Home / Aktuelnosti

Aktuelnosti

Ministarstvo finansija FBiH objavilo Poziv za dostavu GI FUK za 2018. godinu

Na službenoj stranici Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine dana 16.01.2018. godine objavljen je  Poziv za dostavu GI FUK za 2018. godinu. Ovim Pozivom se obavještavaju obveznici o obavezi podnošenja godišnjeg izvještaja o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom …

Više »

Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori za 2019. godinu

U “Službenim novinama FBiH” broj 1/19 od 11.01.2019 objavljena je Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori za 2019. godinu. Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa i način plaćanja članarine koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine  u 2019. godini. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj …

Više »

Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za razdoblje I-XII 2018. godine

Dana 10.01.2019. godine, Ministrastvo Finansija Federacije Bosne i Hercegovine je objavilo Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII 2018. godine. Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII 2018. godine možete preuzeti na slijedećem linku: http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=2001 Izvor: SRRiF-FBiH   …

Više »

Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” broj 105/18 od 28.12.2018. godine, objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Izdvajamo izmjenu koja se odnosi na uplatu naknade za Turističku zajednicu Unsko-sanskog  kantona. Izmjene stupaju …

Više »

Primjena Odluke o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2019. godinu.

Podsjećamo sve poreske obveznike i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana za pušenje u Bosni i Hercegovini, da je  07.01.2019. godine krajnji rok za dostavljanje popisnih lista cigareta i duhana za pušenje sa popisanim zalihama navedenih akciznih proizvoda na dan 01.01.2019. godine. Naime, sva lica u BiH …

Više »

PU: Poziv organizatorima estradnog programa da na vrijeme izvrše svoje obaveze

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike organizatore estradnog programa da pred nastupajuće novogodišnje praznike na vrijeme izvrše svoje zakonom propisane obaveze. Organizatori estradnog programa odnosno muzike uživo dužni su da: najkasnije tri dana prije početka organiziranja žive muzike u ugostiteljskom objektu prijave dan početka i dan završetka organiziranja žive …

Više »

Sporazum o osnovici za obračun plaća za fiskalnu 2019. godinu za državne službenike i namještenike u organima državne službe i javnim ustanovama na nivou FBiH

U “Službenim novinama FBiH”, broj 103/18 od 26.12.2018 objavljen Sporazum o osnovici za obračun plaća za fiskalnu 2019.godinu za državne službenike i namještenike u organima državne službe i javnim ustanovama na nivou FBiH. Ovim sporazumom, koji je zaključen između Vlade FBiH i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj plaći zaposlenih u FBiH za oktobar 2018. godine

U “Službenim novinama FBiH” br: 103/18 od 26.12.2018. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj plaći zaposlenih u FBiH za oktobar 2018. godine. Prema ovom Saopštenju Federalnog Zavoda za statistiku Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar 2018. godine iznosi 899 …

Više »

Tabela za izračun sadašnje vrijednosti obaveze i troška kamate prema MSFIu 16 – Najmovi

MSFI 16 Najmovi, propisuje principe priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja najmova.  Novi Standard uvodi značajne promjene u računovodstvenom evidentiranju najma u poslovnim knjigama najmoprimca. Do sada se operativni najam u poslovnim knjigama najmoprimca, prema MRS 17, evidentirao isključivo kao trošak najma i obaveza prema najmodavcu (knjiženje 533/432). Prema MSFI-u 16 Najmodavac …

Više »