Vijesti
Home / Aktuelnosti / Objavljena dopuna Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige

Objavljena dopuna Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige

U “Službenim novinama FBiH”, broj 3/18 od 17.01.2018. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige. Ovim dopunama trgovci pojedinci nisu dužni voditi trgovačku knjigu na malo.

Pravilnik stupa na snagu 18.01.2018. godine.

Dopune Pravilnika donosimo u cijelosti u nastavku

Na osnovu člana 25. stav 10) Zakona o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 40/10 i 79/17), federalni ministar trgovine donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE

Član 1.

U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (“Službene novine Federacije BiH”, br. 91/15 i 97/17) u članu 2. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

(3)¸ Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana trgovci pojedinci nisu dužni voditi trgovačku knjigu na malo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

About FEB dd

Pročitajte i ...

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava

U “Službenim novinama FBiH”, broj 87/20 od 02.12.2020. godine, objavljena su izmjene i dopune sljedećih …