Home / Seminar

Seminar

SIMPOZIJ: BH MATRICA

Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH u saradnji sa konsultantskom kućom FEB d.d. Sarajevo, organizira 21.  Međunarodni Simpozij koji će se i ove godine održati u Neumu, u periodu 27- 29. septembra na temu: BH MATRICA. Cilj Simpozija je okupiti stručnjake iz oblasti finansija, računovodstva i revizije, ekonomske teoretičare i praktičare, …

Više »

SEMINAR: Oporezivanje isplata fizičkim licima, Aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a, Izmjene i dopune Zakona o radu, Prijedlozi Zakona o porezu na dohodak i doprinosima

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora OPOREZIVANJE ISPLATA FIZIČKIM LICIMA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PDV-a IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU PRIJEDLOZI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK I DOPRINOSIMA Mjesta održavanja seminara: ZENICA          13.9.2018. Hotel Zenica BIHAĆ            14.9.2018. Hotel Park TUZLA           17.9.2018. Hotel Tuzla SARAJEVO   18.9.2018. PC UNITIC MOSTAR       19.9.2018. Hotel Mostar Seminar …

Više »

SEMINAR: PRIJAVA POREZA NA DOBIT I DOHODAK ZA 2017. GODINU, NOVI ZAKON O PIO/MIO, OSTALE AKTUELNOSTI

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora PRIJAVA POREZA NA DOBIT I DOHODAK ZA 2017. GODINU NOVI ZAKON O PIO/MIO OSTALE AKTUELNOSTI TUZLA, 14.3.2018., Hotel Tuzla SARAJEVO, 15.3.2018., PC UNITIC MOSTAR, 16.3.2018., Hotel Mostar ZENICA, 19.3.2018., Hotel Zenica BIHAĆ, 20.3.2018., Hotel Park Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i …

Više »

Seminar: Godišnji obračun za 2017. godinu i sastavljanje Poreznog bilansa

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2017. GODINU SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA POREZNI POTICAJ I UMANJENJA POREZNE OSNOVICE OPOREZIVANJE POSLOVNIH JEDINICA IZVJEŠTAJ O TRANSFERNIM CIJENAMA MRS 10 – DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA TUZLA, 17.01.2018., Hotel Tuzla SARAJEVO, 18.01.2018., PC UNITIC MOSTAR, 19.01.2018., Hotel Mostar ZENICA, 22.01.2018., Hotel Zenica BIHAĆ, 23.01.2018., Hotel Park …

Više »

SEMINAR:IZMJENE U POSLOVANJU SA GOTOVINOM, UPUTSTVO ZA OTVARANJE GLAVNOG RAČUNA, PRAKTIČNA PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU, NOVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ŠTA DONOSI NOVI ZAKON O POREZU NA DOBIT?, PRIMJENA ZAKONA O PDV-u

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora IZMJENE U POSLOVANJU SA GOTOVINOM UPUTSTVO ZA OTVARANJE GLAVNOG RAČUNA PRAKTIČNA PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU NOVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ŠTA DONOSI NOVI ZAKON O POREZU NA DOBIT? PRIMJENA ZAKONA O PDV-u   ZENICA, 12.11.2015., Hotel Zenica BIHAĆ, 13.11.2015., Hotel Park MOSTAR, 16.11.2015., Hotel …

Više »

SEMINAR: ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU, UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM, ZAKON O RADU…

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM ZAKON O RADU IZMJENA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZAKON O PIO-u ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FEDERACIJE BiH SARAJEVO, 14.10.2015., PC UNITIC MOSTAR, 15.10.2015., Hotel Ero BIHAĆ, 16.10.2015., Hotel Park ZENICA, 19.10.2015., Hotel …

Više »

Program 18. Međunarodnog Simpozija

Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH u saradnji sa konsultantskom kućom FEB d.d. Sarajevo, organizira osamnaesti Međunarodni Simpozij koji će se i ove godine održati u Neumu, u periodu od 17- 19. septembra na temu: Izazovi poslovnog okruženja. Cilj Simpozija je okupiti stručnjake iz oblasti finansija, računovodstva i revizije, ekonomske teoretičare …

Više »

SEMINAR: POLUGODIŠNJI OBRAČUN, OSIGURANJE NAPLATE POTRAŽIVANJA, ANGAŽMAN FIZIČKIH LICA, UGOVOR O DJELU I AUTORSKI HONORAR, NOVI ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora POLUGODIŠNJI OBRAČUN OSIGURANJE NAPLATE POTRAŽIVANJA ANGAŽMAN FIZIČKIH LICA UGOVOR O DJELU I AUTORSKI HONORAR NOVI ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU      MOSTAR, 15.06.2015., Hotel Ero TUZLA, 16.06.2015., Hotel Tuzla SARAJEVO, 17.06.2015., UNITIC Amfiteatar ZENICA, 18.06.2015., Hotel Zenica BIHAĆ, 19.06.2015., Hotel Park   PDF verzija poziva …

Više »

SEMINAR: PDV/DPDV PRIJAVA, PROMET I KORIŠTENJE SLUŽBENIH AUTOMOBILA, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, NEPROFITNE ORGANIZACIJE…

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.   PDV/DPDV PRIJAVA PROMET I KORIŠTENJE SLUŽBENIH AUTOMOBILA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO NEPROFITNE ORGANIZACIJE    MOSTAR, 18.05.2015., Hotel Ero SARAJEVO, 19.05.2015., UNITIC Amfiteatar TUZLA, …

Više »

SEMINAR: PRODAJA, IZNAJMLJIVANJE, NAPLATA, REORGANIZACIJA POSLOVANJA, RADNI ODNOSI, KONSOLIDACIJA I DRUGE AKTUELNOSTI

SEMINAR – Kontinuirana edukacija, računovođa i revizora Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija  računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova. PRODAJA, IZNAJMLJIVANJE, NAPLATA, REORGANIZACIJA POSLOVANJA, RADNI ODNOSI, KONSOLIDACIJA I DRUGE AKTUELNOSTI   TUZLA, 13.4.2015., Hotel Tuzla MOSTAR, 14.4.2015., Hotel Ero SARAJEVO, 15.4.2015., UNITIC Amfiteatar …

Više »