Home / Aktuelnosti / Izmijenjena osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018.

Izmijenjena osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018.

Ministar finansija objavio je  Izmjenu osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu koja je objavljena u “Službenim novinama FBiH”  br.39/18 od 23.5.2018. godine. Prema tome, osnovicama za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 7/18), tačka 3. se mijenja i glasi:
“3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je: – u periodu od 01.01. do 04.05.2018. godine 329,00 KM, – u periodu od 05.05. do 31.12.2018. godine 381,00 KM.”

About FEB dd

Pročitajte i ...

Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom

U “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 44/19 od 07.11.2019. godine je objavljena Instrukcija o iznosima …