Home / Uprava za indirektno

Uprava za indirektno

UINO: Bez izmjene rokova za predaju PDV prijava

Na web stranici Uprave za indirektno oporezivanje, objavljeno je Saopštenje koje vam donosimo u nastavku: Poštovani porezni obveznici, Imajući u vidu činjenicu da je medijski prostor uglavnom ispunjen informacijama o bolesti COVID 19, koju uzrokuje Corona virus te da svakodnevno primamo informacije o mjerama koje preduzimaju vlade brojnih država kako …

Više »

Prolongira se primjena Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UINO

Zbog novonastale situacije prouzrokovane pandemijom Covid 19 obavještavamo poreske obveznike i banke da se prolongira primjena Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje. Obavještenje možete peuzeti http://www.new.uino.gov.ba/bs/clanci/novosti/1/8/15-04-2020-14-12-57/4312/Prolongira-se-primjena-Pravilnika-o-upla%C4%87ivanju-indirektnih-poreza-i-ostalih-prihoda-i-taksi-koje-napla%C4%87uje-Uprava-za-indirektno-oporezivanje Izvor: UINO

Više »

UINO: Indirektni porez se ne plaća na donaciju maski za lice, rukavica, sredstava za dezinfekciju, respiratora i sl.

U “Službenom glasniku BiH” broj 20/20 od 03.04.2020. godine, objavljena je Odluka o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19).  Ovom Odlukom …

Više »

Pojačane kontrole pekara i slastičara u BiH

Inspektori Uprave za indirektno oporezivanje započet će 18. februara 2020. godine pojačane kontrole aktivnosti obveznika koji se bave proizvodnjom kruha, svježih peciva i kolača, te ostalih srodnih proizvoda. Proizvodnja pekarskih proizvoda je djelatnost koja obuhvata proizvodnju kruha, svježih i trajnih peciva, slastičarskih proizvoda, keksa i ostalih pekarskih proizvoda. Djelatnost pekarske …

Više »

UINO: Tehničko uputstvo za eKnjigovodstvene evidencije

Od početka 2020. godine poreski obveznici imaju mogućnost dobrovoljnog dostavljanja knjigovodstvenih evidencija o nabavkama i isporukama elektronskim putem. Ovdje možete pronaći tehničko Uputstvo za korisnike elektronskih usluga UINO u vezi dostavljanja podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem. Tehničko uputstvo 31.12.2019 e nabavke e isporuke

Više »

UINO: Uputstvo o uslovima i načinu sticanja statusa ovlaštenog izvoznika

u “Službenom glasniku BiH” broj 73/19 od 01.11.2019. godine, objavljeno je Uputstvo o uslovima i načinu sticanja statusa ovlaštenog izvoznika. Ovim Uputstvom se detaljnije propisuju način i uslovi za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika: podnošenje zahtjeva, prijem zahtjeva, provjera kod podnosioca zahtjeva, provjera poznavanja pravila o porijeklu robe, izdavanje odobrenja, korištenje carinskog ovlaštenja, …

Više »

UIO: Anketa za porezne obveznike

Uprava za indirektno oporezivanje na svojoj web stranici objavila je anketu za porezne obveznike. Anketu kao i dio obavještenja vezanog za popunjavanje ankete donosimo u nastavku… Poštovani porezni obveznici, U cilju unaprjeđenja usluga koje pruža Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje (UINO), molimo vas da odvojite nekoliko minuta svog vremena i ispunite …

Više »

Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 27/19 od 09.04 2019. godine ovjavljeno je Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost. Na osnovu člana 52. stav (9) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br. 9/05, 35/05, 100/08 …

Više »

Uputstvo o načinu postupanja sa prijavama za porez na dodanu vrijednost i prijavama akcize i rezrezom poreza po službenoj dužnosti

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 27/19 od 09.04 2019. godine objavljeno je  Uputstvo o načinu postupanja sa prijavama za porez na dodanu vrijednost i prijavama akcize i rezrezom poreza po službenoj dužnosti. Na osnovu člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj …

Više »

Obavijest UIO u vezi sa poreskim prijavama

Ovim putem obavještavamo vas da je UIO poslala informaciju putem elektronske pošte na email adrese poreskih obveznika. Obavijest donosimo u cjelosti: Poštovani poreski obveznici, Ovim putem podsjećamo Vas da ste poresku prijavu za PDV te domaću akcizu kao i izvještaj o posebnoj šemi u građevinarstvu od poreskog perioda 01.01. do …

Više »