ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA BUDŽET I BUDŽETSKE KORISNIKE SA UREDBOM I PRAVILNIKOM

| 06/16/2015

Naruči knjigu ( 25.00 KM sa PDV )

 

 

Kratki sadržaj:

- Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine
- Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegvine
- Organizaciona klasifikacija za budžet i budžetske korisnike Federacije Bosne i Hercegovine
- Sintetički kontni plan za budžet i budžetske korisnike
- Sintetička klasifikacija funkcije Vlade
- Analitički kontni plan za budžet i budžetske korisnike

Komentari su zaključani.