Home / Aktuelnosti

Aktuelnosti

FIA: Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 15/19 od 06 .03.2019 godine objavljen je Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja. Ovaj Pravilnik propisuje: podnošenje zahtjeva za ustupanje prava na korištenje podataka, uslove za …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2018. godine

U “Službenin novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 13/19 od 27.02.2019 godine je objavljeno Saopčenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar/siječanj 2018 godine 1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2018. godine iznosi …

Više »

U martu počinje izdavanje T-obrasca

Spoljnotrgovinska komora BiH će u prvoj polovini marta početi sa izdavanjem elektronske carinske tranzitne deklaracije /T-obrazac/, koja omogućava brži, jednostavniji, bezbjedniji i jeftiniji transport robe od polazne do odredišne carinske kancelarije, kroz zemlje EU /osim Andore i San Marina/, te Švajcarsku, Norvešku, Island, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Tursku. Rukovodilac …

Više »

Vlada Kantona Sarajevo donijela je Uredbu o postupku prijema u radni odnos u svim zavodima, ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili općina.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Uredbu o postupku prijema u radni odnos u svim zavodima, ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili općina. Postupak svih prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u javnom sektoru vršit će se na osnovu obaveznog javnog konkursa. Resorni …

Više »

Usvojena Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

Na današnjoj sjednici (19.02.2019.)  u Sarajevu Vlada FBiH usvojila je Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH kojom je osobama koje traže posao omogućen ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima i ravnopravna konkurencija, zasnovana na znanjima i sposobnostima. Federalni ministar rada i socijalne politike i zamjenik …

Više »

Preuzmite sve izmjene i dopune Odluka o visini komunalne takse u Kantonu Sarajevo

Zbog velikog broja upita u vezi sa obavezom plaćanja komunalne takse u Kantonu Sarajevo, a sve radi izmjena i dopuna Zakona o komunalnim taksama u KS objavljenih u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” broj 28/18 od 05.07.2018. godine, donosimo vam objavljene općinske Odluke o visini komunalne takse. Odluka o izmjeni i …

Više »

Obavijest FIA-e računovođama koji predaju finansijske izvještaje za više pravnih lica

Finansijsko-informatička agencija (FIA) je na svojoj web stranici izdala Obavijest računovođama koji predaju finansijske izvještaje za više pravnih lica. Obavijest donosimo u nastavku: Radi efikasnijeg i efektivnijeg rada u procesu predaje, kontrole i ovjere finansijskih izvještaja, molimo certificirane računovođe koji predaju finansijske izvještaje za više pravnih lica, da pripreme potvrdu …

Više »

Saopćenje o prosječnoj neto plaći zaposlenih u FBiH za novembar 2018. godine

U “Službenim novinama FBiH”, broj 3/19 od 23.01. 2019. godine, objavljeno je saopćenje o prosječnoj neto i bruto plaći za novembar 2018. godine i prosječnoj plaći za period septembar-novembar 2018. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar 2018. godine iznosi 907 KM. …

Više »

Ministarstvo finansija FBiH objavilo Poziv za dostavu GI FUK za 2018. godinu

Na službenoj stranici Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine dana 16.01.2018. godine objavljen je  Poziv za dostavu GI FUK za 2018. godinu. Ovim Pozivom se obavještavaju obveznici o obavezi podnošenja godišnjeg izvještaja o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom …

Više »

Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori za 2019. godinu

U “Službenim novinama FBiH” broj 1/19 od 11.01.2019 objavljena je Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori za 2019. godinu. Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa i način plaćanja članarine koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine  u 2019. godini. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj …

Više »