Home / Aktuelnosti (page 5)

Aktuelnosti

Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće- Kanton Sarajevo

U “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 17/19 od 25.04.2019. godine objavljena je Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće. Ovom uredbom uređuju se uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja naknada i drugih materijalnih prava koja pripadaju državnim službenicima i namještenicima u kantonalnim organima uprave i kantonalnim upravnim organizacijama i drugim organima …

Više »

Prestala obaveza vođenja knjige KEUB

U “Službenom glasniku BiH” broj 28/19 od 12.04.2019. godine objavljeno je Uputstvo o stavljanju van snage uputstva o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige evidencije utroška brašna. Ovim Uputstvom van snage je stavljeno Uputstvo o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige evidencije utroška brašna koje je objavljeno u “Službenom glasniku …

Više »

Pravilnik o mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, postupku utvrđivanja i postupku revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 26/19 od 19.04.2019. godine  objavljen je Pravilnik o mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, postupku utvrđivanja i postupku revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Ovim pravilnikom uređuju se radna mjesta na kojima …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2019. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 26/19 od 19.04.2019. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2019. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2019. godine iznosi 895 …

Više »

Vrijednost općeg boda za penzije povećana na 14,50 KM

Vlada Federacije BiH, na sjednici održanoj 18.04.2019. godine je dala saglasnost na usklađenu novu i veću vrijednost općeg boda za obračun penzija u 2019. godini u visini od 14,50 KM, koji će biti primjenjivan za sve koji u FBiH budu penzionisani u ovoj godini. Prema članu 78. stav 1. Zakona …

Više »

Kako na web stranici CBBiH pronaći tržišne kamatne stope?

Zbog čestih pitanja u vezi sa tržišnom kamatnom stopom na date/primljene zajmove, u nastavku donosimo instrukciju kako pristupiti web portalu CBBiH na kojem se nalazi podatak o tržišnim kamatnim stopama. Svi podaci o kamatnim stopama objavljeni su na statističkom web portalu CBBiH, kojem možete pristupiti putem sljedećeg linka http://statistics.cbbh.ba/Panorama/novaview/SimpleLogin_bs_html.aspx Nakon dvoklika …

Više »

Promijenjen depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo na svojoj web stranici dana 26.03.2019. godine, dalo je obavijest u vezi sa promjenom depozitnog računa javnih prihoda Kantona Sarajevo. Obavijest vam dostavljamo u nastavku: Iz Ministarstva finansija Kantona Sarajevo obavještavaju sve fizičke i pravne osobe, budžetske korisnike Kantona Sarajevo i ostale institucije da je došlo …

Više »

Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 18/19 od 22.03.2019. godine objavljen je  Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Pravilnik vam donosimo u nastavku:   PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I …

Više »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći za januar 2019. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 17/19 od 20.03.2019. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći za januar 2019. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar 2019. godine iznosi 924 KM. Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća …

Više »

FIA: Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 15/19 od 06 .03.2019 godine objavljen je Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja. Ovaj Pravilnik propisuje: podnošenje zahtjeva za ustupanje prava na korištenje podataka, uslove za …

Više »