Home / Aktuelnosti

Aktuelnosti

Objavljene izmjene pravilnika vezane za sadržaj i formu finansijskih izvještaja

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” broj 3/21 od 15.01.2021. godine, objavljeni su pravilnici o izmjenama Pravilnika vezanih za finansijske izvještaje za sva pravna lica. Izmjene se odnose na izmjenu sadržaja i forme obrazaca. U nastavku možete preuzeti predmetne izmjene: Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i formi obrazaca …

Više »

Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2021. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 3/21 od 15.01.2021. godine je objavljena Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2021. godine. Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa, način plaćanja i druga bitna pitanja u vezi sa članarinom koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u …

Više »

Obavijest o izmjeni obrasca Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2020. godinu

Federalni zavod za statistiku obaviještava da je obrazac „Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2020. godinu“ izmijenjen u  dijelu finansijskih/financijskih prihoda, finansijskih/financijskih rashoda i troškova amortizacije, uglavnom, zbog uvođenja Međunarodnog standarda finansijskog/financijskog izvještavanja 16 Najmovi (MSFI 16). Izmijenjeni obrazac možete preuzeti OVDJE. Od Federalnog zavoda za statistiku dostavljena nam je …

Više »

Časopis Januar 2021

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. 1 U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 01/21   ELEKTRONSKI ČASOPIS   1.Prof.dr Jozo Sović Računovodstvena bižuterija  i poslovni uspjeh Svaki pogled u budućnost u formi razvojnih vizija i investicija, valja promatrati …

Više »

WEBINAR: GODIŠNJI OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE ZA 2020. GODINU, NOVA FORMA OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, ELEKTRONSKO PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA, TRANSFERNE CIJENE, MRS-10 I DRUGE AKTUELNOSTI

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora NOVA FORMA OBRAZACA FINANSIJKSIH IZVJEŠTAJA GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020. GODINU SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO ”VELIKIM” I ”MALIM” STANDARDIMA MRS 10 – DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA PRIKAZ NAČINA PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA ELEKTRONSKIM PUTEM IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA POSEBNE NAKANDE I ČLANARINE ZA …

Više »

Preuzmite besplatni e-priručnik “Popunjavanje e-KIF-a i e-KUF-a”

Dragi korisnici naših usluga, Želimo vam sretnu i uspješnu Novu 2021. godinu. Nova godina nam donosi i nove obaveze, prije svega u dijelu podnošenja elektronskih evidencija o izlazima i ulazima (e-KIF i e-KUF). Obveznici poreza na dodanu vrijednost, u obavezi su izlaznu i ulaznu evidenciju za januar 2021. godine, dostaviti …

Više »

Uplata razlike između obračunate i ranije uplaćene akcize

Uplata razlike između obračunate i ranije uplaćene akcize vršit će se na sljedeći način: 1. Porezni obveznici registrirani za akcizu tj. upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na duhanske prerađevine domaće proizvodnje (Fabrika duhana Sarajevo i Fabrika duvana Banja Luka), dužni su razliku između obračunate i ranije …

Više »

Obavijet PU u vezi sa uplatom doprinosa za PIO/MIO

Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj: 54/20, ispravka 55/20,63/20 i 88/20) propisuju se vrste javnih prihoda, depozitni računi u bankama, način uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Shodno navedenom Pravilniku Porezna …

Više »

Želimo vam sretnu i uspješnu Novu godinu

Za Novu godinu vam želimo: dobar početak za januar, mir za februar, sreću za mart, ljubav za april, puno zabave u maju, radost od juna do novembra, uživanje za decembar i još mnogo poslovnih uspjeha preko cijele godine. ♥️Vaš FEB d.d.♥️

Više »

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2020. godinu

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu slijedeće porezne prijave: Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2020. godinu – Obrazac GPD-1051 do 31. marta 2021. godine, Prijavu …

Više »