Home / Seminar

Seminar

SEMINAR: PRIJAVA POREZA NA DOBIT, KORIŠTENJE POTICAJA PO OSNOVU NOVOPRIMLJENIH ZAPOSLENIKA, TRANSFERNE CIJENE , PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora PRIJAVA POREZA NA DOBIT KORIŠTENJE POTICAJA PO OSNOVU NOVOPRIMLJENIH ZAPOSLENIKA TRANSFERNE CIJENE PRIJAVA POREZA NA DOHODAK Mjesta održavanja seminara: ZENICA, 14.3.2019., Hotel Zenica BIHAĆ, 15.3.2019., Hotel Park MOSTAR, 18.3.2019., Hotel Mostar SARAJEVO, 19.3.2019., PC UNITIC TUZLA, 20.3.2019., Hotel Tuzla Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji …

Više »

SEMINAR: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2018. GODINU, SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA, ISPLATA DOBITI I PRENOS IMOVINE, MRS 10 – DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2018. GODINU SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA ISPLATA DOBITI I PRENOS IMOVINE MRS 10 – DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA Mjesta održavanja seminara: MOSTAR, 21.01.2019.  Hotel Mostar SARAJEVO, 22.01.2019. PC UNITIC TUZLA, 23.01.2019. CineStar Tuzla (Bingo) ZENICA, 24.01.2019. Hotel Zenica BIHAĆ, 25.01.2019.  Hotel Park Seminar …

Više »

SEMINAR: PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN, MANJKOVI, AMORTIZACIJA, REVALORIZACJA, UMANJENJE VRIJEDNOSTI, REZERVISANJE…, KAPITALNI DOBICI/GUBICI, ZAKLJUČNA RAZMATRANJA MSFI-a 16

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN MANJKOVI, AMORTIZACIJA, REVALORIZACJA, UMANJENJE VRIJEDNOSTI, REZERVISANJE… KAPITALNI DOBICI/GUBICI ZAKLJUČNA RAZMATRANJA MSFI-a 16 Mjesta održavanja seminara: MOSTAR, 17.12.2018.  Hotel Mostar SARAJEVO, 18.12.2018. PC UNITIC TUZLA, 19.12.2018. CineStar Tuzla (Bingo) ZENICA, 20.12.2018. Hotel Zenica BIHAĆ, 21.12.2018.  Hotel Park Seminar se priznaje kao …

Više »

Radionica: MSFI 16 – Najmovi i MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje jednodnevnu interaktivnu radionicu pod nazivom: Praktična primjena MSFI 16- Najmovi i MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima Sarajevo, 28.11.2018. godine, Hotel Holiday (sala Hercegovina)   Cilj radionice je da se kroz jednu interaktivnu komunikaciju dođe do jasnih rješenja u vezi sa primjenom …

Više »

SEMINAR: POREZNI POTICAJI I UMANJENJA POREZNE OSNOVICE, GOTOVINSKO POSLOVANJE, PRAVNI, RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POTRAŽIVANJA I OBAVEZA, IZMJENE I DOPUNE MRS-a

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora POREZNI POTICAJI I UMANJENJA POREZNE OSNOVICE GOTOVINSKO POSLOVANJE PRAVNI, RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN POTRAŽIVANJA I OBAVEZA IZMJENE I DOPUNE MRS-a ZVANIČNO OBJAVLJENE IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU Mjesta održavanja seminara: TUZLA, 15.11.2018. Hotel Tuzla ZENICA, 16.11.2018. Hotel Zenica BIHAĆ, 19.11.2018. Hotel Park SARAJEVO, 20.11.2018. PC …

Više »

SEMINAR: Računovodstveni i porezni tretman najmova; Računovodstvo prihoda; Trgovina, proizvodnja i usluge; E-PDV prijava

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN NAJMOVA RAČUNOVODSTVO PRIHODA TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE E-PDV PRIJAVA Mjesta održavanja seminara: SARAJEVO     17.10.2018. PC UNITIC MOSTAR         18.10.2018. Hotel Mostar TUZLA             19.10.2018. Hotel Tuzla ZENICA          22.10.2018. Hotel Zenica …

Više »

SIMPOZIJ: BH MATRICA

Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH u saradnji sa konsultantskom kućom FEB d.d. Sarajevo, organizira 21.  Međunarodni Simpozij koji će se i ove godine održati u Neumu, u periodu 27- 29. septembra na temu: BH MATRICA. Cilj Simpozija je okupiti stručnjake iz oblasti finansija, računovodstva i revizije, ekonomske teoretičare i praktičare, …

Više »

SEMINAR: Oporezivanje isplata fizičkim licima, Aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a, Izmjene i dopune Zakona o radu, Prijedlozi Zakona o porezu na dohodak i doprinosima

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora OPOREZIVANJE ISPLATA FIZIČKIM LICIMA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PDV-a IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU PRIJEDLOZI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK I DOPRINOSIMA Mjesta održavanja seminara: ZENICA          13.9.2018. Hotel Zenica BIHAĆ            14.9.2018. Hotel Park TUZLA           17.9.2018. Hotel Tuzla SARAJEVO   18.9.2018. PC UNITIC MOSTAR       19.9.2018. Hotel Mostar Seminar …

Više »

SEMINAR: PRIJAVA POREZA NA DOBIT I DOHODAK ZA 2017. GODINU, NOVI ZAKON O PIO/MIO, OSTALE AKTUELNOSTI

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora PRIJAVA POREZA NA DOBIT I DOHODAK ZA 2017. GODINU NOVI ZAKON O PIO/MIO OSTALE AKTUELNOSTI TUZLA, 14.3.2018., Hotel Tuzla SARAJEVO, 15.3.2018., PC UNITIC MOSTAR, 16.3.2018., Hotel Mostar ZENICA, 19.3.2018., Hotel Zenica BIHAĆ, 20.3.2018., Hotel Park Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i …

Više »

Seminar: Godišnji obračun za 2017. godinu i sastavljanje Poreznog bilansa

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2017. GODINU SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA POREZNI POTICAJ I UMANJENJA POREZNE OSNOVICE OPOREZIVANJE POSLOVNIH JEDINICA IZVJEŠTAJ O TRANSFERNIM CIJENAMA MRS 10 – DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA TUZLA, 17.01.2018., Hotel Tuzla SARAJEVO, 18.01.2018., PC UNITIC MOSTAR, 19.01.2018., Hotel Mostar ZENICA, 22.01.2018., Hotel Zenica BIHAĆ, 23.01.2018., Hotel Park …

Više »