Home / Porezna uprava

Porezna uprava

Porezna uprava Federacije BiH provodit će pojačan nadzor obveznika fiskalizacije

U nastavku koordiniranih aktivnosti Porezna uprava Federacije BiH će u narednom periodu provoditi pojačane kontrole obveznika fiskalizacije kod kojih je analizom podataka sa servera Porezne uprave Federacije BiH utvrđeno da se stornira i reklamira značajan dio ostvarenog prometa. Inspektori Porezne uprave Federacije BiH će aktivnost inspekcijskog nadzora primjene Zakona o …

Više »

PU: Obavijest poreznim obveznicima kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu

Na web stranici Porezne uprave FBiH, objavljeno je Obavještenje poreznim obveznicima kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, obavještenje donosimo u cjelosti… Obavještavaju se svi porezni obveznici kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu da je Porezna uprava Federacije BiH započela sa intenzivnim aktivnostima kontrole poslovanja …

Više »

Rok za otpis zateznih kamata 5. maj 2019. godine

Poštovani porezni obveznici, do isteka roka za otpis zateznih kamata ostalo je još 40 dana, zbog toga Porezna uprava Federacije BiH poziva obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala sa 31.12.2016. godine, da do 5. maja 2019. godine iskoriste pogodnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini …

Više »

Rok za podnošenje poreznih prijava je 1. april 2019. godine

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike i građane da je krajnji rok za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrasca GPD-1051) i prijave poreza na dobit za 2018. godinu 1. april 2019. godine. Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2018. godinu obavezno podnosi fizičko lice – rezident Federacije BiH …

Više »

PU: Poziv poreznim obveznicima iz RS-a i BD-a koji upošljavaju radnike sa prebivalištem u FBiH

Na web stranici Porezne uprave FBiH objavljen je Poziv poreznim obveznicima iz Republike Srpske i Brčko distrikta koji upošljavaju radnike sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poziv vam donosim u cijelosti: Porezna uprava Federacije BiH je na osnovu evidencije iz baze Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa o prijavljenim …

Više »

PU: Javni poziv poreznim obveznicima za podnošenje poreznih prijava

Na web stranici Porezne uprave FBiH objavljen je Javni poziv poreznim obveznicima za podnošenje poreznih prijava. Poziv vam podnosimo u cijelosti: Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima …

Više »

PU: Poziv organizatorima estradnog programa da na vrijeme izvrše svoje obaveze

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike organizatore estradnog programa da pred nastupajuće novogodišnje praznike na vrijeme izvrše svoje zakonom propisane obaveze. Organizatori estradnog programa odnosno muzike uživo dužni su da: najkasnije tri dana prije početka organiziranja žive muzike u ugostiteljskom objektu prijave dan početka i dan završetka organiziranja žive …

Više »

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da sve nastale porezne obaveze plate do 31.12.2018. godine

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike da je do kraja tekuće fiskalne godine ostalo još nekoliko dana i poziva ih da do 31.12. 2018. godine izvrše  plaćanje dospjelih poreznih obaveza i da Poreznoj upravi Federacije BiH dostave zakonom propisane prijave, te novu poslovnu godinu započnu bez poreznih obaveza. Podnošenjem …

Više »

PU: Obavještenje za popunjavanja naloga za plaćanje javnih prihoda

Na web stranici Porezne uprave FBiH objavljeno je Obavještenje za popunjavanje naloga za plaćanje javnih prihoda koje donosimo u cijelosti: Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da u cilju kontrole i potpunijeg praćenja naplate dužnih javnih prihoda poduzima mjere u vezi automatizacije svih procesa vođenja poreznih evidencija o zaduženju …

Više »

Poziv poreznim obveznicima koji ostvaruju prihode iz inostranstva

Porezna uprava Federacije BiH na svojoj web stranici objavila je poziv poreznim obveznicima koji ostvaruju prihode iz inostranstva. Poziv donosimo u cijelosti: Porezna uprava Federacije BiH je na osnovu analize podataka dostavljenih od banaka, koje djelatnost obavljaju na području Federacije BiH, konstatovala da u posljednje vrijeme raste broj fizičkih lica …

Više »