Home / 2021 / January / 03

Daily Archives: 01/03/2021

Obavijet PU u vezi sa uplatom doprinosa za PIO/MIO

Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj: 54/20, ispravka 55/20,63/20 i 88/20) propisuju se vrste javnih prihoda, depozitni računi u bankama, način uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Shodno navedenom Pravilniku Porezna …

Više »