Home / Aktuelnosti (page 4)

Aktuelnosti

Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I-VI 2019. godine

Na web stranici Finansijsko-informatičke agencije (FIA), objavljeno je Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I-VI 2019. godine. U vezi sa sastavljanjem, predajom i obradom finansijskih izvještaja po periodičnom obračunu za 2019. godinu, Federalno ministarstvo finansija dalo je sljedeće Objašenjenje koje možete preuzeti putem sljedećeg linka …

Više »

Objavljene dopune Pravilnika o obliku, sadržaj i način vođenja trgovačke knjige

U “Službenim novinama FBiH” broj 47/19 od 05.07.2019. godine, objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaj i način vođenja trgovačke knjige. Dopune se odnose na elektronske izrade kalkulacija za trgovinu na veliko i malo. Izrada kalkulacije cijena koja se vrši elektronski mora se obezbijediti na način da nije moguće …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2019. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 43/19 od 21.06.2019. godine je objavljeno Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2019. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2019. godine iznosi 926 …

Više »

Smjernice za računovođe, revizore i finansijske radnike u FBiH u provođenju obaveza u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH, na svojoj web stranici objavio je Smjernice za računovođe, revizore i finansijske radnike u Federaciji Bosne i Hercegovine u provođenju obaveza u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ove Smjernice obuhvataju defincije obveznika (pravni osnov), obaveze, prava i odgovornosti obveznika u provođenju …

Više »

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 41/19 od 14.06.2019. godine je objavljen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Izmjene Pravilnika odnose se na izmjenu računa javnih prihoda Kantona Sarajevo. U nastavku teksta donosimo Pravilnik u …

Više »

SRRFBiH: Informacija članovima Saveza o održavanju seminara

Savez računovođa i revizora FBiH na svojoj web stranici objavio je informaciju članovima Saveza o održavanju seminara vezano za IPA 2013 Twinning Projekt „Podrška borbi protiv pranja novca“. Cilj održavanja seminara jeste opće informisanje o problematici pranja novca i finansiranja terorizma, obaveze računovođa i revizora po Zakonu o sprječavanju pranja novca i …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2019. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 33/19 od 17.05.2019. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2019. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2019. godine iznosi 916 …

Više »

Tekst novog zakona o PDV-u upućen entitetskim parlamentima

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine dao je saglasnost da se Nacrt zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) dostavi nadležnim komisijama entitetskih parlamenata na konsultacije. Nakon toga on bi ponovo trebao biti razmatran na sjednici Upravnog odbora UIO, a potom i upućen u javnu raspravu, a …

Više »

Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava i zaštiti porodice s djecom

U “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 18/19 od 03.05. 2019. godine objavljena je Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava i zaštiti porodice s djecom. Danom stupanja na snagu ove instrukcije prestaje da važi Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, …

Više »