrada kalkulacije cijena koja se vrši elektronski mora se obezbijediti na način da nije moguće …

Više »