Home / Uprava za indirektno

Uprava za indirektno

Uplata razlike između obračunate i ranije uplaćene akcize

Uplata razlike između obračunate i ranije uplaćene akcize vršit će se na sljedeći način: 1. Porezni obveznici registrirani za akcizu tj. upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na duhanske prerađevine domaće proizvodnje (Fabrika duhana Sarajevo i Fabrika duvana Banja Luka), dužni su razliku između obračunate i ranije …

Više »

Uputstvo o provođenju postupka povrata poreza na dodanu vrijednost stranim poreznim obveznicima

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 78/20 od 04.12.2020. godine je objavljeno je Uputstvo o provođenju postupka povrata poreza na dodanu vrijednost stranim poreznim obveznicima. Ovim uputstvom bliže se uređuje način i postupak dobijanja evidencionog broja kod Uprave za indirektno oporezivanje, uvjeti i način zastupanja pred Upravom, te uvjeti, …

Više »

Odluka o visini kompenzatorne kamate za period od 01. januara 2021. godine do 30. juna 2021.godine

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 78/20 od 04.12.2020. godine je objavljena Odluka o visini kompenzatorne kamate za period od 01. januara 2021. godine do 30. juna 2021.godine. Ovom odlukom utvrđuje se visina stope kompenzatorne kamate za period od 01. januara 2021. godine do 30. juna 2021. godine. Visina …

Više »

Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2021. godinu

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 78/20 0d 04.12.2020. godine objavljena je Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2021. godinu. Ovom odlukom utvrđuju se iznosi specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje, …

Više »

UINO: Elektronski potpis i NCTS u 2021. godini

Kako bi sve informacije poreski obveznici dobili na vrijeme, pripremili se i ispunili sve svoje obaveze, ali i sve prednosti koje ćete imati na raspolaganju, u nastavku Vas obavještavamo o nekoliko novina koje će u 2021. godini nastupiti u Upravi za indirektno oporezivanje. Za porezni period januar 2021. godine svi …

Više »

Poziv obveznicima da ažuriraju podatke – UINO

Jedna od aktivnosti koje Uprava za neizravno oporezivanje provodi jeste unaprjeđenje pouzdanosti podataka u Jedinstvenom registru obveznika neizravnih poreza. Naime, obveznici neizravnih poreza dužni su Upravi prijaviti svaku promjenu podataka iz Registra u roku od osam dana po nastupanju promjene. Ukoliko se radi o promjeni podataka koji su sadržani u ranije …

Više »

UINO: Bez izmjene rokova za predaju PDV prijava

Na web stranici Uprave za indirektno oporezivanje, objavljeno je Saopštenje koje vam donosimo u nastavku: Poštovani porezni obveznici, Imajući u vidu činjenicu da je medijski prostor uglavnom ispunjen informacijama o bolesti COVID 19, koju uzrokuje Corona virus te da svakodnevno primamo informacije o mjerama koje preduzimaju vlade brojnih država kako …

Više »

Prolongira se primjena Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UINO

Zbog novonastale situacije prouzrokovane pandemijom Covid 19 obavještavamo poreske obveznike i banke da se prolongira primjena Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje. Obavještenje možete peuzeti http://www.new.uino.gov.ba/bs/clanci/novosti/1/8/15-04-2020-14-12-57/4312/Prolongira-se-primjena-Pravilnika-o-upla%C4%87ivanju-indirektnih-poreza-i-ostalih-prihoda-i-taksi-koje-napla%C4%87uje-Uprava-za-indirektno-oporezivanje Izvor: UINO

Više »

UINO: Indirektni porez se ne plaća na donaciju maski za lice, rukavica, sredstava za dezinfekciju, respiratora i sl.

U “Službenom glasniku BiH” broj 20/20 od 03.04.2020. godine, objavljena je Odluka o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19).  Ovom Odlukom …

Više »

Pojačane kontrole pekara i slastičara u BiH

Inspektori Uprave za indirektno oporezivanje započet će 18. februara 2020. godine pojačane kontrole aktivnosti obveznika koji se bave proizvodnjom kruha, svježih peciva i kolača, te ostalih srodnih proizvoda. Proizvodnja pekarskih proizvoda je djelatnost koja obuhvata proizvodnju kruha, svježih i trajnih peciva, slastičarskih proizvoda, keksa i ostalih pekarskih proizvoda. Djelatnost pekarske …

Više »