Aktuelnosti i Novosti

Objavom u Službenim novinama FBiH na snagu stupa izmjena Zakona o doprinosima

Objavom u Službenim novinama FBiH na snagu stupa izmjena Zakona o doprinosima

Stupanjem na snagu izmjene Zakona o doprinosima, osmog dana od objave u Službenim novinama FBiH, bit će produžen rok za dodatnih 36 mjeseci za primjenu povlaštene osnovice iz članka 20a. Zakona, koja se odnosi na zaposlenike u rudnicima ugljena, tekstilnoj, kožarskoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih zanata. . “Kod navedenih zaposlenika ukoliko isplaćuju [...]

| 04/20/2018
Šta donosi odluka oslobađanja od plaćanja carine

Šta donosi odluka oslobađanja od plaćanja carine

Dugoočekivana odluka o ostvarivanju prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, koja građanima i privredi donosi određene pogodnosti, počinje se primjenjivati od 25. aprila, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje. U skladu s ovom odlukom došlo je do određenih izmjena kada su u pitanju visine iznosa za koje je predviđeno oslobađanje od [...]

| 04/20/2018
SEMINAR: POREZ PO ODBITKU, STEČAJ I LIKVIDACIJA, OSNIVANJE I RAD POSLOVNIH JEDINICA, MEĐUENTITETSKA ZAPOSLENJA, STAVOVI FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA

SEMINAR: POREZ PO ODBITKU, STEČAJ I LIKVIDACIJA, OSNIVANJE I RAD POSLOVNIH JEDINICA, MEĐUENTITETSKA ZAPOSLENJA, STAVOVI FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA

SEMINAR - Kontinuirana edukacija računovođa i revizora POREZ PO ODBITKU STEČAJ I LIKVIDACIJA OSNIVANJE I RAD POSLOVNIH JEDINICA MEĐUENTITETSKA ZAPOSLENJA STAVOVI FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA MOSTAR, 19.4.2018., Hotel Mostar ZENICA, 20.4.2018., Hotel Zenica BIHAĆ, 23.4.2018., Hotel Park SARAJEVO, 24.4.2018., PC UNITIC TUZLA, 25.4.2018., Hotel Tuzla Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 [...]

| 04/16/2018
Prosječna februarska plata u BiH iznosila 849 KM

Prosječna februarska plata u BiH iznosila 849 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u BiH u februaru iznosila je 849 KM i nominalno je veća za 1,3 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, te niža za 1,6 posto u odnosu na decembar 2017. godine. Najniža prosječna neto plata od 539 KM bila je u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja [...]

| 04/16/2018
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I  DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Temeljni razlozi koji su opredijelili Vladu Federacije BiH da na109. hitnoj sjednici u Sarajevu, utvrdi i u parlamentarnu proceduru uputi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju leže u ispunjenju obveza iz Akcijskog plana Bosne i Hercegovine za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca i harmoniziranju sustava sprečjavanja pranja novca i [...]

| 04/04/2018

Časopisi

Časopis April 2018

Časopis April 2018

S A D R Ž A J 1. Autor: Fuad Balta, dipl. oec                                                                                                           Naziv članka: Poboljšanja u proceduri registracije, identifikacije i poreznih evidencija Nakon što zainteresovani privredni subjekti, neprofitne organizacije i organi vlasti obave sve potrebne radnje kod sudova i drugih registracijskih organa u čijoj nadležnosti je upis, osnivanje, te statusne i razne [...]

| 04/06/2018
Časopis Mart 2018

Časopis Mart 2018

S A D R Ž A J     1. Autor: Fuad Balta, dipl. oec Naziv članka: Oporezivanje dohotka ostvarenog u 2017. godini Poznato je da se   godišnje prijava za oporezivanje dohotka podnose nadležnoj ispostavi porezne uprave Federacije BiH do 31. marta tekuće za prošlu godinu. Da bi se „sveli računi“ fizičkih lica, prethodno je [...]

| 03/06/2018
Časopis Februar 2018

Časopis Februar 2018

S A D R Ž A J   1. Federalno ministarstvo finansija/financija Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII  2017. godine 2. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec Naziv članka: Događaji nakon izvještajnog perioda – MRS 10 Po završetku poslovne godine potrebno je posvetiti posebnu pažnju na događaje nastale nakon [...]

