Home / Aktuelnosti

Aktuelnosti

Sopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar/studeni 2019. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 5/20 od 22.01.2020. godine je objavljeno Sopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar/studeni 2019. godinu. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar 2019. godine iznosi 932 …

Više »

SRRFBiH: Obavijest članovima Saveza u vezi sa izdavanjem licenci

Na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH, objavljena je Obavijest u vezi sa izdavanjem licenci za 2020. godinu. Obavijest donosimo cijelosti: OBAVIJEST ČLANOVIMA SAVEZA Poštovani, U tijeku su aktivnosti vezane za izdavanje licenci za 2020. godinu. Lista licenciranih računovođa je dostupna na web stranici Saveza. Licence se izdaju svakodnevno …

Više »

Porezna uprava FBiH: Javni poziv za podnošenje poreznih prijava

Porezna uprava Federacije BiH dostavila nam je na je objavu Javni poziv za podnošenje poreznih prijava od 09.01.2020. godine, koji donosimo u nastavku:   Broj: 13/04-04-13-8/20- Sarajevo, 09.01.2020. godine JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu …

Više »

Izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

U “Službenim novinama FBiH” broj 99/19 od 31.12.2019. godine, objavljene su Izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. Izmjene se odnose na produženje roka za uplatu dugovanja po osnovu javnih prihoda i otpisa zateznih kamata po tom osnovu.   ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE …

Više »

Objavljene izmjene Zakona o doprinosima

U “Službenim novinama FBiH” broj 99/19 od 31.12.2019. godine, objavljene su Izmjene Zakona o doprinosima.  Izmjene se odnose na usaglašavanja u vezi sa uplatama doprinosa za PIO/MIO  na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH. Izmjene donosimo u nastavku…   ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA Član 1. U Zakonu o …

Više »

Novi račun za uplatu PIO/MIO

U “Službenim novinama FBiH” broj 98/19 od 27.12.2019. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Izmjene se odnose na uplatni račun za doprinos PIO/MIO. Od 01.01.2020. godine, obveznici uplate doprinosa za PIO/MIO, dužni su navedeni …

Više »

Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 86/19 od 27.12.2019. godine je objavljena Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa, način plaćanja i druga bitna pitanja u vezi sa članarinom koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u 2020. …

Više »

Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2020. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 95/19 od 18.12.2019. godine objavljene su Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2020. godinu. Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar/listopad 2019. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 95/19 od 18.12.2019. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar/listopad 2019. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar 2019. godine iznosi 942 …

Više »

Objavljene izmjene Pravilnika o porezu na dobit

U “Službenim novinama FBiH” broj 94/19 od 13.12.2019. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit. Detaljno pojašnjenje izmjena prezentovati ćemo na seminaru koji je u toku http://www.feb.ba/seminar-pripremne-radnje-za-godisnji-obracun-i-prijavu-poreza-na-dobit-prelazak-na-msfi-za-msp-koristenje-vozila-u-sluzbene-svrhe-specificnosti-obracuna-pdv-na-usluge/ U nastavku donosimo izmjene u cijelosti: Na osnovu člana 60. stav (1) Zakona o porezu …

Više »