Home / Seminar / ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA ZA WEBINAR, OTVARAMO NOVE PRIJAVE ZA 19.05.2020. GODINE

ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA ZA WEBINAR, OTVARAMO NOVE PRIJAVE ZA 19.05.2020. GODINE

Dragi korisnici naših usluga. Zbog velikog interesovanja za online webinar u organizaciji Konsultantske kuće FEB d.d. obavještavamo vas da otvaramo novi krug prijava za 19.05.2020. godine.

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • ZAKON O UBLAŽAVANJ NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA (CORONA-ZAKON)
 • SUBVENCIJE/REFUNDACIJE PLAĆA OD STRANE KANTONA
 • PROPISI O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA
 • U RS-u, SA POSEBNIM OSVRTOM MEĐUENTITETSKO POSLOVANJE
 • INTERNET TRGOVINA
 • UTICAJ POSLJEDICA PANDEMIJE NA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAJMOVA I POTRAŽIVANJA PREMA KUPCIMA, PRIMJENA MSFI-a 16 I MSFI-a 9

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA WEBINARA: 19.05.2020. godine

Na seminaru će vam se pored predavača iz Konsultantske kuće FEB obratiti i predstavnici Porezne uprave FBiH, kao i konsultanti iz revizorske kuće Deloitte.

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM WEBINARA

ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA (CORONA-ZAKON) (predavači: predstavnik PUFBiH i Denis Zukić)

 • Subvencioniranje doprinosa (visina subvencije, pravo na subvenciju, period korištenja…)
 • Subvencija/refundacija doprinosa za aprilsku plaću
 • Obaveze tražioca subvencije i postupanja Porezne uprave FBiH
 • Propisani obrasci za predaju zahtjeva za subvenciju doprinosa
 • Obustava obračuna i plaćana zateznih kamata na javne prihode i kamata na dužničko-povjerilačke odnose
 • Ukidanje obaveze plaćanja poreza na dobit i poreza na dohodak
 • Prekid rokova zastare
 • Održavane stabilnosti pojedinih isplata
 • Odgoda primjene propisa
 • Uspostava garancijskog fonda

SUBVENCIJE/REFUNDACIJE PLAĆA OD STRANE KANTONA (predavač: Denis Zukić)

 • Prikaz kantonalnih propisa koji se odnose na suzbijanje negativnih ekonomski posljedica
 • Prikaz kantonalnih propisa koji se odnose na refundaciju plaća

PROPISI O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA U RS-u, SA POSEBNIM OSVRTOM MEĐUENTITETSKO POSLOVANJE (predavač: Edin Glogić)

 • Uredba sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-a
 • Obračun i uplata doprinosa za mjesec April 2020. godine
 • Odgođeno plaćanje poreskog duga
 • Plaćanje poreskih obaveza u ratama
 • Produženje rokova za iznmirenje poreskih obaveza
 • Rokovi za podnošenje poreskih prijava u 2020. godini za 2019. godinu
 • Obrasci i uputstva

INTERNET TRGOVINA (predavač: Sanela Agačević)

 • Prednosti i osnovne karakteristike online trgovine
 • Zakonski okvir za obavljanje online trgovine
 • Obavezni akti na web shopu
 • Isticanje cijena veleprodaja i maloprodaja
 • Status online trgovine u propisima o trgovini
 • Online trgovina u propisima o zaštiti potrošača
 • Računovodstveno evidentiranje
 • Vođenje trgovačke knjige
 • Fiskalizacija i polog pazara u ovom obliku prodaje

UTICAJ POSLJEDICA PANDEMIJE NA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAJMOVA I POTRAŽIVANJA PREMA KUPCIMA, PRIMJENA MSFI-A 16 I MSFI-A 9 (predavači: Adnan Bahtanović i Muhamed Semić)

 • Računovodstveno evidentiranje najmove u poslovnim knjigama najmoprimaca u slučajevima: smanjenja cijena zakupa, odgode plaćanja zakupa, raskida ugovora o zakupu…
 • Najnovije izmjene MSFI-a 16 (posljedice COVID 19)
 • Porezni tretman besplatno datih najmova (PDV i porez na dobit)
 • Računovodstveno evidentiranje gubitaka od potraživanja prema kupcima, kao posljedica povećane nelikvidnosti povjerilaca
 • Izračun gubitaka shodno MSFI-u 9
 • Porezni tretman ostvarenih gubitaka od umanjenja vrijednosti potraživanja

PITANJA I ODGOVORI

 PRIJAVA NA WEBINAR

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na našoj web stranici 19.5.2020. godine u 9h. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da do 19h neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 9h – 19h.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna, kako bi mogli blagovremeno svim učesnicima dostaviti pristupne podatke za pregled video materijala.

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Denis Zukić
 • Sanela Agačević
 • Edin Glogić
 • Irma Borovac, Porezna uprava FBiH
 • Adnan Bahtanović, Deloitte BiH
 • Muhamed Semić, Deloitte BiH

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                100,00 KM

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288

Sve potrebne informacije na :

About FEB dd

Pročitajte i ...

POREZNA AKADEMIJA-online edukacija

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje drugi ciklus „Porezne akademije“. Edukacija će se održati u …