Home / Aktuelnosti / FIA: Novosti u vezi sa predajom finansijskih izvještaja za 2019. godinu

FIA: Novosti u vezi sa predajom finansijskih izvještaja za 2019. godinu

U Excel-ovim predlošcima za pravna lica objavljenim u obavijesti od 28.1.2020. godine uvedeno je polje „Standard izvještavanja“. Polje je obavezno popuniti, a nalazi se na radnom listu s osnovnim podacima o pravnom licu.

Uz ovu verziju predložaka svako pravno lice treba predati potpisanu i ovjerenu izjavu o primijenjenom standardu izvještavanja. Pravna lica koja su do 29.1.2020. godine već predala finansijske izvještaje mogu naknadno predati ovu izjavu najkasnije do 15.2.2020. godine u istu poslovnicu FIA-e u koju su već predali finansijske izvještaje.

About FEB dd

Pročitajte i ...

Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 15/21 od 24.02.2021. godine je objavljen Ukaz …