Vijesti
Home / Aktuelnosti / Javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plaća za mjesec mart 2020. godine

Javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plaća za mjesec mart 2020. godine

Na osnovu Odluke Vlade KS, Ministarstvo privrede KS raspisuje javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plate za mjesec mart 2020. godine. Ovom Odlukom se pozivaju pravna i fizička lica, čija je djelatnost zabranjena naredbama štabova civilne zaštite, da se prijave na ovaj javni poziv kako bi im se obezbijedila sredstva za isplatu dijela plate za mjesec mart, u zavisnosti od trajanja perioda zabrane djelatnosti.

Prijavu na ovaj poziv mogu podnijeti samo ona pravna i fizička lica koja imaju sjedište na području Kantona Sarajevo, a koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

-da im je zabranjeno obavljanje djelatnosti naredbama štabova civilne zaštite (lista djelatnosti biće objavljena uz javni poziv),
-da ispunjavaju obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da su ih izvršili sa 31.12.2019. godine, te
-da su zadržali broj prijavljenih radnika na dan 31. mart 2020. godine u odnosu na februar iste godine.

Zahtjev sa obrascem se podnosi samo za one zaposlenike koji su prijavljeni sa mjestom rada na području Kantona Sarajevo.

Javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plaća za mjesec mart 2020. godine

About FEB dd

Pročitajte i ...

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava

U “Službenim novinama FBiH”, broj 87/20 od 02.12.2020. godine, objavljena su izmjene i dopune sljedećih …