Home / Aktuelnosti / FIA: Novosti u vezi sa predajom finansijskih izvještaja za 2019. godinu

FIA: Novosti u vezi sa predajom finansijskih izvještaja za 2019. godinu

U Excel-ovim predlošcima za pravna lica objavljenim u obavijesti od 28.1.2020. godine uvedeno je polje „Standard izvještavanja“. Polje je obavezno popuniti, a nalazi se na radnom listu s osnovnim podacima o pravnom licu.

Uz ovu verziju predložaka svako pravno lice treba predati potpisanu i ovjerenu izjavu o primijenjenom standardu izvještavanja. Pravna lica koja su do 29.1.2020. godine već predala finansijske izvještaje mogu naknadno predati ovu izjavu najkasnije do 15.2.2020. godine u istu poslovnicu FIA-e u koju su već predali finansijske izvještaje.

About FEB dd

Pročitajte i ...

Zakon o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo

U „Službenim novinama KS“, broj 46/20 od 19.11.2020. godine objavljen je Zakon o dopunama Zakona …