Home / Aktuelnosti

Aktuelnosti

ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA UDRUŽENJA I DRUGE NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Objavom novog Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, kao i novih pravilnika o kontnim okvirima i sadržajima konta, propisana su nova sintetička konta koja se primjenjuju prilikom evidentiranja poslovnih promjena. Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo izdaje novi Analitički kontni plan za udruženja i druge neprofitne organizacije, koji je u potpunosti …

Više »

Naručite novi Analitički kontni plan za privredna društva

Objavom novog Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, kao i novih pravilnika o kontnim okvirima i sadržajima konta, propisana su nova sintetička konta koja se primjenjuju prilikom evidentiranja poslovnih promjena. Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo izdaje novi Analitički kontni plan za privredna društva, koji je u potpunosti u skladu sa …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za septembar 2021. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 93/21 od 19.11.2021. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za septembar 2021. godine, kao i za period januar-septembar 2021. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar …

Više »

Časopis Novembar 2021

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 11/21   ELEKTRONSKI ČASOPIS     1.Jasmin Omeragić  Hoće li primjena novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH podstaćina ozbiljniji pristup problematici vrednovanja rada profesionalnih …

Više »

Javni poziv za finansiranje cijele ili dijela minimalne neto plaćeU u FBiH) za juli, august i septembar 2021.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je danas, shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo izazvanih koronavirusom, drugi Javni poziv za realizaciju i implementaciju sredstava. Radi se o Javnom pozivu za odobravanje finansiranja cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće u FBiH za juli, august i …

Više »

Zakon o izmjenama Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 90/21 od 10.11.2021. godine je objavljen Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Izmjene donosimo u nastavku: ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU Član 1. U članu 44. u stavu (5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju …

Više »

Odluka o utvrđivanju akcize na cigarete i duhan za 2022. godinu

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 67/21 od 05.11.2021. godine je objavljena Odluka o tvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2022. godinu. Ovom odlukom utvrđuju se iznosi specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje, …

Više »

WEBINAR: PREZENTACIJA NAJČEŠĆIH PITANJA IZ RADNIH ODNOSA, INSPEKCIJSKI NAZDOR, PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA I POREZNI TRETMAN ISPLATA ZAPOSLENICIMA

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora Zbog velikog broja upita u vezi sa obavezom primjene općeg i granskih kolektivnih ugovora, Konsultantska kuća FEB d.d. organizuje webinar pod nazivom: PREZENTACIJA NAJČEŠĆIH PITANJA IZ RADNIH ODNOSA INSPEKCIJSKI NADZOR FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJE POSLOVE PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA PRAVA RADNIKA ZAGARANTOVANA ZAKONOM O RADU I …

Više »

Izmjene i dopune Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 85/21 od 22.10.2021. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine. U završnim odredbama se navodi kako izmjene i dopune stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije …

Više »