Aktuelnosti i Novosti

PROGRAM SEMINARA: POLUGODIŠNJI OBRAČUN U 2018. GODINI, PRAKTIČAN PRIKAZ PRIMJENE MRS/MSFI, BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO, SLUŽBENA PUTOVANJA, IZVOZ/UVOZ

PROGRAM SEMINARA: POLUGODIŠNJI OBRAČUN U 2018. GODINI, PRAKTIČAN PRIKAZ PRIMJENE MRS/MSFI, BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO, SLUŽBENA PUTOVANJA, IZVOZ/UVOZ

SEMINAR - Kontinuirana edukacija računovođa i revizora POLUGODIŠNJI OBRAČUN U 2018. GODINI PRAKTIČAN PRIKAZ PRIMJENE MRS/MSFI BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO SLUŽBENA PUTOVANJA IZVOZ/UVOZ PERIODIČNI IZVJEŠTAJI BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA TUZLA, 21.6.2018., Hotel Tuzla ZENICA, 22.6.2018., Hotel Zenica BIHAĆ, 25.6.2018., Hotel Park SARAJEVO, 26.6.2018., PC UNITIC MOSTAR, 27.6.2018., Hotel Mostar Seminar se priznaje kao kontinuirana [...]

| 06/07/2018
Utvrđen prijedlog zakona kojim se plaća do 700 KM u FBiH neće oporezivati

Utvrđen prijedlog zakona kojim se plaća do 700 KM u FBiH neće oporezivati

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici urtvrdila Prijedlog zakona o porezu na dohodak FBiH i Prijedlog zakona o doprinosima FBiH. . Ministrica finansija Federacije BiH Jelka Milićević kazala je da je Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o porezu na dohodak i Prijedlog zakona o doprinosima FBiH te da je riječ [...]

| 06/06/2018
Prihodi od indirektnih poreza veći za 250 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza veći za 250 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci 2018. godine iznosili su 2 milijarde i 939 miliona KM i veći su za 250 miliona KM ili 9,3 % u odnosu na isti period 2017. godine, kada su iznosili 2 milijarde i 689 milliona KM. Iz sredstava koje prikupio UIO sa više od 80 %  finansiraju [...]

| 06/04/2018
Osnovica za obračun doprinosa za uposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata

Osnovica za obračun doprinosa za uposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata

U “Službenim novinama FBiH“ broj 39/18 od 23.5.2018. godine, objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa. Izmjena se odnosi na član 40a Pravilnika, koji nakon izmjena glasi: Član 40a. Izuzetno, od odredbe člana 3. ovog Pravilnika, osnovicu doprinosa, za zaposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće [...]

| 05/24/2018
Prosječna neto plaća u FBiH u martu 881 KM

Prosječna neto plaća u FBiH u martu 881 KM

U “Službenim novinama FBiH“ broj 39/18 od 23.5.2018. godine objavljeno je Saopćenje  o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u FBiH za mart 2018. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2018. godine iznosi 881 KM. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji [...]

| 05/24/2018

Časopisi

Časopis Juni 2018

Časopis Juni 2018

S A D R Ž A J Mr. sc. Šerif Isović i Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan Uloga poreznih administracija u funkciji razvoja privrede Bosne i Hercegovine Porezne administracije su ključne institucije za razvoj svake zemlje i one moraju biti usmjerene isključivo u tu funkciju. One su u svakoj zemlji glavni nosioci postizanja i očuvanja makroekonomske [...]

| 06/06/2018
Časopis Maj 2018

Časopis Maj 2018

S A D R Ž A J   Mr Milica Vidović Elektronske usluge Uprave za indirektno oporezivanje Elektronsko podnošenje prijava za porez na dodatu vrijednost i prijava za domaću akcizu za sve poreske obveznike tokom 2018. godine je na dobrovoljnoj osnovi, a od poreskog perioda januar 2019. godine svi obveznici biće u obavezi da elektronski [...]

