Home / Aktuelnosti / Agencija za javne nabavke BiH: Primjećena zloupotreba pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

Agencija za javne nabavke BiH: Primjećena zloupotreba pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci

Povodom aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini u vezi sa Corona virusom (COVID-19) i nabavki neophodnih za sprječavanje širenja i ublažavanje posljedica istog, Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine u okviru svojih nadležnosti definiranih Zakonom o javnim nabavkama („Službeno glasilo BiH“, broj 39/14) – u daljem tekstu: Zakon, izdaje slijedeće

SAOPŠTENJE

Dana 17.03.2020. godine Agencija za javne nabavke BiH je, u konsultaciji i uz saglasnost Vijeća ministara BiH, izdala saopštenje koje se odnosi na javne nabavke neophodne za sprječavanje širenja i ublažavanje posljedica Corona virusa zbog razloga i u uslovima krajnje hitnosti.

Izdano saopštenje s pratećim tumačenjem Zakona- koje se referiralo na član 21. stav (1) tačku d) Zakona prema kojoj se pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci može koristiti zbog više sile, te član 10. stav (1) tačku b) Zakona prema kojoj javna nabavka može biti izuzeta od primjene Zakona zbog posebnih mjera sigurnosti u slučajevima izuzetne nužde (spasavanje ljudskih života, zdravlja, i sl.)- se prvenstveno odnosilo na nabavke koje se mogu dokazivo dovesti u direktnu svezu s mjerama neophodnim za sprječavanje širenja i ublažavanje posljedica Corona virusa.

Međutim, u proteklih nekoliko dana primjećene su određene zloupotrebe izdanog saopštenja s pratećim tumačenjem Zakona, odnosno primjećeno je da neki ugovorni organi zloupotrebljavajući novonastalu situaciju koriste pregovaračke postupke bez objave obavještenja o nabavci zbog razloga krajnje hitnosti i izuzeća od primjene Zakona zbog posebnih mjera sigurnosti za nabavke koje se nikako ne mogu dovesti u direktnu svezu s mjerama neophodnim za sprječavanje širenja i ublažavanje posljedica Corona virusa.

U tom smislu najozbiljnije upozoravamo sve ugovorne organe u BiH i njihove rukovodioce da ne čine pomenute zloupotrebe, jer će u suprotnom protiv ugovornih organa i odgovornih osoba biti odmah podnesene prekršajne i kaznene prijave.

Također ovim putem pozivamo sve koji saznaju ili imaju informaciju o potencijalnim opisanim zloupotrebama da iste prijave Agenciji za javne nabavke BiH na e-mail: kontakt@javnenabavke.gov.ba, a takve prijave mogu biti podnesene i anonimno bez otkrivanja identiteta prijavitelja.

 

Izvor: www.javnenabavke.gov.ba

About FEB dd

Pročitajte i ...

Časopis April 2021

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. U …