Home / 2021 / February

Monthly Archives: February 2021

Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 15/21 od 24.02.2021. godine je objavljen Ukaz o proglašenju Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj zakon uređuje oblast računovodstva i revizije, organizaciju i funkcioniranje sistema knjigovodstva i računovodstva, pripremu i prezentiranje finansijskih izvještaja, reviziju finansijskih izvještaja, organizaciju …

Više »

Vlada KS: Odobrena isplata sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće za juni i juli 2020.

Vlada Kantona Sarajevo  donijela je odluku o odobravanju i isplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec juni i juli 2020. godine. Odlukom je odobrena  isplata budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 6.077.482,48 KM za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće za navedene mjesece poslovnim …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za decembar/prosinac 2021. godine

U Službenim novinama “Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 14/21 od 19.02.2021. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za decembar/prosinac 2021. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2020. godine iznosi 993 KM. Prosječna isplaćena …

Više »

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa

U “Službenim novinama FBiH”, broj 12/21 od 12.2.2021. godine objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa, koji je stupio na snagu 13.2.2021. godine i koji vam doslovno prenosimo. PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA Član 1. U …

Više »

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim naplatu komunalne takse u Kantonu Sarajevo

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 11/21 od 10.02.2021. godine je objavljena Presuda Ustavnog suda vezano za komunalne takse u Kantonu Sarajevo. Ustavni sud Federacije ukazuje da vrsta djelatnosti ili zanimanja ne može biti relevantan kriterij za propisivanje različite visine komunalnih taksa na istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili …

Više »

Časopis Februar 2021

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 02/21 . . ELEKTRONSKI ČASOPIS   1. Objašnjenje Federalnog ministarstva finansija  2. Mag. oec Marko Barbarić i Izv. prof. dr. sc. Igor Živko Registar financijskih izvještaja …

Više »

WEBINAR, OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA 23.02.2021. GODINE: ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI, ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU, ZAKON O REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Zbog velikog broja upita i zahtjeva naših klijenata da ponovo organizujemo webinar koji se odnosi na novi Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o UPP i Zakon o registru finansijskih izvještaja, odlučili smo se da otvorimo nove prijave za 23.02.2021. godine. WEBINAR– Kontinuirana edukacija računovođa i revizora NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I …

Više »