Home / Savez računovođa

Savez računovođa

Odluka o objavljivanju MSFI i MRS

U “Službenim novinama FBiH”, broj 44/20 od 3.7.2020. godine objavljena je Odluka o objavljivanju MSFI i MRS. Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje: – Izmjene i dopune MSFI-ja 16 Najmovi; – Izmjene i dopune MSFI-ja 3 Poslovne kombinacije; – Izmjene i dopune MSFI 9, MRS …

Više »

Objašnjenje o izradi i predaji finasijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za razdoblje I-VI 2020. godine

Ministrastvo finasija Federacije Bosne i Hercegovine je objavilo Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po pologodišnjem obračunu za period I-VI 2020. godine. Objašnjenje možete preuzeti OVDJE.

Više »

SRRFBiH: Obavijest članovima Saveza u vezi sa izdavanjem licenci

Na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH, objavljena je Obavijest u vezi sa izdavanjem licenci za 2020. godinu. Obavijest donosimo cijelosti: OBAVIJEST ČLANOVIMA SAVEZA Poštovani, U tijeku su aktivnosti vezane za izdavanje licenci za 2020. godinu. Lista licenciranih računovođa je dostupna na web stranici Saveza. Licence se izdaju svakodnevno …

Više »

SRRFBiH: Potvrda o samoedukaciji

Na web stranici Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH, objavljena je Potvrda o sastavljanju ili sudjelovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizijskog izvještaja. Napominjemo da se potvrda ISKLJUČIVO šalje putem faksa Saveza na broj 036/334-184 do 03.12.2019. radi pravovremenog izdavanja licenci za 2020. godinu. Potvrdu možete preuzeti putem sljedećeg …

Više »

Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe

Na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH objavljeni su najnoviji IESBA Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe i Međunarodni standardi neovisnosti/nezavisnosti. Obaveza primjene navedenih kodeksa propisana je članom 2. Zakona o računovodstvu i reviziji BiH, kao i entitetskim zakonima. Kodeksi etike mogu se preuzeti na web stranici Saveza putem …

Više »

Smjernice za računovođe, revizore i finansijske radnike u FBiH u provođenju obaveza u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH, na svojoj web stranici objavio je Smjernice za računovođe, revizore i finansijske radnike u Federaciji Bosne i Hercegovine u provođenju obaveza u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ove Smjernice obuhvataju defincije obveznika (pravni osnov), obaveze, prava i odgovornosti obveznika u provođenju …

Više »

SRRFBiH: Informacija članovima Saveza o održavanju seminara

Savez računovođa i revizora FBiH na svojoj web stranici objavio je informaciju članovima Saveza o održavanju seminara vezano za IPA 2013 Twinning Projekt „Podrška borbi protiv pranja novca“. Cilj održavanja seminara jeste opće informisanje o problematici pranja novca i finansiranja terorizma, obaveze računovođa i revizora po Zakonu o sprječavanju pranja novca i …

Više »

Odluka o visini i roku za uplatu članarine za 2019. godinu

Upravni odbor Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH je na sjednici održanoj u 04.03.2019. godine donio Odluku o visini i roku za uplatu članarine za 2019. godinu. Prema tekstu navedene Odluke, članarina za 2019. godinu iznosi 50,00 KM. Rok za uplatu članarine za 2019. je 31.10.2019. Osobe koje steknu zvanje …

Više »

SRRFBiH: Objavljeni su izmijenjeni Međunarodni revizijski standardi

Na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH, objavljeni su izmijenjeni Međunarodni revizijski standardi. Izmjene se odnose na sljedeće standarde: MRevS 250 – Razmatranje zakona i regulative u reviziji financijskih izvještaja MRevS 800 – Posebna razmatranja – revizije financijskih izvještaja sastavljenih u skladu s okvirima posebne namjene MRevS 805 – …

Više »

Provjerite svoje članstvo u Savezu računovođa i revizora FBiH

Na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH objavljen je lista licenciranih članova Saveza. Više na: http://www.srr-fbih.org/Member Napomena: Savez obavještava sve članove da su u  toku aktivnosti oko pripreme i izdavanja licenci za 2019. godinu, te da gore navedena lista nije konačna. Sva dodatna ažuriranja bit će blagovremeno objavljena na stranici. Licence se …

Više »