Home / Porezna uprava / Obavještenje za korisnike online portala za provjeru uplaćenih doprinosa

Obavještenje za korisnike online portala za provjeru uplaćenih doprinosa

Na web stranici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine objavljeno je Obavještenje za korisnike online portala za provjeru uplaćenih doprinosa.

U  vezi  sa  Pravilnikom  o  dopunama  pravilnika  o  podnošenju  prijava  za  upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (SI. novine FBiH br. 53/19 od 26. 7.2019.) u kojem su objavljeni novi obrasci koje izdaje Porezna uprava Federacije BiH osiguranicima na osnovu radnog odnosa:

1)  Uvjerenje o osiguranju – obrazac JS 3610

2)  lnformacija o osiguranju – obrazac JS 3610 E

Obavještavamo Vas da je u okviru postojećeg on-line portala za provjeru uplaćenih doprinosa (https://edoprinosi.fpu,gov.ba) od dana 05.11.2019. godine omogućen pregled i korištenje nove e-usluge, lnformacije o osiguranju – JS 3610 E putem interneta. Navedena e-usluga je dostupna svim građanima, osiguranim licima u Federaciji BiH koji su trenutno prijavljeni, ili su bili prijavljeni na obavezna osiguranja u Federaciji BiH. Na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu E usluge/servisi u dijelu E­ doprinosi (http://www.pufbih.ba/v1/stranica/35), dopunjen je sadržaj za provjeru evidentiranog osiguranja putem ovoga portala, te su postavljene nove verzije obavještenja za osiguranike i korisničkog uputstva za portal e-doprinosi.

U proteklom periodu (avgust – oktobar 2019.) od strane Sektora za informacione tehnologije i Sektora za registraciju, kontrolu i naplatu doprinosa, a uz pomoć USAID FAR projekta, uspješno je izvršena implementacija ove nove e-usluge za građane u okviru web portala.

Obavještenje za korisnike on-line portala za provjeru uplaćenih doprinosa možete pročitati na linku ovdje

Izvor: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

About FEB dd

Pročitajte i ...

Obavještenje PU: Kontakt adrese i telefoni za dostavu poreznih prijava i podnesaka, dodatno produžen rok za podnošenje prijava

Od strane Porezne uprave FBiH dobili smo sljedeću obavijest koju prenosimo u cjelosti: Poštovani porezni …