Home / FEB dd (page 5)

FEB dd

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine

U “Službenim novinama FBiH”, broj 17/20 od 04.03.2020. godine objavljen je Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na osnovu člana 137. i 138a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije …

Više »

Obavijest o presudi Ustavnog suda FBiH povodom neustavnosti člana 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zbog učestalih upita naših klijenata u vezi prava lica da istovremeno mogu biti korisnici penzije i biti u radnom odnosu kod poslodavca, ovim putem obavještavamo da je na  stranici Federalnog Zavoda za penzijsko/mirovinsko osiguranje  objavljenja Obavijest o presudi Ustavnog suda FBIH. Konkretno, riječ je o  presudi broj: U- 36/18 od …

Više »

SEMINAR: AKTUELNE ZAKONSKE IZMJENE (Zakon o porezu na dobit, Zakon o visini stope zatezne kamate, Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima…), POREZNE PRIJAVE ZA PRAVNA LICA, GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA FIZIČKIH LICA, ISPLATA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA, POZAJMICE

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora AKTUELNE ZAKONSKE IZMJENE (Zakon o porezu na dobit, Zakon o visini stope zatezne kamate, Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima…) POREZNE PRIJAVE ZA PRAVNA LICA GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA FIZIČKIH LICA ISPLATA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA POZAJMICE Mjesta održavanja seminara: ZENICA, 16.3.2020. Hotel Zenica BIHAĆ, 17.3.2020.  …

Više »

Zvanično: Trošak amortizacije na unajmljenu imovinu porezno priznat

U “Službenim novinama FBiH” broj 15/20 od 26.02.2020. godine, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.  Ovim izmjenama omogućeno je dugo očekivano pravo na priznavanje troška amortizacije unajmljene imovine (primjena MSFI-a 16). Izmjene su stupile na snagu 27.02.2020. godine. Izmjene donosimo u nastavku:   ZAKON …

Više »

PUFBiH: Poziv poreznim obveznicima da predaju porezne prijave

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravne osobe i poduzetnike  da sukladno Zakonu o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu slijedeće porezne prijave: Prijavu poreza na dobit za 2019. godinu do 31. 3. 2020. godine. Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar/prosinac 2019. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 13/20 od 19.02.2020. godine je objavljeno Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar/prosinac 2019. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2019. godine iznosi 958 …

Više »

Poziv računovođama u Federaciji Bosne i Hercegovine

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća certificirane računovođe u Federaciji Bosne i Hercegovine, da je do predaje finansijskih izvještaja ostalo je još 11 dana, te  da su dužni prilikom sastavljanja i podnošenja računovodstvenih iskaza pravnih lica, postupati u skladu sa odredbama člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH. …

Više »

Časopis Februar 2020

 ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J   1. Federalno Ministarstvo finansija/financija Obavještenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračuni za period I-XII 2019.godine 2.Jasmin Omeragić  „Pošto“ je računovođa (ili, kako utvrditi stvarnu cijenu rada računovođa) U praksi, svaki biznismen koji pokreće poslovanje uglavnom analizira prednosti …

Više »

FIA: Novosti u vezi sa predajom finansijskih izvještaja za 2019. godinu

U Excel-ovim predlošcima za pravna lica objavljenim u obavijesti od 28.1.2020. godine uvedeno je polje „Standard izvještavanja“. Polje je obavezno popuniti, a nalazi se na radnom listu s osnovnim podacima o pravnom licu. Uz ovu verziju predložaka svako pravno lice treba predati potpisanu i ovjerenu izjavu o primijenjenom standardu izvještavanja. Pravna lica koja …

Više »

Pojačane kontrole pekara i slastičara u BiH

Inspektori Uprave za indirektno oporezivanje započet će 18. februara 2020. godine pojačane kontrole aktivnosti obveznika koji se bave proizvodnjom kruha, svježih peciva i kolača, te ostalih srodnih proizvoda. Proizvodnja pekarskih proizvoda je djelatnost koja obuhvata proizvodnju kruha, svježih i trajnih peciva, slastičarskih proizvoda, keksa i ostalih pekarskih proizvoda. Djelatnost pekarske …

Više »