Vijesti
Home / Aktuelnosti / Centralna banka BiH za prvih pola godine ostvarila 27,4 mil KM dobiti

Centralna banka BiH za prvih pola godine ostvarila 27,4 mil KM dobiti

cbCentralna banka Bosne i Hercegovine je za prvih šest mjeseci 2015. godine ostvarila profit od 27,4 mil KM, što je za oko 5,2% slabiji rezultat nego u istom periodu 2014. godine kada je profit iznosio 28,9 mil KM.

Profit Centralne banke BiH, navodi se u finansijskom izvještaju, znatno je veći od planiranog i dalje je dominantno ostvaren realizovanim dobicima po osnovu prodaje vrijednosnih papira.

Na finansijski rezultat banke uticala su kretanja na finansijskim tržištima eurozone, koja su u prvih šest mjeseci 2015. godine bila i dalje ekstremno volatilna, prije svega zbog neizvjesnosti povezane sa situacijom u Grčkoj. Zbog toga su prinosi na dugoročne obveznice zemalja eurozone imali velike oscilacije u vrijednostima dosežući i negativne nivoe.

Kurs evra je znatno oslabio u posljednih par mjeseci, dok je cijena unce zlata nastavila trend osciliranja. Kamatne stope na tržištu novca su kontinuirano imale tendenciju pada na vrlo niske vrijednosti.

Usljed toga banka je imala manju prosječnu stopu efektivnog prinosa na depozite investirane kod inostranih banaka, manje stope prinosa na investirane vrijednosne papire raspoložive za prodaju, kao i manje prinose na ulaganja koja se drže do dospijeća (dužnički vrijednosne papiri vlada).

Centralna banka je sa 30. junom 2015. godine imala monetarno zlato u vrijednosti 197,69 mil KM što predstavlja 96.000,000 unci zlata po vrijednosti od 2.059 KM po unci.

Na dan 31. decembra 2014. godine vrijednost iste količine monetarnog zlata je iznosila 182,75 mil KM, odnosno 1.904 KM po unci.

Banka je i u 2015. godini nastavila provoditi politiku racionalizacije troškova i stvaranja ušteda gdje god je to bilo moguće.

IZVOR: Indikator

About FEB dd

Pročitajte i ...

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava

U “Službenim novinama FBiH”, broj 87/20 od 02.12.2020. godine, objavljena su izmjene i dopune sljedećih …