Home / 2020 / February / 10

Daily Archives: 02/10/2020

FIA: Novosti u vezi sa predajom finansijskih izvještaja za 2019. godinu

U Excel-ovim predlošcima za pravna lica objavljenim u obavijesti od 28.1.2020. godine uvedeno je polje „Standard izvještavanja“. Polje je obavezno popuniti, a nalazi se na radnom listu s osnovnim podacima o pravnom licu. Uz ovu verziju predložaka svako pravno lice treba predati potpisanu i ovjerenu izjavu o primijenjenom standardu izvještavanja. Pravna lica koja …

Više »