Home / Časopisi

Časopisi

Časopis April 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J   1. Fuad Balta Porezni povrati Povrat poreza i drugih javnih prihoda zbog preplaćenih ili pogrešno uplaćenih poreznih obaveza nije moguće ostvariti bez odgovarajuće saradnje obveznika koji traži povrat i aktivnosti nadležne organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH. Pošto se i …

Više »

Časopis Mart 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J   1. Jasenko Hadžiahmetović        Porez na dobit za 2018. godinu poslovnih jedinica pravnih lica iz FBiH koje posluju u RS i BDBiH Poslovna jedinica pravnog lica iz Federacije BiH koja djelatnost obavlja na području RS i/ili BD, obveznik je poreza …

Više »

Časopis Februar 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J Federalno ministarstvo finansija/financija Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po  godišnjem obračunu za period I-XII 2018.godine Fuad Balta Mogući otpis zateznih kamata na javne prihode U nekoliko posljednjih izmjena i dopuna Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode …

Više »

Časopis Januar 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J   Jasmin Omeragić Računovodstvo i računovođe – ko smo, šta smo i dokle smo… Kao i svaka druga naučna i/ili praktična disciplina i izučavanje računovodstva je sticanje vještina, usvajanje pravila i formiranje stavova. Dugotrajan je to proces s ciljem da poluči …

Više »

Časopis Decembar 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J Mr Milica Vidović Podnošenje izvještaja o posebnoj shemi u građevinarstvu preko e-Portala UINO Početkom 2018. godine Uprava za indirektno oporezivanje je u svrhu elektronskog pružanja usluga poreskim obveznicima, pustila u upotrebu posebnu aplikaciju, e-Portal za poreske obveznike, sa ciljem da se …

Više »

Časopis Novembar 2018

                                                              ELEKTRONSKI ČASOPIS                                                                         S A D R Ž A J Mahir Proho Otpis potraživanja u skladu s MSFI 9 – Finansijski instrumenti Jedno od najproblematičnijih područja u računovodstvu predstavljaju finansijski instrumenti, a računovodstveni standard koji je pokrivao ovo područje često je kritikovan zbog nejasnih i komplikovanih odredbi. …

Više »

Časopis Oktobar 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J Fuad Balta Oporezivanje prihoda freelancera u Federaciji BiH U novije vrijeme, a u „tankoj“ mogućnosti iznalaženja posla uz kvalitetne finansije na našem području, mnoge mlade, obrazovane, stručne i sposobne osobe iznalaze razne načine kako da za svoj angažman i znanje ponešto …

Više »

Časopis Septembar 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J Fuad Balta Oporezivanje poklona Pravi „šok iznenađenja“ izazvalo je zvanično obavještenje Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, koja je 12. jula 2018. godine objavila Javni poziv poreznim obveznicima koji ostvaruju prihode iz inostranstva da prijave dohodak, pored ostalog, za poklone u …

Više »

Časopis 7-8/18

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J Federalno ministarstvo finansija/financija Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I-VI 2018. godine Fuad Balta Obrt – osnivanje, registracija, oporezivanje i likvidacija Prilikom donošenja odluke o obavljanju određene vrste djelatnosti potrebno je poznavati osnovne elemente propisa …

Više »

Časopis 6/18

       ELEKTRONSKI ČASOPIS   S A D R Ž A J   Autori: Mr. sc. Šerif Isović i Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan Uloga poreznih administracija u funkciji razvoja privrede Bosne i Hercegovine Porezne administracije su ključne institucije za razvoj svake zemlje i one moraju biti usmjerene isključivo u tu …

Više »