Home / FEB dd

FEB dd

Saopćenje za poslodavce u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti na radu

S obzirom da su se u praksi pojavile određene nedoumice u vezi sa primjenom pojedinih instituta propisanih novim Zakonom o zaštiti na radu, odnosno u vezi sa postupanjem inspekcijskih organa u pogledu određenih obaveza poslodavaca kada je u pitanju oblast zaštite na radu, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Federacije …

Više »

Objavljeni pravilnici koji se odnose na primjenu Zakona o zaštiti na radu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 83/21 od 15.10.2021. godine objavljeni su sljedeći pravilnici koji se odnose na Zakon o zaštiti na radu: Pravilnik o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu. Ovim pravilnikom se propisuje sadržaj, …

Više »

Izmjene i dopune Pravilnika o načinu, rokovima i obrascima izvještavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 82/21 od 13.10.2021. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, rokovima i obrascima izvještavanjima o kreditnim poslovima sa inostranstvom. Izmjene se odnose na produženje rokova za prijavu kreditnih poslova Federalnom ministarstvu finansija. Pravilnik donosimo u nastavku: PRAVILNIK O …

Više »

Časopis Oktobar 2021

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 10/21     ELEKTRONSKI ČASOPIS     1.Dr. sci. Jasmina Hurić Zakon o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH – aktuelnosti i problemi  Već više od deset …

Više »

Zvanično objavljeni novi kontni planovi i novi obrasci finansijskog izvještavanja (privreda, udruženja, banke, investicijski fondovi)

U “Službenim novinama FBiH” broj  81/21 od 11.10.2021. godine, objavljeni su sljedeći pravilnici koji se odnose na primjenu Zakona o računovodstvu i reviziji: Pravilnik o kontnom okviru i sadržaju konta za privredna društva Pravilnik o uslovima i pravilima konsolidacije finansijskih izvještaja Pravilnik o sadržaju i formi obrasca izvještaja o promjenama …

Više »

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 80/21 od 08.10. 2021. godine, objavljen je Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze poslodavaca i radnika u kompanijama iz oblasti građevinarstva označenim šiframa …

Više »

WEBINAR: PRIMJENA NOVOG KONTNOG PLANA, RAČUNOVODSTVO STALNIH SREDSTAVA, NOVI ZAKON O OBRTU, ZAKON O ZAŠTITI NA RADU, TRGOVINA…

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora PRIMJENA NOVOG KONTNOG PLANA – prikaz preknjiženja RAČUNOVODSTVO STALNIH SREDSTAVA NOVI ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – obaveze poslodavaca TRGOVINA – šta to inspektori traže? OSTALE AKTUELNOSTI Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko …

Više »

Novi račun za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje u Kantonu Sarajevo

Za uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dosadašnji depozitni račun broj: 338-000-2210008-593, otvoren kod Unicredit banke d.d. zamijenjen je sa novim depozitnim računom broj: 154-921-2014617-245 otvorenim kod Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH Prema obavještenju Federalnog ministarstva finansija broj:05-02-4-6704/21 od 14.09.2021. godine (obavijest možete preuzeti OVDJE), …

Više »

U primjeni novi Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije

U ”Službenim novinama FBiH”, broj 77/21 od 29.9.2021. godine, objavljen je Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH. Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze strana koje ga zaključuju, te prava i obaveze iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom poslodavaca i radnika privrednih …

Više »

Objavljene izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U ”Službenim novinama FBiH”, broj 77/21 od 29.9.2021. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Izmjene i dopune stupaju na snagu od 30.09.2021. godine. Pravilnik možete preuzeti na sljedećem linku IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA 77-21

Više »