Home / Časopisi

Časopisi

Časopis Mart 2020

 ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J Jasmin Omeragić Koliko je „lijepo“ biti – računovođa? Novo vrijeme i novi biznismeni sve više se udaljavaju od poštenog finansijskog izvještavanja. „Nasrtaji kreativnosti“ od strane poslodavaca, menadžera, vlasnika kapitala i inih biznismena, upereni prema računovodstvenoj struci mnogo su učestaliji od usaglašavanja …

Više »

Časopis Februar 2020

 ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J   1. Federalno Ministarstvo finansija/financija Obavještenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračuni za period I-XII 2019.godine 2.Jasmin Omeragić  „Pošto“ je računovođa (ili, kako utvrditi stvarnu cijenu rada računovođa) U praksi, svaki biznismen koji pokreće poslovanje uglavnom analizira prednosti …

Više »

Časopis Januar 2020

   ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J   1.Mr oec Denis Zukić Osvrt na izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit U “Službenim novinama FBiH”, broj 94/19 od 13.12.2019. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu …

Više »

Časopis Decembar 2019

     ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J   1.Mr Milica Vidović Elektronsko dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija preko e-portala uprave za indirektno oporezivanje Uvođenje elektronskih, a zatim i digitalnih usluga jedna je od karika poboljšanja poslovnog ambijenta svake zemlje, a budući da sve poreske administracije širom …

Više »

Časopis Novembar 2019

 ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J         1. Mr Sanela Agačević, dipl.oec        Neusklađenost Zakona o porezu na dobit i novih MSFI Primjena MRS i MSFI generalno imaju direktan uticaj na kvalitet finansijskih izvještaja, dok porezni propisi mogu uticati dvojako – na visinu porezne obaveze …

Više »

Časopis Oktobar 2019

 ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J sc. Dinka Antić Porezno rasterećenje u BiH: modaliteti i ograničenja Važan faktor dizajna poreznih reformi jeste složenost fiskalne strukture zemlje i raspodjela nadležnosti za poreze između razina vlada. Institucionalni faktor, u smislu fiskalne arhitekture i složenosti međuvladinih odnosa, može predstavljati značajno …

Više »

Časopis Septembar 2019

 ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J   Mr Milica Vidović Poreski tretman nepokretne imovine u sistemu poreza na dodatu vrijednost Oporezivanje nepokretne imovine u smislu Zakona o porezu na dodatu vrijednost  definisano je prije svega odredbama člana 25. stav 1.) tačka 2. ovog Zakona na način da …

Više »

Časopis Juli/Avgust 2019

   ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J    1. Mr Sanela Agačević, dipl.oec Elektronsko vođenje kalkulacija i trgovačke knjige U „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 47/19, objavljene su dopune Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige. Izmjene se odnose na elektronsko vođenje trgovačkih knjiga, obavezu …

Više »

Časopis Juni 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J Fuad Balta Autorska djela, autorska i imovinska prava i njihovo oporezivanje  U cilju pravilnog načina oporezivanja autorskih prava, prvostepeni i drugostepeni organi trebalo bi da se prethodno usaglase sa razumijevanjem pojmova i načinom oporezivanja autorskih djela, kao i autorskih prava koje …

Više »

Časopis Maj 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J   1. Mr  Safija Žilić, dipl. oec Procjena vrijednosti preduzeća sa osvrtom na  metode procjene Procjena vrijednosti preduzeća ne mora biti isključivo kupoprodaja preduzeća već i potreba za utvrđivanjem realnog osnova za niz drugih poslovnih transakcija kao što su: spajanje preduzeća, …

Više »