Home / Uprava za indirektno

Uprava za indirektno

UIO: Anketa za porezne obveznike

Uprava za indirektno oporezivanje na svojoj web stranici objavila je anketu za porezne obveznike. Anketu kao i dio obavještenja vezanog za popunjavanje ankete donosimo u nastavku… Poštovani porezni obveznici, U cilju unaprjeđenja usluga koje pruža Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje (UINO), molimo vas da odvojite nekoliko minuta svog vremena i ispunite …

Više »

Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 27/19 od 09.04 2019. godine ovjavljeno je Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost. Na osnovu člana 52. stav (9) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br. 9/05, 35/05, 100/08 …

Više »

Uputstvo o načinu postupanja sa prijavama za porez na dodanu vrijednost i prijavama akcize i rezrezom poreza po službenoj dužnosti

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 27/19 od 09.04 2019. godine objavljeno je  Uputstvo o načinu postupanja sa prijavama za porez na dodanu vrijednost i prijavama akcize i rezrezom poreza po službenoj dužnosti. Na osnovu člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj …

Više »

Obavijest UIO u vezi sa poreskim prijavama

Ovim putem obavještavamo vas da je UIO poslala informaciju putem elektronske pošte na email adrese poreskih obveznika. Obavijest donosimo u cjelosti: Poštovani poreski obveznici, Ovim putem podsjećamo Vas da ste poresku prijavu za PDV te domaću akcizu kao i izvještaj o posebnoj šemi u građevinarstvu od poreskog perioda 01.01. do …

Više »

UIO: Obavještenje u vezi sa plaćanjem i predajom takse za izmijenjenu PDV prijavu

Na web stranici Uprave za indirektno oporezivanje, objavljeno je Obavještenje u vezi sa plaćanjem i predajom takse za izmijenjenu PDV prijavu. Obavještenje donosimo u cjelosti: Poštovani poreski obveznici, Obavještavamo Vas da je Uprava za indirektno oporezivanje otvorila email adrese na koje elektronskim putem možete slati dokaze o uplati administrativne takse …

Više »

UIO neće izdavati prekršajne naloge za poreske novembar 2018

Na web stranici Uprave za indirektno oporezivanje objavljeno je obaviještenje koje vam donosimo u cijelosti: “Poštovani poreski obveznici, Povodom brojnih upita o otežanom podnošenju poreskih prijava za period 18/11 elektronskim putem, obavještavamo vas o sljedećem: Zbog velikog broja istovremenog podnošenja poreskih prijava elektronskim putem i zahtjeva za registraciju za elektronsku …

Više »

Prihodi od indirektnih poreza veći za 401 milion KM

Uprava za indirektno oporezivanje u devet mjeseci 2018. godine ukupno je prikupila 5 milijardi i 627 miliona KM prihoda od indirektnih poreza. Prihodi od PDV-a, akciza, carine i putarine u devet  mjeseci 2018. godine veći su za 401 milion KM ili 7,68 % u odnosu na isti period 2017. godine. …

Više »

Poziv za registraciju na ePDV

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve porezne i akcizne obveznike u Bosni i Hercegovini, koji još uvijek nisu, da što prije podnesu zahtjev za registraciju za korištenje elektronskih usluga, prije svega elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava. Od početka 2019. godine svi porezni obveznici će morati isključivo elektronskim putem podnositi …

Više »

Prihodi od indirektnih poreza veći za 357 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza u sedam mjesedci 2018. godine iznosili su 4 milijarde i 266 miliona KM i veći su za 357 miliona KM ili 9,14% u odnosu na isti period 2017. godine. Samo u mjesecu  julu 2018. godine UIO je prikupila 688 miliona KM indirektnih poreza što je za …

Više »

ePDV poziv za registraciju

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve porezne i akcizne obveznike u Bosni i Hercegovini, koji još uvijek nisu, da što prije podnesu zahtjev za registraciju za korištenje elektronskih usluga, prije svega elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava. Od početka 2019. godine svi porezni obveznici će morati isključivo elektronskim putem podnositi …

Više »