Home / Aktuelnosti

Aktuelnosti

Objavljene izmjene i dopune Zakona o radu

U “Službenim novinama FBiH”, broj 89/18 od 09.11.2018. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Izmjene i dopune se odnose na definisanje : principa najpovoljnijeg prava, procedure kod prijema radnika u radni odnos, osnovnih elementa plaće, utvrđivanja radnog učinka, utvrđivanja najniže plaće, povoljnijeg prava za korištenje godišnjeg odmora, zaštite …

Više »

Radionica: MSFI 16 – Najmovi i MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje jednodnevnu interaktivnu radionicu pod nazivom: Praktična primjena MSFI 16- Najmovi i MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima Sarajevo, 28.11.2018. godine, Hotel Holiday (sala Hercegovina)   Cilj radionice je da se kroz jednu interaktivnu komunikaciju dođe do jasnih rješenja u vezi sa primjenom …

Više »

Donesena odluka o smanjenju carinskih stopa na uvoz određenih roba

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2019. godine, s tim što primjena Odluke počinje 01.1.2019. godine. Ovom odlukom se omogućava povoljnije i konkurentnije poslovanje privrednih subjekata iz …

Više »

Novi rok za podnošenje zahtjeva za finansijsku konsolidaciju

U “Službenim novinama FBiH” broj 84/18 od 24.10.2018. godine objavljen je Uredba o izmjeni Uredbe o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uredbom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH uređuje se finansijska konsolidacija privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine i to: privrednih društava u čijem …

Više »

Izmjena Pravilnika o obrascu mjenice i naknadi za posredovanje

U “Službenim novinama FBiH” broj 85/18 od 26.10.2018. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu mjenice i naknadi za posredovanje. Izmjena se odnosi na članove 4., 6. i 7. Pravilnika. Izmjene navedenih članova donosimo u nastavku teksta… Član 4. Pravilnika Obrasce mjenice tiska, pušta u upotrebu i vrši …

Više »

FIA: Finansijske izvještaje naknadno dostavila1.973 pravna lica

FIA će dostaviti Federalnom ministarstvu finansija/financija i Poreznoj upravi Federacije BiH podatke o pravnim licima koja nisu dostavila finansijske izvještaje za 2017. kao i za sve prethodne godine radi pokretanja prekršajnog postupka.Finansijsko-informatičkoj agenciji (FIA) Federacije Bosne i Hercegovine, do 1. oktobra/listopada ove godine kada je istekao rok za predaju finansijskih …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za august 2018. godine

U “Službenim novinama FBiH”, broj 82/18 od 17.10.2018. godine objavljene su prosječne bruto i neto plaće  zaposlenih u FBiH za august 2018. Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za august 2018. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i …

Više »

Odluka o utvrđivanju najvišeg iznosa penzije

U “Službenim novinama FBiH” broj 81/18 od 12.10.2018. godine, objavljena je Odluka o utvrđivanju najvišeg iznosa pemzije u isplati u 2018. godini u skladu sa Zakonom o PIO/MIO.  Ovom Odlukom utvrđuje se iznos najviše penzije u isplati za 2018. godinu u visini od 2.800,00 KM.  Navedeni iznos penzije  primjenjuje se na korisnike …

Više »

Upravni odbor UINO BiH donio odluku o povećanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duhan

Uprkos najavama o uvođenju trogodišnjeg moratorija na povećanje akciza na cigarete i duhan, a na čemu je insistirala i duhanska industrija, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UNO) BiH danas je donio odluku o povećanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duhan za pušenje za 2019. godinu.Prema usvojenoj …

Više »

Obvezna primjena MSFI-a 16 od 01.01.2019. godine

Od 01.01.2019. godine sva pravna lica koja daju ili uzimaju u najam sredstva (poslovne prostore, opremu…) u obavezi su svoje računovodstvo prilagoditi zahtjevima novog standarda MSFI-a 16. Najznačajnija promjena koju uvodi MSFI 16 sadržana je u tome što će svi najmoprimci biti obvezni priznavati imovinu i obaveze u izvještaju o …

Više »