Home / Aktuelnosti / IZMJENA UPLATNIH RAČUNA JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH

IZMJENA UPLATNIH RAČUNA JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH

uplatni racunU „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 19/14 od 12.3.2014. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Izdvajamo izmjenu koja se odnosi na uplatu javnih prihoda posavskog kantona, naziv banke: “HYPO ALPE ADRIA BANK D.D. Mostar” zamjenjuje se nazivom “UniCredit Bank d.d.” i broj računa: “306-042-00008780-90” zamjenjuje se brojem: “338-000-22104571-21”.

Ove izmjene stupile su na snagu 13.3.2014. godine. U nastavku vam dajemo izmjenu Pravilnika u cjelosti:

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13 i 11/14), u poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u tački 16. Naknade i takse, podtačka 16.3. Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga, u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 5. dodaje se novi redni broj 6. koji glasi:

Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA
6. Prihodi po osnovu “Dječije nedjelje” 722425

Dosadašnji redni broj 6. postaje redni broj 7.

2. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, podtačka 25.1. Računi javnih prihoda, pod II. KANTONI, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2. Posavski kanton, naziv banke: “HYPO ALPE ADRIA BANK D.D. Mostar” zamjenjuje se nazivom “UniCredit Bank d.d.” i broj računa: “306-042-00008780-90” zamjenjuje se brojem: “338-000-22104571-21”.

Pod III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 14. Gradačac, naziv banke: “Raiffeisen bank d.d. BiH” zamjenjuje se nazivom “NLB Banka d.d. Tuzla” i broj računa: “161-025-00298600-42”, zamjenjuje se brojem: “132-190-02900000-87”; pod rednim brojem 27. Kakanj, naziv banke: “Raiffeisen bank d.d. BiH” zamjenjuje se nazivom: “Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica” i broj računa: “161-055-00001007-18” zamjenjuje se brojem: “134-020-00003708-49”; pod rednim brojem 75. Grahovo, naziv općine: “Grahovo” zamjenjuje se nazivom: “Bosansko Grahovo”, naziv banke: “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH” zamjenjuje se nazivom: “Raiffeisen Bank d.d. BiH” i broj računa: “154-999-50000002-71” zamjenjuje se brojem: “161-020-00704600-25”.

3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“ broj 19/14 od 12.3.2014. godine

About FEB dd

Pročitajte i ...

Izmjena Pravilnika vezanih za sadržaj i formu finansijskih izvještaja

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 3/21 od 15.01.2021. godine objavljeni su pravilnici …