Home / Seminar

Seminar

ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR: Porez po odbitku, Pozajmice, Novi Zakon o računovodstvu i reviziji, Registar pravnih i fizičkih lica koji pružaju računovodstvene usluge,Konsolidacija finansijskih izvještaja…

Zbog velikog interesovana za webinar pod nazivom ”Porez po odbitku, Pozajmice, Zakon o RiR, Registar kvalificiranih lica i lica koja pružaju računovodstvene usluge i Konsolidacija”, otvorene su nove prijave za 20.04.2021. godine. WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora POREZ PO ODBITKU POZAJMICE NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVZIJI REGISTAR PRAVNIH I FIZIČKIH …

Više »

WEBINAR, OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA 23.3.2021. GODINE: POREZNE PRIJAVE ZA 2020. GODINU I NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBIH

Zbog velikog broja upita i zahtjeva naših klijenata da ponovo organizujemo webinar koji se odnosi na Podnošenje poreznih prijava i novog Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, odlučili smo se da otvorimo nove prijave za 23.03.2021. godine. WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora PRIJAVA POREZA NA DOBIT I POREZA NA DOHODAK …

Više »

Online radionica – Excel za revizore

Online Radionica – Excel za revizore Kome je radionica namijenjena? Radionica “ EXCEL za revizore” je namijenjena revizorima koji su angažovani na poslovima revizije finansijskih izveštaja, interne i revizije javnih institucija. Cilj radionice Osnovni cilj radionice “Excel za revizore” jeste da se revizori osposobe da na efikasan način koriste moćne …

Više »

WEBINAR, OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA 23.02.2021. GODINE: ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI, ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU, ZAKON O REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Zbog velikog broja upita i zahtjeva naših klijenata da ponovo organizujemo webinar koji se odnosi na novi Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o UPP i Zakon o registru finansijskih izvještaja, odlučili smo se da otvorimo nove prijave za 23.02.2021. godine. WEBINAR– Kontinuirana edukacija računovođa i revizora NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I …

Više »

WEBINAR: ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE PUFBIH, UINO, FIA I DRUGIH INSTITUCIJA

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE POREZNE UPRAVE ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE UINO ELEKTRONSKA PREDAJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2020. GODINU ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE FONDA ZA REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM ELEKTRONSKO IZVJEŠTAVANJE OSTALIH INSTITUCIJA Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku. DATUM ODRŽAVANJA: …

Više »

ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA OTVORENE SU NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 27.01.2021. GODINE: GODIŠNJI OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE ZA 2020. GODINU, NOVA FORMA OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, ELEKTRONSKO PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA, TRANSFERNE CIJENE, MRS-10 I DRUGE AKTUELNOSTI

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora NOVA FORMA OBRAZACA FINANSIJKSIH IZVJEŠTAJA GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020. GODINU SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO ”VELIKIM” I ”MALIM” STANDARDIMA MRS 10 – DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA PRIKAZ NAČINA PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA ELEKTRONSKIM PUTEM IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA POSEBNE NAKANDE I ČLANARINE ZA …

Više »

PRIJAVE ZA WEBINAR OTVORENE DO 31.12.2020. GODINE: PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE, IZMJENE PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT I PRAVILNIKA O PODNOŠENJU POREZNIH PRIJAVA, E-KIF I E-KUF, INSPEKCIJSKI NADZOR, DRUGE ATUELNOSTI…

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVU POREZA NA DOBIT IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O POSTUPKU PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA e-KIF i e-KUF, PREZENTACIJA AKTUELNIH PITANJA …

Više »

PRIJAVE ZA WEBINAR OTVORENE DO 31.12.2020. GODINE: „NOVI ZAKONI I DRUGE AKTUELNOSTI“

Zbog velikog interesovanja za webinar, otvorili smo nove prijave. Svi novi učesnici koji se prijave na webinar mogu pratiti video materijale do 31.12.2020. godine. WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBIH PREZENTACIJA ODGOVORA UINO U VEZI SA PODNOŠENJEM e-KIF i e-KUF IZMJENE ZAKONA O UNUTRAŠNJEM …

Više »

PRIJAVE ZA WEBINAR OTVORENE DO 31.12.2020. GODINE: PRAKTIČAN PRIKAZ PODNOŠENJE ELEKTRONSKOG KIF-a i KUF-a, IZMJENE I DOPUNE MRS/MSFI I UTICAJ NA FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO U VRIJEME COVID 19, ZAKON O ZAŠTITI NA RADU, POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, UGOSTITELJSTVO, OSTALE AKTUELNOSTI

Zbog velikog interesovanja za webinar, otvorili smo nove prijave. Svi novi učesnici koji se prijave na webinar mogu pratiti video materijale do 31.12.2020. godine. WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora PRAKTIČAN PRIKAZ PODNOŠENJE ELEKTRONSKOG KIF-a i KUF-a IZMJENE I DOPUNE MRS/MSFI I UTICAJ NA FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO U VRIJEME COVID 19 ZAKON …

Više »

PRIJAVE ZA WEBINAR OTVORENE DO 31.12.2020. GODINE: POSTUPANJA POREZNE UPRAVE PRILIKOM INSPEKCIJSKOG NADZORA, ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-a i KUF-a, IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PDV-u, NOVI PRAVILNICI O FISKALIZACIJI I NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA FISKALNIM SISTEMIMA, IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KREDITNIM POSLOVIMA, NOVI NAČIN UPLATE JAVNIH PRIHODA – DOPRINOSA, OSTALE AKTUELNOSTI

Zbog velikog interesovanja za webinar, otvorili smo nove prijave. Svi novi učesnici koji se prijave na webinar mogu pratiti video materijale do  31.12.2020. godine. WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora POSTUPANJA POREZNE UPRAVE PRILIKOM INSPEKCIJSKOG NADZORA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-a i KUF-a IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PDV-u NOVI PRAVILNICI O FISKALIZACIJI …

Više »