Home / 2021 / September

Monthly Archives: September 2021

U primjeni novi Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije

U ”Službenim novinama FBiH”, broj 77/21 od 29.9.2021. godine, objavljen je Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH. Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze strana koje ga zaključuju, te prava i obaveze iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom poslodavaca i radnika privrednih …

Više »

Objavljene izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U ”Službenim novinama FBiH”, broj 77/21 od 29.9.2021. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Izmjene i dopune stupaju na snagu od 30.09.2021. godine. Pravilnik možete preuzeti na sljedećem linku IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA 77-21

Više »

Objavljen Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 75/21 od 22.09.2021. godine je objavljen Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom uređuju se sadržaj, način i uslovi za obavljanje obrtničke djelatnosti, srodnih djelatnosti i domaće radinosti, osnivanje, poslovanje, zajedničko obavljanje i prestanak obavljanja obrta, …

Više »

Objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 75/21 od 22.09.2021. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima izvršene su kako bi se Zakon uskladio sa izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata Federacije Bosne i Hercegovine. …

Više »

Objavljen Pravilnik koji određuje rokove za zamjenu fiskalnih sistema

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 74/21 od 17.09.2021. godine je objavljen Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH. Ovim pravilnikom propisuje se dinamika zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Shodno članu 4. Pravilnika, obaveznoj zamjeni fiskalnih sistema, u rokovima propisanim ovim pravilnikom, podliježu svi …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za juli/srpanj 2021. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 74/21 od 17.09.2021. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za juli/srpanj 2021. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za juli 2021. godine iznosi 995 KM. Prosječna isplaćena …

Više »

Uputstvo o postupku zaprimanja dokumentacije u registar finansijskih izvještaja, provjeri potpunosti i tačnosti dokumentacije i načinu vođenja registra

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 72/21 od 10.09.2021. godine je objavljeno Uputstvo o postupku zaprimanja dokumentacije u registar finansijskih izvještaja, provjeri potpunosti i tačnosti dokumentacije i načinu vođenja registra. Ovim uputstvom propisuje se postupak zaprimanja dokumentacije (finansijski izvještaji, posebni izvještaji sačinjeni prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku …

Više »

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je usvojo Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH  na nastavku 12. redovne sjednice održane 9.9.2021. godine usvojo je Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH. Kako je obrazložio predlagač, obrtna djelatnost će imati pravo i na uvoz repromaterijala te na izvoz svojih proizvoda. Drugim riječima, obrtnici će moći samostalno, u svoje ime …

Više »

Van snage stavljena Uredba o minimalnom broju zaposlenih radnika

Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o uslovima koje je preduzeće odnosno druga pravna osoba dužna da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti. Kako je obrazloženo, Vlada FBiH je na sjednici održanoj 28.8.2020. godine osnovala …

Više »

Časopis Septembar 2021

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 09/21     ELEKTRONSKI ČASOPIS     1.Mr Safija Žilić, dipl. oec Šta donosi novi Zakon o stečaju Novi Zakon i promjene koje donosi, u odnosu …

Više »