Home / Aktuelnosti (page 20)

Aktuelnosti

ESV od ponedjeljka svaki dan razmatra radni tekst novog zakona o radu

Iz Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) za teritoriju Federacije BiH najavljeno je da će od narednog ponedjeljka rasprava o radnom tekstu novog zakona o radu (ZOR) biti vođena svaki radni dan. Do sada su razmatrana 72 od 183 člana zakona, veći dio je usaglašen, a neki od njih će ponovo biti razmatrani na …

Više »

Izmjene zakona: Osnovica za obračun doprinosa povećava se za 5 posto?

Osnovni razlog za ove izmjene je stvaranje pravnog osnova za stimuliranje proizvodnje u niskoakumulativnim djelatnostima kroz olakšice na plaće za zaposlenike u tekstilnoj, kožarskoj i proizvodnji obuće, rudnicima uglja, kao i u tradicionalnim esnafskim zanatima, kako bi ove djelatnosti uz niske troškove plaća zaposlenika bili održivi i konkurentni na tržištu. …

Više »

Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I-VI 2015. godine

Pravna lica su dužna sastavljati i prezentovati polugodišnje finansijske izvještaje za period I-VI 2015. godine, propisane u članu 35., 37. i 38. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 83/09) i iste predati Finansijsko-informatičkoj agenciji (FIA) Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica), zaključno dana 31.7.2015. godine. U …

Više »

Milićević: BiH ostaje bez novca od MMF-a

SARAJEVO, Federalni ministar finansija Jelka Milićević izjavila je da BiH više ne može računati na novac Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/, zbog čega će vlasti morati da traže alternative i da smanjuju troškove i određene kapitalne transfere. „Znali smo već u prvoj misiji da MMF ima mnogo uslova i da ih …

Više »

MMF postavio rok – Zakon o radu do kraja jula

Nakon što je misija MMF-a završila posjetu BiH, postalo je jasno da vlasti u BiH neće moći ispuniti uslove koje MMF nameće. Još je rano da se tvrdi da od novog aranžmana sa MMF-om nema ništa, jer je MMF vlastima ostavio 10 do 20 dana da se usaglase, te da …

Više »

Predviđeni ekonomski rast u 2015. godini od 2,6 posto

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine primilo je k znanju Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o perspektivama 2015. – 2018. godine u kojoj se navodi da bi uslijed očekivanog ekonomskog rasta ekonomskih partnera Bosne i Hercegovine, bh. ekonomski rast mogao iznositi 2,6 posto u 2015. godini te 3,2 posto u 2016. …

Više »

Federacija BiH: U prvih pet mjeseci rast izvoza ali i uvoza

Federacija BiH je u maju 2015. ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti 506,2 miliona KM, što je za 21,9 miliona KM ili 4,2 posto manje u odnosu na april 2015., odnosno za 74 miliona KM ili 17,1 posto više u odnosu na maj prethodne godine. U istom mjesecu ostvaren je uvoz …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto/bruto plaći u FBiH, RS i Brčko Distriktu za april 2015. godine

FBiH                  1. U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 46/15 od 17.6.2015. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec april 2015. godine i iznosi: – po zaposlenom za april 2015. …

Više »

Budžet Kantona Sarajevo veći za 13,3 mil KM

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su prihvatili Nacrt izmjena i dopuna budžeta KS-a za 2015. godinu koji iznosi 689,2 mil KM i povećan je za 13,3 mil KM, i upućen je u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, a nakon toga će Skupštini biti podnesen izvještaj. Nakon brojnih kritika i …

Više »

UIOBiH primljena u Evropsku asocijaciju poreznih uprava

Uprava za indirektno oporezivanje BiH postala je 39. članica IOTA-e, Evropske asocijacije poreznih uprava zemalja Evrope. Kako je saopćeno, UIO je postao članicom ove organizacije na 11. Generalnoj skupštini IOTA-e u Varni u Bugarskoj. Članstvo u IOTA-i donosi velike šanse i mogućnosti da se kadrovi UIO kontinuirano edukuju u inostranstvu …

Više »