Home / 2019 / November

Monthly Archives: November 2019

Uputstvo o prebijanju dugovanja preko potraživanja koje uprava za indirektno oporezivanje priznaje u korist odgovornog lica

U “Službenom glasniku BiH” broj 77/19 od 22.11.2019. godine, objavljeno je Uputstvo o prebijanju dugovanja preko potraživanja koje uprava za indirektno oporezivanje priznaje u korist odgovornog lica.  Ovim Uputstvom propisuje se postupak prebijanja dugovanja preko potraživanja koje Uprava za indirektno oporezivanje priznaje u korist odgovornog lica. Osnov za prebijanje sadržan je u …

Više »

PU: Poziv računovođama u FBiH

Porezna uprava FBiH na svojoj web stranici dana 26.11.2019. godine, objavila je saopštenje/poziv računovođama u FBiH. Poziv dostavljamo u cijelosti: “Porezna uprava Federacije BiH poziva certificirane računovođe u Federaciji Bosne i Hercegovine, da prilikom sastavljanja i podnošenja računovodstvenih iskaza pravnih lica, postupaju u skladu sa odredbama člana 37. Zakona o …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar/rujan 2019. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 88/19 od 22.11.2019. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar/rujan 2019. godine, kao i Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar- septembar …

Više »

Obavještenje za porezne obveznike iz Federacije BiH koji zapošljavaju radnike sa prebivalištem u Republici Srpskoj

Porezna uprava Federacije BiH je u proteklom periodu zaprimila značajan broj upita poreznih obveznika iz Federacije BiH koji zapošljavaju radnike sa prebivalištem u Republici Srpskoj (RS), a u vezi pravnog osnova za izricanje prekršajnih sankcija zbog nepodnošenja Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac MOP-1002, prema propisima Republike Srpske. Shodno …

Više »

SEMINAR: Elektronsko podnošenje KIF-a i KUF-a, Novosti u vezi indirektnog oporezivanja, Porez po odbitku, MSFI 16, MSFI 9, Novi propisi

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-a I KUF-a NOVOSTI U VEZI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA POREZ PO ODBITKU MSFI 16 – Najmovi EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA PREMA MSFI-u 9 NOVI PROPISI Mjesta održavanja seminara: SARAJEVO, 19.11.2019. PC UNITIC TUZLA, 20.11.2019. Hotel Tuzla ZENICA, 21.11.2019. Hotel Zenica BIHAĆ, 22.11.2019. Hotel Park MOSTAR, 26.11.2019. Hotel Mostar Seminar se …

Više »

Obavještenje za korisnike online portala za provjeru uplaćenih doprinosa

Na web stranici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine objavljeno je Obavještenje za korisnike online portala za provjeru uplaćenih doprinosa. U  vezi  sa  Pravilnikom  o  dopunama  pravilnika  o  podnošenju  prijava  za  upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (SI. novine FBiH br. 53/19 od 26. …

Više »

Časopis Novembar 2019

 ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J         1. Mr Sanela Agačević, dipl.oec        Neusklađenost Zakona o porezu na dobit i novih MSFI Primjena MRS i MSFI generalno imaju direktan uticaj na kvalitet finansijskih izvještaja, dok porezni propisi mogu uticati dvojako – na visinu porezne obaveze …

Više »

Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom

U “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 44/19 od 07.11.2019. godine je objavljena Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom. Instrukciju možete preuzeti na slijedećem linku: http://www.feb.ba/wp-content/uploads/2019/11/Instrukcija.pdf

Više »

USPOSTAVA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA U JAVNOM SEKTORU I PREDUZEĆIMA NA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA

    Autor: Nedim Čustović Izdavač: FEB d.d. Godina izdanja: 2019. godina Stranica: 400   Opis Knjiga je pisana prije svega da se koristi kao stručna i praktična literatura i namijenjena je prije svega zaposlenicima, koordinatorima za FUK, koji svakodnevno upravljaju poslovnim procesima (popisuju poslovne procese i aktivnosti u njima), identifikuju, analiziraju, procjenjuju …

Više »

Javna rasprava u vezi sa Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima

U skladu sa zaključcima Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine otvora se  javna rasprava u  trajanju od 60 dana za  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima. Tekst Nacrta zakona možete preuzeti ovdje Sve sugestije, primjedbe i prijedlozi na tekst Nacrta Zakona dostavljaju se …

Više »