Home / 2021 / October

Monthly Archives: October 2021

Izmjene i dopune Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 85/21 od 22.10.2021. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine. U završnim odredbama se navodi kako izmjene i dopune stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije …

Više »

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 85/21 od 22.10.2021. godine objavljen je Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze poslodavaca i radnika u kompanijama u djelatnosti trgovine iz važeće Klasifikacije …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za august/kolovoz 2021. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 84/21 od 20.10.2021. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za august/kolovoz 2021. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za august 2021. godine iznosi 1.000 KM. Prosječna isplaćena …

Više »

Saopćenje za poslodavce u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti na radu

S obzirom da su se u praksi pojavile određene nedoumice u vezi sa primjenom pojedinih instituta propisanih novim Zakonom o zaštiti na radu, odnosno u vezi sa postupanjem inspekcijskih organa u pogledu određenih obaveza poslodavaca kada je u pitanju oblast zaštite na radu, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Federacije …

Više »

Objavljeni pravilnici koji se odnose na primjenu Zakona o zaštiti na radu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 83/21 od 15.10.2021. godine objavljeni su sljedeći pravilnici koji se odnose na Zakon o zaštiti na radu: Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu. Ovim pravilnikom se propisuje sadržaj, …

Više »

Izmjene i dopune Pravilnika o načinu, rokovima i obrascima izvještavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 82/21 od 13.10.2021. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, rokovima i obrascima izvještavanjima o kreditnim poslovima sa inostranstvom. Izmjene se odnose na produženje rokova za prijavu kreditnih poslova Federalnom ministarstvu finansija. Pravilnik donosimo u nastavku: PRAVILNIK O …

Više »

Časopis Oktobar 2021

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 10/21     ELEKTRONSKI ČASOPIS     1.Dr. sci. Jasmina Hurić Zakon o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH – aktuelnosti i problemi  Već više od deset …

Više »

Zvanično objavljeni novi kontni planovi i novi obrasci finansijskog izvještavanja (privreda, udruženja, banke, investicijski fondovi)

U “Službenim novinama FBiH” broj  81/21 od 11.10.2021. godine, objavljeni su sljedeći pravilnici koji se odnose na primjenu Zakona o računovodstvu i reviziji: Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva Pravilnik o uslovima i pravilima konsolidacije finansijskih izvještaja Pravilnik o sadržaju i formi obrasca izvještaja o promjenama …

Više »

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 80/21 od 08.10. 2021. godine, objavljen je Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze poslodavaca i radnika u kompanijama iz oblasti građevinarstva označenim šiframa …

Više »

OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 27.10.2021. GODINE : PRIMJENA NOVOG KONTNOG PLANA, RAČUNOVODSTVO STALNIH SREDSTAVA, NOVI ZAKON O OBRTU, ZAKON O ZAŠTITI NA RADU, TRGOVINA…

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora PRIMJENA NOVOG KONTNOG PLANA – prikaz preknjiženja RAČUNOVODSTVO STALNIH SREDSTAVA NOVI ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – obaveze poslodavaca TRGOVINA – šta to inspektori traže? OSTALE AKTUELNOSTI Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko …

Više »