Home / Aktuelnosti / Obvezna primjena MSFI-a 16 od 01.01.2019. godine

Obvezna primjena MSFI-a 16 od 01.01.2019. godine

Od 01.01.2019. godine sva pravna lica koja daju ili uzimaju u najam sredstva (poslovne prostore, opremu…) u obavezi su svoje računovodstvo prilagoditi zahtjevima novog standarda MSFI-a 16.

Najznačajnija promjena koju uvodi MSFI 16 sadržana je u tome što će svi najmoprimci biti obvezni priznavati imovinu i obaveze u izvještaju o finansijskom položaju (bilansu stanja), neovisno o tome radi li se o finansijskom ili poslovnom (operativnom) najmu, osim u slučaju najma do 12 mjeseci (kratkoročni najam) ili najma imovine male vrijednosti. Navedeno znači da od 01.01. 2019. godine poslovni najam na velika vrata ulazi i postaje vidljiv u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima najmoprimaca. Vrijednost imovine u poslovnom najmu, kod najmoprimaca, će biti iskazana u aktivi kao pravo upotrebe imovine, a u pasivi će biti iskazane obaveze po najmu.

Dakle, sva pravna lica koja u najam uzimaju opremu, kancelarije, automobile i sl. u obavezi su ta sredstva bilansirati kao stalno sredstvo, za razliku od dosadašnjeg pristupa u kojem se ta sredstva nisu bilansirala već se računodstveno prikazivao isljučivo trošak najma. Prema novom MSFI-u 16, trošak najma kao pozicija u bilansu uspjeha više ne postoji (osim za kratkoročne najmove i najmove male vrijednosti), već se trošak po osnovu unajmljenih sredstava prikazuje kroz amortizaciju i kamatnu stopu zaduženja.

Na predstojećem seminaru savjetnici konsultantske kuće FEB d.d. detaljno će posvetiti pažnju računovodstvenom tretmanu najmova po novom MSFI-u 16. Više na http://www.feb.ba/seminar-racunovodstveni-i-porezni-tretman-najmova-racunovodstvo-prihoda-trgovina-proizvodnja-i-usluge-e-pdv-prijava/

Novi MSFI objavljen je na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH (www.srr-fbih.org).

About FEB dd

Pročitajte i ...

Časopis April 2021

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. U …