Home / Aktuelnosti / Izmijenjen Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH

Izmijenjen Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH

U “Službenim novinama FBiH” br. 36/18 od 11.05.2018. godine objavljene su izmjene Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH. Naime, radi se o izmjeni odredbe člana 8. stav 3. u kojoj se riječi: “tri godine” zamijenjuju riječima: “10.07.2019. godine”.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH. Stoga, kako je isti u “Službenim novinama FBiH” 11.05.2018. godine, stupiće na snagu dana 19.05.2018. godine.

About FEB dd

Pročitajte i ...

Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom

U “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 44/19 od 07.11.2019. godine je objavljena Instrukcija o iznosima …