Aktuelnosti i Novosti

FEB: Kolektivni godišnji odmor do 27.08.2018. godine

FEB: Kolektivni godišnji odmor do 27.08.2018. godine

Obavještavamo vas da su uposlenici preduzeća FEB d.d. Sarajevo, na kolektivnom godišnjem odmoru do 27.08.2018. godine.  

| 07/31/2018
Objavljen podatak o iznosu prosječne plaće u FBiH

Objavljen podatak o iznosu prosječne plaće u FBiH

U “Službenim novinama FBiH”, broj 56/18 od 18.7.2018. godine, objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj bruto/neto plaći zaposlenih u FBiH  za maj 2018. godine. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj 2018. godine iznosi 896 KM. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji [...]

| 07/19/2018
Izmjena i dopuna Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH

Izmjena i dopuna Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH

U “Službenim novinama FBiH” broj 55/18 od 13.07.2018. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH . Izmjenu i dopuni Pravilnika donosimo u nastavku: Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene [...]

| 07/16/2018
Objavljena izmjena Zakona o stečajnom postupku FBiH

Objavljena izmjena Zakona o stečajnom postupku FBiH

U “Službenim novinama FBiH“ broj 52/18 od 04.07.2018. godine objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o stečajnom postupku FBiH. Izmjene Zakona stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama FBiH“, odnosno 05.07.2018. godine. Ove izmjene rezultat su donošenja Odluke Ustavnog suda FBiH broj: U-27/15, kojom se  utvrđuje da članovi 33. i 40. [...]

| 07/05/2018
Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I – VI 2018. godine

Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I – VI 2018. godine

Federalno ministarstvo finansija dana 26.06.2018. godine, izdalo je Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I – VI 2018. godine Navedeno objašnjenje možete preuzeti preko sljedećeg linka OBJAŠNJENJE FMF.

| 06/29/2018

Časopisi

Časopis Juli/Avgust 2018

Časopis Juli/Avgust 2018

  S A D R Ž A J Federalno ministarstvo finansija/financija Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I-VI 2018. godine Fuad Balta Obrt – osnivanje, registracija, oporezivanje i likvidacija Prilikom donošenja odluke o obavljanju određene vrste djelatnosti potrebno je poznavati osnovne elemente propisa o obrtu, konkretnoj djelatnosti koja se [...]

| 07/12/2018
Časopis Juni 2018

Časopis Juni 2018

S A D R Ž A J Mr. sc. Šerif Isović i Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan Uloga poreznih administracija u funkciji razvoja privrede Bosne i Hercegovine Porezne administracije su ključne institucije za razvoj svake zemlje i one moraju biti usmjerene isključivo u tu funkciju. One su u svakoj zemlji glavni nosioci postizanja i očuvanja makroekonomske [...]

| 06/06/2018
Časopis Maj 2018

Časopis Maj 2018

S A D R Ž A J   Mr Milica Vidović Elektronske usluge Uprave za indirektno oporezivanje Elektronsko podnošenje prijava za porez na dodatu vrijednost i prijava za domaću akcizu za sve poreske obveznike tokom 2018. godine je na dobrovoljnoj osnovi, a od poreskog perioda januar 2019. godine svi obveznici biće u obavezi da elektronski [...]

| 05/08/2018
Časopis April 2018

Časopis April 2018

S A D R Ž A J 1. Autor: Fuad Balta, dipl. oec                                                                                                           Naziv članka: Poboljšanja u proceduri registracije, identifikacije i poreznih evidencija Nakon što zainteresovani privredni subjekti, neprofitne organizacije i organi vlasti obave sve potrebne radnje kod sudova i drugih registracijskih organa u čijoj nadležnosti je upis, osnivanje, te statusne i razne [...]

| 04/06/2018
Časopis Mart 2018

Časopis Mart 2018

S A D R Ž A J     1. Autor: Fuad Balta, dipl. oec Naziv članka: Oporezivanje dohotka ostvarenog u 2017. godini Poznato je da se   godišnje prijava za oporezivanje dohotka podnose nadležnoj ispostavi porezne uprave Federacije BiH do 31. marta tekuće za prošlu godinu. Da bi se „sveli računi“ fizičkih lica, prethodno je [...]

| 03/06/2018

Nova izdanja

RAČUNOVODSTVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

RAČUNOVODSTVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

. . Autor: Dr.sc. Jozo Piljić Recenzenti: Dr. Reuf Kapić, redovni profesor i Dr. Rajko Radović, redovni profesor   Knjiga je pisana  prije svega, s namjerom da se koristi kao djelo koje je namijenjeno, računovođama, revizorima, menadžerima, analitičarimai i financijskim stručnjacima koji svakodnevno promišljaju, analiziraju, evidentiraju i planiraju poslovne događaje. Knjiga se preporučuje studentima pri proučavanju [...]

| 07/16/2018
EVALUACIJA I UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM PERFORMANSAMA PREDUZEĆA

EVALUACIJA I UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM PERFORMANSAMA PREDUZEĆA

    Autor: v.prof.dr. Almir Alihodžić Naziv knjige: Evaluacija i upravljanje finansijskim performansama preduzeća. Izdavač: Ekonomski institut a.d. Beograd. Za izdavača: Dragan Šagovnović, generalni direktor Štampa: Perfecta Sarajevo.   POGLAVLJA: POGLAVLJE I – REGULATORNI OKVIR NACIONALNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA SA OSVRTOM NA REGULATIVU IZVJEŠTAVANJA U EU. POGLAVLJE II – FORMA I OBILJEŽJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA. POGLAVLJE III [...]

| 07/16/2018
NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA

NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Dr Novo Plakalović – dr Almir Alihodžić NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA Prvo izdanje Izdavač: Ekonomski fakultet u Banjaluci Za izdavača Prof. dr Novak Kondić Recenzenti: Prof. dr Aleksandar Živković Prof. dr Nenad Vunjak Prof. dr Dragana Bašić Tehnički urednik: Novica Plakalović, dipl ecc Tiraž 200 Štampa: Perfecta Sarajevo   Ovdje pogledajte SADRŽAJ KNJIGE   [...]

| 10/23/2015
PRIMJENA UGOVORA BOSNE I HERCEGOVINE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

PRIMJENA UGOVORA BOSNE I HERCEGOVINE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

. . Autori: Zijad H. Pašić, dipl. oec   i   Mr. Duško Dančić, dipl. oec Izdavač: FEB d.d. Godina izdanja: 2011. godina Stranica: 930 Knjiga predstavlja istraživanje teme, ne tako česte obrađivane u bosanskohercegovačkoj literaturi i obuhvata sve bitne aspekte međunarodnog izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, u slučajevima različitog rezidentnog statusa poreskog obveznika. Zaključivanjem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja [...]

| 06/20/2015 | 794 Comments
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Autor: Dr.sc. Jozo Piljić Recenzenti: Dr. Reuf Kapić, redovni profesor i Dr. Rajko Radović, redovni profesor Knjiga je pisana prije svega, s namjerom da se koristi kao djelo koje je namijenjeno, menadžerima, analitičarima, finansijskim i računovodstvenim stručnjacima koji svakodnevno donose odluke iz područja upotrebe resursa gospodarskog društva, a koji žele proširiti i dopuniti znanje iz područja financijskog izvještavanja i analize financijskih izvještaja. Knjiga [...]

| 06/19/2015