RSSKategorija: Knjige

EVALUACIJA I UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM PERFORMANSAMA PREDUZEĆA

EVALUACIJA I UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM PERFORMANSAMA PREDUZEĆA

| 07/16/2018

    Autor: v.prof.dr. Almir Alihodžić Naziv knjige: Evaluacija i upravljanje finansijskim performansama preduzeća. Izdavač: Ekonomski institut a.d. Beograd. Za izdavača: Dragan Šagovnović, generalni direktor Štampa: Perfecta Sarajevo.   POGLAVLJA: POGLAVLJE I – REGULATORNI OKVIR NACIONALNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA SA OSVRTOM NA REGULATIVU IZVJEŠTAVANJA U EU. POGLAVLJE II – FORMA I OBILJEŽJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA. POGLAVLJE III [...]

Opširnije

NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA

NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA

| 10/23/2015

Dr Novo Plakalović – dr Almir Alihodžić NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA Prvo izdanje Izdavač: Ekonomski fakultet u Banjaluci Za izdavača Prof. dr Novak Kondić Recenzenti: Prof. dr Aleksandar Živković Prof. dr Nenad Vunjak Prof. dr Dragana Bašić Tehnički urednik: Novica Plakalović, dipl ecc Tiraž 200 Štampa: Perfecta Sarajevo   Ovdje pogledajte SADRŽAJ KNJIGE   [...]

Opširnije

PRIMJENA UGOVORA BOSNE I HERCEGOVINE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

PRIMJENA UGOVORA BOSNE I HERCEGOVINE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

| 06/20/2015 | 794 Comments

. . Autori: Zijad H. Pašić, dipl. oec   i   Mr. Duško Dančić, dipl. oec Izdavač: FEB d.d. Godina izdanja: 2011. godina Stranica: 930 Knjiga predstavlja istraživanje teme, ne tako česte obrađivane u bosanskohercegovačkoj literaturi i obuhvata sve bitne aspekte međunarodnog izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, u slučajevima različitog rezidentnog statusa poreskog obveznika. Zaključivanjem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja [...]

Opširnije

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

| 06/19/2015

Autor: Dr.sc. Jozo Piljić Recenzenti: Dr. Reuf Kapić, redovni profesor i Dr. Rajko Radović, redovni profesor Knjiga je pisana prije svega, s namjerom da se koristi kao djelo koje je namijenjeno, menadžerima, analitičarima, finansijskim i računovodstvenim stručnjacima koji svakodnevno donose odluke iz područja upotrebe resursa gospodarskog društva, a koji žele proširiti i dopuniti znanje iz područja financijskog izvještavanja i analize financijskih izvještaja. Knjiga [...]

Opširnije

ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI PDV-a I AKCIZA (prečišćeni tekstovi) SA PRIMJERIMA IZ PRAKSE

ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI PDV-a I AKCIZA (prečišćeni tekstovi) SA PRIMJERIMA IZ PRAKSE

| 06/18/2015 | 0 Comments

Donošenjem Zakona o porezu na dodatu vrijednost izvršena je jedna od najopsežnijih reformi iz oblasti indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini u zadnjih nekoliko decenija. Veliki broj izmjena i dopuna jednog propisa je ukazao na hitnu potrebu za prečišćenim tekstom, kako bi njegova primjena u praksi bila što praktičnija i jednostavnija, te će i iz [...]

Opširnije

ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

| 06/17/2015

    Kratki sadržaj: Klasa 0 – STALNA SREDSTVAI DUGOROČNI PLASMANI Klasa 1 – ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI Klasa 2 – GOTOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI Klasa 3 – KAPITAL Klasa 4 – OBAVEZE, REZERVISANJA I RAZGRANIČENJA Klasa 5 – RASHODI Klasa 6 – PRIHODI Klasa 7 – OTVARANJE I ZAKLJUČAK KONTA STANJA [...]

Opširnije

ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA BUDŽET I BUDŽETSKE KORISNIKE SA UREDBOM I PRAVILNIKOM

ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA BUDŽET I BUDŽETSKE KORISNIKE SA UREDBOM I PRAVILNIKOM

| 06/16/2015

    Kratki sadržaj: – Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine – Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegvine – Organizaciona klasifikacija za budžet i budžetske korisnike Federacije Bosne i Hercegovine – Sintetički kontni plan za budžet i budžetske korisnike – Sintetička klasifikacija funkcije Vlade – Analitički kontni plan za [...]

Opširnije