Home / Uncategorized

Uncategorized

Časopis Maj 2020

  ELEKTRONSKI ČASOPIS Vodeći računa o zdravlju i bezbjednosti naših uposlenika i svih drugi partnera koji su angažovani u pripremi, štampi i distribuciji časopisa ”Računovodstvo i poslovne finansije”, donijeli smo odluku da ovo izdanje časopisa dostavimo našim pretplatnicima u elektronskom obliku putem e-maila. Molimo sve pretplatnike kojima nije dostavljen časopis …

Više »

SEMINAR: AKTUELNE ZAKONSKE IZMJENE (Zakon o porezu na dobit, Zakon o visini stope zatezne kamate, Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima…), POREZNE PRIJAVE ZA PRAVNA LICA, GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA FIZIČKIH LICA, ISPLATA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA, POZAJMICE

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora AKTUELNE ZAKONSKE IZMJENE (Zakon o porezu na dobit, Zakon o visini stope zatezne kamate, Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima…) POREZNE PRIJAVE ZA PRAVNA LICA GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA FIZIČKIH LICA ISPLATA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA POZAJMICE Mjesta održavanja seminara: ZENICA, 16.3.2020. Hotel Zenica BIHAĆ, 17.3.2020.  …

Više »

SEMINAR: PREZENTACIJA NOVIH ZAKONA (dohodak, doprinosi, računovodstvo, fiskalizacija, obrt, PDV)

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora PREZENTACIJE NOVIH ZAKONA POREZ NA DOHODAK DOPRINOSI RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA FISKALIZACIJA OBRT I SRODNE DJELATNOSTI PDV Mjesta održavanja seminara: ZENICA, 17.10.2019. Hotel Zenica BIHAĆ, 18.10.2019. Hotel Park MOSTAR, 21.10.2019. Hotel Mostar SARAJEVO, 22.10.2019. PC UNITIC TUZLA, 23.10.2019. Hotel Tuzla Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i …

Više »

Donesen Pravilnik o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine i postupku umanjenja obaveza

U “Službenim novinama Federacije BiH” br. 20/18 od 16.3.2018. godine Pravilnik o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine i postupku umanjenja obaveza. Ovim Pravilnikom uređuju se procedure za povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i …

Više »

HRONOLOŠKI PRIKAZ PROPISA OBJAVLJENIH U SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH ZNAČAJNIH ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU   „Službene novine FBiH“, broj 69/18 od 31.8.2018. U ovom broju Službenih novina nema propisa znajačnijih za finansijsku – računovodstvenu profesiju. „Službene novine FBiH“, broj 68/18 od 29.08.2018. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po …

Više »

Časopis Decembar 2017

  S A D R Ž A J 1. Dr. Miro Džakula, Mr. Milica Vidović Elektronska obrada prijava za porez na dodatu vrijednost i akcizu u BiH 2. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec Aktuelnosti u primjeni propisa o PDV-u 3. Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01.01.2018. godine 4. Dr. …

Više »