Home / Agencijske usluge

Agencijske usluge

Istorijski posmatrano, i ovi poslovi su u samom početku i u dobrom dijelu nastali kao produžena ruka izdavačke djelatnosti ekonomskog karaktera, jer su određena manja izdanja i obrasci zbog racionalnosti štampani u vlastitoj kući u okviru ovog sektora, gdje je vršena i likovno-tehnička obrada izdanja i davana mnoga druge kreativna rješenja.

Ovaj sektor sebe je dokazao i svoje prisustvo na tržištu kvalitativno potvrdio i opravdao i za vrijeme XIV zimskih olimpijskih igara “ZOI ” 84, kada je u toku priprema sa uspjehom obavio niz, večih, poslova iz svog predmeta djelatnosti.

ANGAŽMAN ”FEB-a” NA OSNIVANJU I U RADU STRUKOVNIH ORGANIZACIJA

”FEB” je jedan od inicijatora organizovanja struke kroz Udruženje računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine, što je logičan slijed ”FEB-ovog” angažmana u radu Saveza računovođa i finansijskih radnika Bosne i Hercegovine u proteklih pet decenija.

Osnovno opredjeljenje i primaran cilj Udruženja je zaštita interesa kako Udruženja tako i njegovih članova i unapređenje profesije računovođa , revizora i finansijskih radnika Bosne i Hercegovine i uključivanje u Međunarodnu asocijaciju računovođa – IFAC

Leave a Reply