Home / 2019 / July / 12

Daily Archives: 07/12/2019

Časopis Juli/Avgust 2019

   ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J    1. Mr Sanela Agačević, dipl.oec Elektronsko vođenje kalkulacija i trgovačke knjige U „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 47/19, objavljene su dopune Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige. Izmjene se odnose na elektronsko vođenje trgovačkih knjiga, obavezu …

Više »