Home / Savez računovođa

Savez računovođa

Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe

Na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH objavljeni su najnoviji IESBA Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe i Međunarodni standardi neovisnosti/nezavisnosti. Obaveza primjene navedenih kodeksa propisana je članom 2. Zakona o računovodstvu i reviziji BiH, kao i entitetskim zakonima. Kodeksi etike mogu se preuzeti na web stranici Saveza putem …

Više »

Smjernice za računovođe, revizore i finansijske radnike u FBiH u provođenju obaveza u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH, na svojoj web stranici objavio je Smjernice za računovođe, revizore i finansijske radnike u Federaciji Bosne i Hercegovine u provođenju obaveza u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ove Smjernice obuhvataju defincije obveznika (pravni osnov), obaveze, prava i odgovornosti obveznika u provođenju …

Više »

SRRFBiH: Informacija članovima Saveza o održavanju seminara

Savez računovođa i revizora FBiH na svojoj web stranici objavio je informaciju članovima Saveza o održavanju seminara vezano za IPA 2013 Twinning Projekt „Podrška borbi protiv pranja novca“. Cilj održavanja seminara jeste opće informisanje o problematici pranja novca i finansiranja terorizma, obaveze računovođa i revizora po Zakonu o sprječavanju pranja novca i …

Više »

Odluka o visini i roku za uplatu članarine za 2019. godinu

Upravni odbor Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH je na sjednici održanoj u 04.03.2019. godine donio Odluku o visini i roku za uplatu članarine za 2019. godinu. Prema tekstu navedene Odluke, članarina za 2019. godinu iznosi 50,00 KM. Rok za uplatu članarine za 2019. je 31.10.2019. Osobe koje steknu zvanje …

Više »

SRRFBiH: Objavljeni su izmijenjeni Međunarodni revizijski standardi

Na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH, objavljeni su izmijenjeni Međunarodni revizijski standardi. Izmjene se odnose na sljedeće standarde: MRevS 250 – Razmatranje zakona i regulative u reviziji financijskih izvještaja MRevS 800 – Posebna razmatranja – revizije financijskih izvještaja sastavljenih u skladu s okvirima posebne namjene MRevS 805 – …

Više »

Provjerite svoje članstvo u Savezu računovođa i revizora FBiH

Na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH objavljen je lista licenciranih članova Saveza. Više na: http://www.srr-fbih.org/Member Napomena: Savez obavještava sve članove da su u  toku aktivnosti oko pripreme i izdavanja licenci za 2019. godinu, te da gore navedena lista nije konačna. Sva dodatna ažuriranja bit će blagovremeno objavljena na stranici. Licence se …

Više »

SRRFBiH: Obavijest o objavi profesionalnih standarda (MSFI/MRS, IFRIC, Godišnja unapređenja)

Na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH (www.srr-fbih.org), objavljena je Obavijesto objavi profesionalnih standarda. Obavijest donosimo u cijelosti u nastavku: Poštovani članovi, Obaviještavamo Vas da su na stranici Saveza objavljeni sljedeći dokumenti: Izmjene i dopune MSFI-ja 9- Karakteristike prijevremene otplate sa negativnom naknadom Izmjene i dopune MRS-a 28- Dugoročni …

Više »

SRRFBiH: Objavljeni IFRIC-22 i IFRIC-23

Na web stranici saveza računovođa i revizora FBiH objavljena su dva ova tumačenja IFRIC 22 – Transakcije u stranim valutama i avansno plaćanje naknada i  IFRIC 23 – Neizvjesnost u pogledu postupanja s porezom na dobit. IFRIC 22 odnosi se na transakcije (ili dijelove transakcija) u stranim valutama kada subjekat priznaje nenovčanu imovinu ili …

Više »

Potvrda o sastavljanju ili sudjelovanju u sastavljanju najmanje jednog financijskog ili revizijskog izvještaja

Na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH objavljena je Potvrda o sastavljanju ili sudjelovanju u sastavljanju najmanje jednog financijskog ili revizijskog izvještaja.  Potvrda se izdaje u svrhu priznavanja 5 bodova/sati SAMOEDUKACIJE u skladu s članom 7. alineja 8. i članom 11. stav 2. alineja 6. Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj …

Više »

Postupanje u slučaju neusklađenosti sa normama i propisima

Na  web stranici Saveza računovođa i revozora FBiH objavljen je NOCLAR, tj. Postupanje u slučaju neusklađenosti sa normama i propisima. Ovaj dokument „Postupanje u slučaju neusklađenosti sa normama i propisima“, International Ethics Standards Board for Accountants® (IESBA®), koji je u julu 2016. godine na engleskom jeziku objavio International Federation of Accountants (IFAC), …

Više »