Home / Aktuelnosti (page 2)

Aktuelnosti

Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2020. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 95/19 od 18.12.2019. godine objavljene su Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2020. godinu. Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar/listopad 2019. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 95/19 od 18.12.2019. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar/listopad 2019. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar 2019. godine iznosi 942 …

Više »

Objavljene izmjene Pravilnika o porezu na dobit

U “Službenim novinama FBiH” broj 94/19 od 13.12.2019. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit. Detaljno pojašnjenje izmjena prezentovati ćemo na seminaru koji je u toku http://www.feb.ba/seminar-pripremne-radnje-za-godisnji-obracun-i-prijavu-poreza-na-dobit-prelazak-na-msfi-za-msp-koristenje-vozila-u-sluzbene-svrhe-specificnosti-obracuna-pdv-na-usluge/ U nastavku donosimo izmjene u cijelosti: Na osnovu člana 60. stav (1) Zakona o porezu …

Više »

Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2020. godinu

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 80/19 objavljena je Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2020. godinu. Ovom odlukom utvrđuju se iznosi specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje, koji se primjenjuju od …

Više »

POREZNA AKADEMIJA

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo pokreće novi projekat pod nazivom „Porezna akademija“. Steknite  i usavršite svoje znanje iz oblasti direktnih i indirektnih poreza, kroz različite intenzivne edukacije koje smo za vas pripremili. Dopustite da vas učinimo malim stručnjacima u poznavanju i praktičnoj primjeni poreznih propisa. Za vas smo pripremili sljedeće …

Više »

Uputstvo o prebijanju dugovanja preko potraživanja koje uprava za indirektno oporezivanje priznaje u korist odgovornog lica

U “Službenom glasniku BiH” broj 77/19 od 22.11.2019. godine, objavljeno je Uputstvo o prebijanju dugovanja preko potraživanja koje uprava za indirektno oporezivanje priznaje u korist odgovornog lica.  Ovim Uputstvom propisuje se postupak prebijanja dugovanja preko potraživanja koje Uprava za indirektno oporezivanje priznaje u korist odgovornog lica. Osnov za prebijanje sadržan je u …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar/rujan 2019. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 88/19 od 22.11.2019. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar/rujan 2019. godine, kao i Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar- septembar …

Više »

Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom

U “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 44/19 od 07.11.2019. godine je objavljena Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom. Instrukciju možete preuzeti na slijedećem linku: http://www.feb.ba/wp-content/uploads/2019/11/Instrukcija.pdf

Više »

Javna rasprava u vezi sa Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima

U skladu sa zaključcima Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine otvora se  javna rasprava u  trajanju od 60 dana za  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima. Tekst Nacrta zakona možete preuzeti ovdje Sve sugestije, primjedbe i prijedlozi na tekst Nacrta Zakona dostavljaju se …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za august/kolovoz 2019. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 78/19 od 23.10.2019. godine je objavljeno Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za august/kolovoz 2019. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za august 2019. godine iznosi 932 KM. …

Više »