Home / Seminar

Seminar

SEMINAR: PREZENTACIJA NOVIH ZAKONA (dohodak, doprinosi, računovodstvo, fiskalizacija, obrt, PDV)

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora PREZENTACIJE NOVIH ZAKONA POREZ NA DOHODAK DOPRINOSI RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA FISKALIZACIJA OBRT I SRODNE DJELATNOSTI PDV Mjesta održavanja seminara: ZENICA, 17.10.2019. Hotel Zenica BIHAĆ, 18.10.2019. Hotel Park MOSTAR, 21.10.2019. Hotel Mostar SARAJEVO, 22.10.2019. PC UNITIC TUZLA, 23.10.2019. Hotel Tuzla Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i …

Više »

POREZNA AKADEMIJA

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo pokreće novi projekat pod nazivom „Porezna akademija“. Steknite  i usavršite svoje znanje iz oblasti direktnih i indirektnih poreza, kroz različite intenzivne edukacije koje smo za vas pripremili. Dopustite da vas učinimo malim stručnjacima u poznavanju i praktičnoj primjeni poreznih propisa. Za vas smo pripremili sljedeće …

Više »

22. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ: Sinergija2019

Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH u saradnji sa konsultantskom kućom FEB d.d. Sarajevo, organizira 22.  Međunarodni Simpozij koji će se i ove godine održati u Neumu, u periodu  03- 05. oktobra na temu: Sinergija2019 Cilj Simpozija je okupiti stručnjake iz oblasti finansija, računovodstva i revizije, ekonomske teoretičare i praktičare, predstavnike …

Više »

Radionica: Uspostava finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru i preduzećima sa praktičnim primjerima

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje jednodnevnu interaktivnu radionicu pod nazivom: Uspostava finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru i preduzećima sa praktičnim primjerima Sarajevo, 04.09.2019. godine, Hotel Holiday   Cilj radionice je doprinijeti kreiranju jednog modela uspostave FUK-a, baziranog na zakonskoj i podzakonskoj  osnovi na svim nivoima vlasti u …

Više »

SEMINAR: POLUGODIŠNJI OBRAČUN U 2019., ISPLATE FIZIČKIM LICIMA, PRIMJENA MSFI-a 16, PDV NA DOMAĆE I INO USLUGE, TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora POLUGODIŠNJI OBRAČUN U 2019. ISPLATE FIZIČKIM LICIMA – specifičnosti iz prakse PRIMJENA MSFI-a 16 – zaključna razmatranja PDV NA DOMAĆE I INO USLUGE – odgovori UINO TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE TEME ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: PERIODIČNI IZVJEŠTAJI BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA FINANSIJSKO UPRAVLJANJA I KONTROLA INTERNE …

Više »

SEMINAR: SPECIFIČNOSTI IZ OBLASTI PDV-a, NOVA UPUTSTVA UINO, POREZ PO ODBITKU, SLUŽBENA PUTOVANJA

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora SPECIFIČNOSTI IZ OBLASTI PDV-a NOVA UPUTSTVA UINO POREZ PO ODBITKU SLUŽBENA PUTOVANJA Mjesta održavanja seminara: ZENICA, 16.5.2019. Hotel Zenica BIHAĆ, 17.5.2019. Hotel Park MOSTAR, 20.5.2019. Hotel Mostar SARAJEVO, 21.5.2019. PC UNITIC TUZLA, 22.5.2019. Hotel Tuzla Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice …

Više »

SEMINAR: PRELAZAK NA STANDARDE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MSP), EVIDENCIJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA PREMA MSFI 9, OBAVEZA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U VEZI SA ZAKONOM O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA, RASPODJELA I ISPLATA DOBITI

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora PRELAZAK NA STANDARDE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MSP) EVIDENCIJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA PREMA MSFI 9 OBAVEZA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U VEZI SA ZAKONOM O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA RASPODJELA I ISPLATA DOBITI Cilj Seminara: Objavom novih MSFI-ova (MSFI 9, MSFI 15 i MSFI …

Više »

SEMINAR: PRIJAVA POREZA NA DOBIT, KORIŠTENJE POTICAJA PO OSNOVU NOVOPRIMLJENIH ZAPOSLENIKA, TRANSFERNE CIJENE , PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora PRIJAVA POREZA NA DOBIT KORIŠTENJE POTICAJA PO OSNOVU NOVOPRIMLJENIH ZAPOSLENIKA TRANSFERNE CIJENE PRIJAVA POREZA NA DOHODAK Mjesta održavanja seminara: ZENICA, 14.3.2019., Hotel Zenica BIHAĆ, 15.3.2019., Hotel Park MOSTAR, 18.3.2019., Hotel Mostar SARAJEVO, 19.3.2019., PC UNITIC TUZLA, 20.3.2019., Hotel Tuzla Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji …

Više »

SEMINAR: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2018. GODINU, SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA, ISPLATA DOBITI I PRENOS IMOVINE, MRS 10 – DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2018. GODINU SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA ISPLATA DOBITI I PRENOS IMOVINE MRS 10 – DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA Mjesta održavanja seminara: MOSTAR, 21.01.2019.  Hotel Mostar SARAJEVO, 22.01.2019. PC UNITIC TUZLA, 23.01.2019. CineStar Tuzla (Bingo) ZENICA, 24.01.2019. Hotel Zenica BIHAĆ, 25.01.2019.  Hotel Park Seminar …

Više »

SEMINAR: PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN, MANJKOVI, AMORTIZACIJA, REVALORIZACJA, UMANJENJE VRIJEDNOSTI, REZERVISANJE…, KAPITALNI DOBICI/GUBICI, ZAKLJUČNA RAZMATRANJA MSFI-a 16

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN MANJKOVI, AMORTIZACIJA, REVALORIZACJA, UMANJENJE VRIJEDNOSTI, REZERVISANJE… KAPITALNI DOBICI/GUBICI ZAKLJUČNA RAZMATRANJA MSFI-a 16 Mjesta održavanja seminara: MOSTAR, 17.12.2018.  Hotel Mostar SARAJEVO, 18.12.2018. PC UNITIC TUZLA, 19.12.2018. CineStar Tuzla (Bingo) ZENICA, 20.12.2018. Hotel Zenica BIHAĆ, 21.12.2018.  Hotel Park Seminar se priznaje kao …

Više »