Home / O nama

O nama

“FEB” je 2011. godine obilježio 55 godina postojanja i razvoja. Od nastanka do danas kretao se uzlaznim putem i došao na vrh svoje branše na kojem se uspješno održava, čime se može pohvaliti mali broj preduzeća.

Uspješno praćenje i tumačenje svih promjena koje su pratile ekonomski i društveni sistem u periodu od osnivanja, od 1956. godine pa do danas, mogao se ostvariti samo uz kolektiv čiji su zaposlenici nesebično posvećeni unapređenju preduzeća u kojem rade.

Djelatnosti kojim se “FEB” bavio svih ovih godina kretale su se kroz stalne promjene, izložene rizicima da pogrešnim savjetom nanesu štetu poslovnom partneru i riziku da se on okrene konkurenciji, koja je u ovoj oblasti uvijek bila prisutna. Međutim, broj pretplatnika i posjetilaca seminara je stalno rastao tako da su “FEB” i njegov časopis ”Računovodstvo i poslovne finansije” u računovodstvenoj praksi prihvaćeni kao savjetodavac čija stručna mišljenja i pisanu riječ nije potrebno provjeravati. Takvo povjerenje se teško stiče, ali se i lako gubi.

”FEB” je započeo sa malim brojem zaposlenih i sa skromnim materijalnim sredstvima sa zadatkom da pruža usluge vođenja knjigovodstva za druga pravna i fizička lica, da bi poslije više od 45 godina aktivnosti u svakom pogledu dostigao zavidan nivo.

Stručne sposobnosti i materijalne mogućnosti, uz podršku velikog broja poslovnih partnera, otvaraju perspektivu brzog razvoja, uz primjenu savremenih tehnologija i korištenje provjerenih stranih iskustava.

”FEB” je do sada bio vodeći u mnogim privrednim aktivnostima, nastojeći da savjete koje je upućivao drugima potkrijepi sopstvenim primjerima.

Osnivanje i razvoj

”FEB” je osnovan 03.marta 1956. godine Rješenjem Narodnog odbora Opštine Stari Grad Sarajevo pod nazivom Biro za vođenje knjigovodstva ”Ažurnos” sa sjedištem u Sarajevu, ulica Maršala Tita broj 3. Osnovni zadatak bio je pružanje usluga vođenja knjigovodstva uz neposredan nadzor od strane Načelnika odjeljenja za privredu NOO Stari Grad.

Na zahtjev radnika biro-a osnivač je 1957. godine odobrio proširenje predmeta poslovanja, pored vođenja knjigovodstva i na organizaciju knjigovodstva.
1963. godine mijenja se naziv u Biro za vođenje i organizaciju knjigovodstva ”Finansijski biro” Sarajevo.
Do daljeg proširenja djelatnosti i promjene naziva firme dolazi 1970. godine od kada biro posluje pod nazivom ”Biro za finansijske i ekonomsko-propagandne usluge i instruktažu kadrova” – ”Finansijski biro” Sarajevo uz predmet poslovanja:

– vođenje i organizacija knjigovodstva,
– ekonomska propaganda i publicitet,
– stručno osposobljavanje i obrazovanje instruktažu kadrova putem seminara,     savjetovanja, kurseva, stručnih publikacija i publikacija.

Od 1971. godine kada je izvršena daljnja dopuna djelatnosti upisan je novi naziv firme ”Finansijsko ekonomski biro FEB” Sarajevo, skraćenica koja je postala zaštitni znak i prepoznatljivo ime u poslovnom svijetu sve do danas.
Od 1976. godine, koja je bila ključna godina u trasiranju daljeg razvoja “FEB”-a pa sve do danas, djelatnosti se šire na izdavačku djelatnost ekonomsko-pravnog karaktera, uz izdavanje časopisa, priručnika, knjiga i obrazaca.

Leave a Reply