Home / 2019 / November / 08

Daily Archives: 11/08/2019

Obavještenje za korisnike online portala za provjeru uplaćenih doprinosa

Na web stranici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine objavljeno je Obavještenje za korisnike online portala za provjeru uplaćenih doprinosa. U  vezi  sa  Pravilnikom  o  dopunama  pravilnika  o  podnošenju  prijava  za  upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (SI. novine FBiH br. 53/19 od 26. …

Više »

Časopis Novembar 2019

 ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J         1. Mr Sanela Agačević, dipl.oec        Neusklađenost Zakona o porezu na dobit i novih MSFI Primjena MRS i MSFI generalno imaju direktan uticaj na kvalitet finansijskih izvještaja, dok porezni propisi mogu uticati dvojako – na visinu porezne obaveze …

Više »