| 02/14/2018
Časopis Januar 2018

Časopis Januar 2018

S A D R Ž A J 1. Autor: Jasmin Omeragić, dipl. oec Naziv članka: Mali podsjetnik (o temama sa kojim živimo naš svaki dan, ali o njima ipak ne znamo baš sve) Da li po navici, intuiciji, ili pak iz jednostavne potrebe da se „robovanje struci“ nastavi još jačim intenzitetom, no kako god, svake [...]

| 01/19/2018
Časopis Novembar 2015

Časopis Novembar 2015

 S A D R Ž A J 1. Autor: Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec Naziv članka: Novi način otvaranja i zatvaranja bankovnih računa u funkciji efikasnijeg novog modela prinudne naplate u BiH Početak rješavanja neefikasne prinudne naplate preko dužnikovih računa otpočeo je donošenjem potpuno novih entitetskih zakona o unutrašnjem platnom prometu, kojima je propisano da svi nalozi za [...]

| 11/06/2015

Nova izdanja

NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA

NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Dr Novo Plakalović – dr Almir Alihodžić NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA Prvo izdanje Izdavač: Ekonomski fakultet u Banjaluci Za izdavača Prof. dr Novak Kondić Recenzenti: Prof. dr Aleksandar Živković Prof. dr Nenad Vunjak Prof. dr Dragana Bašić Tehnički urednik: Novica Plakalović, dipl ecc Tiraž 200 Štampa: Perfecta Sarajevo   Ovdje pogledajte SADRŽAJ KNJIGE   [...]

| 10/23/2015
PRIMJENA UGOVORA BOSNE I HERCEGOVINE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

PRIMJENA UGOVORA BOSNE I HERCEGOVINE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

. . Autori: Zijad H. Pašić, dipl. oec   i   Mr. Duško Dančić, dipl. oec Izdavač: FEB d.d. Godina izdanja: 2011. godina Stranica: 930 Knjiga predstavlja istraživanje teme, ne tako česte obrađivane u bosanskohercegovačkoj literaturi i obuhvata sve bitne aspekte međunarodnog izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, u slučajevima različitog rezidentnog statusa poreskog obveznika. Zaključivanjem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja [...]

| 06/20/2015 | 794 Comments
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Autor: Dr.sc. Jozo Piljić Recenzenti: Dr. Reuf Kapić, redovni profesor i Dr. Rajko Radović, redovni profesor Knjiga je pisana prije svega, s namjerom da se koristi kao djelo koje je namijenjeno, menadžerima, analitičarima, finansijskim i računovodstvenim stručnjacima koji svakodnevno donose odluke iz područja upotrebe resursa gospodarskog društva, a koji žele proširiti i dopuniti znanje iz područja financijskog izvještavanja i analize financijskih izvještaja. Knjiga [...]

| 06/19/2015
ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI PDV-a I AKCIZA (prečišćeni tekstovi) SA PRIMJERIMA IZ PRAKSE

ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI PDV-a I AKCIZA (prečišćeni tekstovi) SA PRIMJERIMA IZ PRAKSE

Donošenjem Zakona o porezu na dodatu vrijednost izvršena je jedna od najopsežnijih reformi iz oblasti indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini u zadnjih nekoliko decenija. Veliki broj izmjena i dopuna jednog propisa je ukazao na hitnu potrebu za prečišćenim tekstom, kako bi njegova primjena u praksi bila što praktičnija i jednostavnija, te će i iz [...]

| 06/18/2015 | 2 Comments
ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

    Kratki sadržaj: Klasa 0 – STALNA SREDSTVAI DUGOROČNI PLASMANI Klasa 1 – ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI Klasa 2 – GOTOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI Klasa 3 – KAPITAL Klasa 4 – OBAVEZE, REZERVISANJA I RAZGRANIČENJA Klasa 5 – RASHODI Klasa 6 – PRIHODI Klasa 7 – OTVARANJE I ZAKLJUČAK KONTA STANJA [...]

| 06/17/2015