Home / Časopisi / 2013 / Časopis Juni 2013

Časopis Juni 2013

casopis juniS A D R Ž A J

1. Safija Žilić, dipl. oec

Stečajni postupak u praksi

2. Sanela Agačević, dipl. oec

Povezanost računovodstvene sa ostalim funkcijama

3. Mr oec Mirna Pajević

Komisiona prodaja

4. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

PDV-tretman usluga faktoringa i forfetinga, te prometa obrasca mjenice

5. Denis Zukić, dipl. oec

Povrat plaćenog PDV-a stranim pravnim i fizičkim licima

6. Mr oec Emina Imamović

Interna revizija u društvima za osiguranje u Bosni i Hercegovini

7. Bogoljub Raffaelli

Razvoj poslovnih procesa

8. Mr oec Erdin Hasanbegović;  Maja Šimšić

Oblici poslovne organizacije u BiH

9. Doc. dr Nezir Huseinspahić

Postoje li argumenti za donošenje odluka o primjeni modela javno-privatnog partnerstva

(JPP) u zdravstvu Federacije BiH

10. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Ljudski resursi (Human Resource) – ciljevi i značaj

11. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Zakoni kojima se uređuje pitanje zapošljavanja stranaca

12. Mehmed Deković, dipl. pravnik

Zaštita zaposlenika privremeno ili trajno nesposobnog za rad

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Bilateralni odnosi u oblasti socijalnog osiguranja sa Libijom i Egiptom

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja iz službenih glasila

16. Saopštenja za primjenu propisa

About FEB dd

Pročitajte i ...

Časopis Novembar 2020

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. j U …