NORMATIV za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrijednost

| 12/19/2012

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) propisala je gubitak na robi u trgovini na veliko i malo koji se može priznati kao kalo, rastur, kvar i lom, kojih limita se trebaju pridržavati trgovci prilikom donošenja svoga normativnog akta i odluke o knjiženju manjka koji je rezultat dozvoljenog kala, rastura, kvara i loma i na koji manjak se ne obračunava i ne plaća porez na dodatu vrijednost. Za one robe koje nisu obuhvaćene normativom rashoda utvrđen Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u, količina rashoda se utvrđuje prema normativu obveznika – trgovca. U nastavku se daje pregled najviših stopa do kojih se može priznati manjak po osnovu kala, rastura, kvara i loma, koje stope se odnose na robe u trgovini na malo, a za veleprodaju se priznaje 50% od niže utvrđenih normativa gubitka za maloprodaju[1]

Dopušteni normativ  gubitka izražen je  u postotcima od PRODATIH  količina proizvoda u obračunskom razdoblju

 

NORMATIV

za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrijednost

 

Red.

broj

 

N A Z I V

 

STOPA

  TRGOVINA NA MALO  

1.

Voće  

-južno voće (pomorandže,limun,bananne,ananas i sl.)

3,00

-orah, badem, ljenjak, kesten, rogač

1,70

-jagodasko voće, svježe smokve

4,00

-jabuke, kruke, ljive,dunje,lubenice

3,00

-kotunjavo voće: kajsije, breskve, trenje i vinje

4,00

-sueno voće – ljive, smokve i ostalo

1,00

-egzotično voće

3,00

-ostalo voće

1,80

2.

Povrće

-kupus kiseli u rinfuzi

4,00

-kupus, kelj, blitva, zelena wsalata svježa

4,00

- boranija, graak, paprika, paradajz i tivica

3,20

- krompir i ararepa rana, celer i perun

3,50

-zamrznuto voće i povrće – pakovano

0,50

-krompir, argarepa, luk

1,50

-pasulj

0,80

-pečurke, ampinjoni – svježi

4,00

-ostalo povrće

0,80

3.

Cvijeće

-cvijeće svježe (razno)

4,00

-cvijeće ostalo

2,50

4.

Žitarice

- penica, jećam, zob, kukuruz i druge žitarice

0,20

5.

Ostali prehrambeni proizvodi

-brano (kukuruzno i penično i pirinač u rinfuzi

1,00

-brano (kukurzno i penično) i pirinač upakovano

0,50

-mak i penične mekinje

0,80

-pecivo svizh vrsta

0,50

-kolači industrijski

1,00

-proizvodi od brana (dvopek,mrvice,keks)

0,50

Sladole, krem

1,00

-jaja svježa

1,00

-med

0,20

-sirće alkoholno, vinsko i voćno

1,00

-ećer (kristal, u prahu, kocka)

1,00

-so za jelo (morska,kamena i vakuminirana)

1,00

-povrće konzervisano (svih vrsta pakovanja)

1,00

-jela gotova i polugotova

0,30

-bombone i drugi proizvodi od ećera

0,30

-čokolada i proizvodi od čokolade i kakaoa

1,00

-kafa svih vrsta – u pakovanju

0,80

-začini u orginalu i čajevi

0,80

-mast jestiva

0,80

-ulje jestovo flairono

1,00

-ostalo

0,50

6.

Pića – alkoholna i bezalkoholna

-flaiana i drugom pakovanju

0,70

7.

Meso, suhomesnati proizvodi i riba

-meso svježe

1,80

-riba svježa

2,30

-riba smrznuta

1,00

-riba suena

0,50

-slanina svježa, loj, svinjsko salo, mast (topljenja)

0,80

-suhomesnati  proizvodi i vakumirano meso

1,00

-ostalo

0,80

8.

Stočna hrana

2,00

9.

Hemijski proizvodi

-firnajz, boje i lakovi, git

1,00

-deterdženti za pranje rublja

1,30

-sredstva za čićenje

1,00

-kozmetički i higijenski proizvodi

1,00

-ostali hemijski proizvodi

1,00

10.

Građevinski materijal

-cement, gips

1,80

-mermerne ploće

1,00

-salonit ploće i cijevi

2,00

-pijesak ljunak

3,00

-izolacione mase

1,00

-izolacioni materijal (staklena i kamena vuna)

2,00

-ter papir krovni

1,50

-crijep, opeka, mont blokovi i gredice

2,00

-betonski proizvodi (cijevi,ploće,kocke)

1,00

-rezana građa i ploče od drva

1,50

-ostali građevinski materijal, osim građevinske stolarije

1,50

-građevinska stolaqrija

0

11.

Ogrijev

-ugalj drveni u rifuzi

3,00

-ugalj u vrećama

0,50

-ugalj lignit u rifuzi

2,00

-ostali ugalj

1,00

-ogrijevno drvo

1,00

12.

Ostalo

-staklo ravno i uplje, osim optičkog

1,50

-keramika i porcelan

1,00

-užarija

0,20

-posuđe od metala (emajlirano i neemajlirano)

0,50

-posuđe od stakla, porcelana i keramike

1,50

- sanitarni uređaji od keramike

1,00

-dječije igračke razne

0,50

-gramofonske ploče, kasete i nosači zvuka

1,00

-videokasete,fotografski filmovi

1,00

-tkanine metražne

1,50

-čarape ženske

1,00

-ostala tekstina roba

1,50

-sijalice

2,00

-baterijski uloci

2,00

-kancelarijski materijal

1,00

-cigarete i ostale prerađevine od duhana

0

-mjotorna ulja i druga ulja za podmazivanje, ostala minerana i druga ulja

0

-luksuzni proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni sa vie od 2% zlata i drugih plemenitih metala i proizvodi izrađeni sa vie od 50% srebra

0

-prirodno drago kanjeme i prirodani biseri i proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni od prirodnog dragog kamenja i prirodnih bisera

0

-kože reptila i svih proizvodi izrađeni od te kože, kao i prirodno krzno i proizvodi od tog krzna, ako su koža i krzno zastupljeni sa najmanje 50%

0

-ostalo nespomenuto

0,50

 

TRGOVINA NA VELIKO

-svi proizvodi navedeni za trgovinu na malo 50% od procenta za tgovinu na malo

Komentari su zaključani.