ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

| 06/17/2015

Naruči knjigu ( 20.00 KM sa PDV )

 

 

Kratki sadržaj:

  • Klasa 0 – STALNA SREDSTVAI DUGOROČNI PLASMANI
  • Klasa 1 – ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI
  • Klasa 2 – GOTOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI
  • Klasa 3 – KAPITAL
  • Klasa 4 – OBAVEZE, REZERVISANJA I RAZGRANIČENJA
  • Klasa 5 – RASHODI
  • Klasa 6 – PRIHODI
  • Klasa 7 – OTVARANJE I ZAKLJUČAK KONTA STANJA I USPJEHA
  • Klasa 8 – VANBILANSNA EVIDENCIJA
  • Klasa 9 – OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA

UPOREDNI PREGLED PREKNJIŽAVANJA NA NOVI KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA
DRUŠTVA prilikom otvaranja početnih stanja 01. 01. 2011. godine.

Komentari su zaključani.