Home / Časopisi

Časopisi

Časopis Decembar 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J Mr Milica Vidović Podnošenje izvještaja o posebnoj shemi u građevinarstvu preko e-Portala UINO Početkom 2018. godine Uprava za indirektno oporezivanje je u svrhu elektronskog pružanja usluga poreskim obveznicima, pustila u upotrebu posebnu aplikaciju, e-Portal za poreske obveznike, sa ciljem da se …

Više »

Časopis Novembar 2018

                                                              ELEKTRONSKI ČASOPIS                                                                         S A D R Ž A J Mahir Proho Otpis potraživanja u skladu s MSFI 9 – Finansijski instrumenti Jedno od najproblematičnijih područja u računovodstvu predstavljaju finansijski instrumenti, a računovodstveni standard koji je pokrivao ovo područje često je kritikovan zbog nejasnih i komplikovanih odredbi. …

Više »

Časopis Oktobar 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J Fuad Balta Oporezivanje prihoda freelancera u Federaciji BiH U novije vrijeme, a u „tankoj“ mogućnosti iznalaženja posla uz kvalitetne finansije na našem području, mnoge mlade, obrazovane, stručne i sposobne osobe iznalaze razne načine kako da za svoj angažman i znanje ponešto …

Više »

Časopis Septembar 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J Fuad Balta Oporezivanje poklona Pravi „šok iznenađenja“ izazvalo je zvanično obavještenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, koja je 12. jula 2018. godine objavila Javni poziv poreznim obveznicima koji ostvaruju prihode iz inostranstva da prijave dohodak, pored ostalog, za poklone u …

Više »

Časopis 7-8/18

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J Federalno ministarstvo finansija/financija Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I-VI 2018. godine Fuad Balta Obrt – osnivanje, registracija, oporezivanje i likvidacija Prilikom donošenja odluke o obavljanju određene vrste djelatnosti potrebno je poznavati osnovne elemente propisa …

Više »

Časopis 6/18

       ELEKTRONSKI ČASOPIS   S A D R Ž A J   Autori: Mr. sc. Šerif Isović i Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan Uloga poreznih administracija u funkciji razvoja privrede Bosne i Hercegovine Porezne administracije su ključne institucije za razvoj svake zemlje i one moraju biti usmjerene isključivo u tu …

Više »

Časopis Maj 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS   S A D R Ž A J   Mr Milica Vidović Elektronske usluge Uprave za indirektno oporezivanje Elektronsko podnošenje prijava za porez na dodatu vrijednost i prijava za domaću akcizu za sve poreske obveznike tokom 2018. godine je na dobrovoljnoj osnovi, a od poreskog perioda januar 2019. …

Više »

Časopis April 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS   S A D R Ž A J 1. Autor: Fuad Balta, dipl. oec                                                                                                           Naziv članka: Poboljšanja u proceduri registracije, identifikacije i poreznih evidencija Nakon što zainteresovani privredni subjekti, neprofitne organizacije i organi vlasti obave sve potrebne radnje kod sudova i drugih registracijskih organa u čijoj …

Više »

Časopis Mart 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS   S A D R Ž A J     1. Autor: Fuad Balta, dipl. oec Naziv članka: Oporezivanje dohotka ostvarenog u 2017. godini Poznato je da se   godišnje prijava za oporezivanje dohotka podnose nadležnoj ispostavi porezne uprave Federacije BiH do 31. marta tekuće za prošlu godinu. Da …

Više »

Časopis Februar 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS   S A D R Ž A J   1. Federalno ministarstvo finansija/financija Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII  2017. godine 2. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec Naziv članka: Događaji nakon izvještajnog perioda – MRS 10 Po završetku poslovne godine potrebno …

Više »