Home / FEB dd

FEB dd

Časopis April 2021

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 04/21       ELEKTRONSKI ČASOPIS   Nedim Čustović Novine koje je donio Novi Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH U „Službenim novinama FBiH“, broj …

Više »

Izmjene i dopune Pravilnika o fiskalnim sisitemima i fiskalnim dokumentima

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 28/21 od 09.04.2021. godine su objavljeni Pravilnik  o izmjenama Pravilnika o fiskalnim sistemima i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fiskalnim dokumentima. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O FISKALNIM SISTEMIMA Član 1. U Pravilniku o fiskalnim sistemima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 50/20 i …

Više »

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 28/21 od 09.04.2021. godine je objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH. Izmjene Pravilnika možete preuzeti OVDJE. Prečišćen Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

Više »

Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja i oduzimanju lincenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 28/21 od 09.04.2021. godine objavljen je Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja i oduzimanju lincenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju. Ovim Pravilnikom propisuju se način i uslovi za izdavanje i oduzimanje licence–dozvole za rad (u daljem tekstu: licenca) ovlaštenim revizorima i …

Više »

Objavljen Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i pravnih lica/poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge

U “Službenim novinama FBiH” broj 28/21 od 09.4.2021. godine, objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registara pravnih lica i poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge.  Ovim Pravilnikom uređuju se sadržaj i način vođenja Registra kvalificiranih lica te registara pravnih lica i poduzetnika koji …

Više »

Izmjena Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 08.04.2021. izmijenila Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH. Kako je precizirano izmjenama, pravne i fizičke osobe obavezne su utvrditi i primjenjivati marže tako da one ne …

Više »

ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR: Porez po odbitku, Pozajmice, Novi Zakon o računovodstvu i reviziji, Registar pravnih i fizičkih lica koji pružaju računovodstvene usluge,Konsolidacija finansijskih izvještaja…

Zbog velikog interesovana za webinar pod nazivom ”Porez po odbitku, Pozajmice, Zakon o RiR, Registar kvalificiranih lica i lica koja pružaju računovodstvene usluge i Konsolidacija”, otvorene su nove prijave za 20.04.2021. godine. WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora POREZ PO ODBITKU POZAJMICE NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVZIJI REGISTAR PRAVNIH I FIZIČKIH …

Više »

Vlada FBiH propisala mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate i pojedine osnovne životne namirnice

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”,broj 26/21 od 02.04.2021. godine je objavljena Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži na naftne derivate i Odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode. Vlada Federacije BiH …

Više »

Zakon o dopuni Zakona o turizmu u Kantonu Sarajevo

U “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 13/21 od 01.04.2021. godine objavljen je Zakon o dopuni Zakona o turizmu u Kantonu Sarajevo. ZAKON O DOPUNI ZAKONA O TURIZMU Član 1. (Dopuna člana 82 b.) U Zakonu o turizmu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 19/16, 31/17 i 34/17- Ispravka) u članu 82 …

Više »

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO

U “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 12/21 od 25.03.2021. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO Član 1. (Dopuna člana 1.) U …

Više »