| 05/08/2018
Časopis April 2018

Časopis April 2018

S A D R Ž A J 1. Autor: Fuad Balta, dipl. oec                                                                                                           Naziv članka: Poboljšanja u proceduri registracije, identifikacije i poreznih evidencija Nakon što zainteresovani privredni subjekti, neprofitne organizacije i organi vlasti obave sve potrebne radnje kod sudova i drugih registracijskih organa u čijoj nadležnosti je upis, osnivanje, te statusne i razne [...]

| 04/06/2018
Časopis Mart 2018

Časopis Mart 2018

S A D R Ž A J     1. Autor: Fuad Balta, dipl. oec Naziv članka: Oporezivanje dohotka ostvarenog u 2017. godini Poznato je da se   godišnje prijava za oporezivanje dohotka podnose nadležnoj ispostavi porezne uprave Federacije BiH do 31. marta tekuće za prošlu godinu. Da bi se „sveli računi“ fizičkih lica, prethodno je [...]

| 03/06/2018
Časopis Februar 2018

Časopis Februar 2018

S A D R Ž A J   1. Federalno ministarstvo finansija/financija Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII  2017. godine 2. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec Naziv članka: Događaji nakon izvještajnog perioda – MRS 10 Po završetku poslovne godine potrebno je posvetiti posebnu pažnju na događaje nastale nakon [...]

| 02/14/2018

Nova izdanja

NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA

NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Dr Novo Plakalović – dr Almir Alihodžić NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA Prvo izdanje Izdavač: Ekonomski fakultet u Banjaluci Za izdavača Prof. dr Novak Kondić Recenzenti: Prof. dr Aleksandar Živković Prof. dr Nenad Vunjak Prof. dr Dragana Bašić Tehnički urednik: Novica Plakalović, dipl ecc Tiraž 200 Štampa: Perfecta Sarajevo   Ovdje pogledajte SADRŽAJ KNJIGE   [...]

| 10/23/2015
PRIMJENA UGOVORA BOSNE I HERCEGOVINE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

PRIMJENA UGOVORA BOSNE I HERCEGOVINE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

. . Autori: Zijad H. Pašić, dipl. oec   i   Mr. Duško Dančić, dipl. oec Izdavač: FEB d.d. Godina izdanja: 2011. godina Stranica: 930 Knjiga predstavlja istraživanje teme, ne tako česte obrađivane u bosanskohercegovačkoj literaturi i obuhvata sve bitne aspekte međunarodnog izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, u slučajevima različitog rezidentnog statusa poreskog obveznika. Zaključivanjem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja [...]

| 06/20/2015 | 794 Comments
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Autor: Dr.sc. Jozo Piljić Recenzenti: Dr. Reuf Kapić, redovni profesor i Dr. Rajko Radović, redovni profesor Knjiga je pisana prije svega, s namjerom da se koristi kao djelo koje je namijenjeno, menadžerima, analitičarima, finansijskim i računovodstvenim stručnjacima koji svakodnevno donose odluke iz područja upotrebe resursa gospodarskog društva, a koji žele proširiti i dopuniti znanje iz područja financijskog izvještavanja i analize financijskih izvještaja. Knjiga [...]

| 06/19/2015
ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI PDV-a I AKCIZA (prečišćeni tekstovi) SA PRIMJERIMA IZ PRAKSE

ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI PDV-a I AKCIZA (prečišćeni tekstovi) SA PRIMJERIMA IZ PRAKSE

Donošenjem Zakona o porezu na dodatu vrijednost izvršena je jedna od najopsežnijih reformi iz oblasti indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini u zadnjih nekoliko decenija. Veliki broj izmjena i dopuna jednog propisa je ukazao na hitnu potrebu za prečišćenim tekstom, kako bi njegova primjena u praksi bila što praktičnija i jednostavnija, te će i iz [...]

| 06/18/2015 | 0 Comments
ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

    Kratki sadržaj: Klasa 0 – STALNA SREDSTVAI DUGOROČNI PLASMANI Klasa 1 – ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI Klasa 2 – GOTOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI Klasa 3 – KAPITAL Klasa 4 – OBAVEZE, REZERVISANJA I RAZGRANIČENJA Klasa 5 – RASHODI Klasa 6 – PRIHODI Klasa 7 – OTVARANJE I ZAKLJUČAK KONTA STANJA [...]

| 06/17/2015