Home / Aktuelnosti (page 10)

Aktuelnosti

Usvojen Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški

U “Službenim novinama FBiH” br. 68/18 od 29.08.2018. godine objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški. Ovim Pravilnikom propisuju se opći i posebni uslovi koje moraju ispuniti poljoprivredna gazdinstva te druga pravna i fizička lica koja mogu ostvariti pravo na podrške, potrebna …

Više »

Federalni zavod za statistiku – Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u julu 2018. godine

U “Službenim novinama FBiH” br. 65/18 od 17.8.2018. godine objavljeni su Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u julu 2018. godine. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu julu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,005.  

Više »

Potpisan Kolektivni ugovor za sektor proizvodnje i prerade metala u Federaciji BiH

U “Službenim novimana FBiH” br. 61/18 od 3.8.2018. godine objavljen je Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovim kolektivnim ugovorom  uređuju se prava i obaveze poslodavaca i radnika u djelatnosti proizvodnje i prerade metala sa teritorije …

Više »

Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na penziju i uvjetima i mogućnostima za isplatu penzije

U “Službenim novinama FBiH” br. 56/18 od 18.7.2018. godine objavljen je Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na penziju i uvjetima i mogućnostima za isplatu penzije. Navedenim Pravilnikom se propisuju uvjeti za ostvarivanje prava na penziju, te uvjeti i mogućnosti za isplatu penzija na osnovu dobrovoljnog penzijskog osiguranja u skladu …

Više »

Objavljeni podaci o prosječnim bruto i neto plaćama u Federaciji BiH za maj 2018.

Federalni zavod za statistiku utvrdio je prosječne plaće u Federaciji BiH. Prema Saopćeenju koje je objavljeno u “Službenim novinama Federacije BiH” br. 56/18 od 18.7.2018. godine  prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj 2018. godine iznosi 896 KM. Prosječna isplaćena mjesečna neto …

Više »

Saopštenje Federalnog zavoda za statistiku o koeficijentima rasta cijena u Federaciji BIH u junu 2018. godine

Federalni zavod za statistiku dao je saopštenje o Koeficijentima rasta cijena u Federaciji BiH u junu 2018. godine koje je objavljeno u “Službenim novinama Federacije BiH”, br. 56/18 od 18.7.2018.godine. U Saopštenju stoji koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu junu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec je …

Više »

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

U “Službenim novinama Federacije BiH”, br. 55/18 od 13.7.2018.godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Tako je navedenim Pravilnikom predviđeno da u Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na …

Više »

Koeficijenti za valorizaciju plaća kod utvrđivanja penzijskog osnova za osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju u 2018.godini

Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje izdalo je Saopštenje o koeficijentima za  valorizaciju plaća kod utvrđivanja penzijskog osnova za osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju u 2018.godini u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, a  koje je objavljeno u “Službenim novinama Federacije BiH” br. 53/18 od 6.7.2018. godine. …

Više »

U aprilu prosječna isplaćena neto plaća u Federaciji BiH iznosi 872 KM, a bruto plaća 1.338 KM

U “Službenim novinama Federacije BiH” br.51/18 od 29.6.2018. godine objavljene su prosječne plaće u Federaciji BiH za april 2018. godine. Prema Saopštenju Federalnog zavoda za statistiku prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2018. godine iznosi 872 KM. Prosječna isplaćena mjesečna neto …

Više »

Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u maju 2018. godine

U “Službenim novinama FBIH” br. 51/18 od 29.6.2018.godine objavljeni su Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u maju 2018. godine. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu maju 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec je -0,003. O preostalim koeficijentima rasta cijena za navedeni mjesec.

Više »