Home / Aktuelnosti / Osnovica za obračun doprinosa za uposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata

Osnovica za obračun doprinosa za uposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata

U “Službenim novinama FBiH“ broj 39/18 od 23.5.2018. godine, objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa. Izmjena se odnosi na član 40a Pravilnika, koji nakon izmjena glasi:

Član 40a.

Izuzetno, od odredbe člana 3. ovog Pravilnika, osnovicu doprinosa, za zaposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i nisko akumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata kojima se isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60% prosječne mjesečne neto plaće u skladu sa članom 6a. stav 2) Zakona, čini umnožak prosječne plaće iz člana 6a. stav 2) Zakona i koeficijenta 0,29, u periodu od 28.11.2015. godine do 27.11.2016. godine, od 31.12.2016. godine do 27.11.2017. godine i od 05.05.2018. godine do 27.11.2020. godine.

U gore navedenim „Službenim novinama FBiH“ objavljena je i mjesečna osnovica za obračun doprinosa za uposlenike u: rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata, koja iznosi:

  • u periodu od 01.01. do 04.05.2018. godine 329,00 KM,
  • u periodu od 05.05. do 31.12.2018. godine 381,00 KM.

Obračun po gore navedenim osnovicama može se vršiti samo ukoliko se uposlenicima isplaćuje plaća do visine 60% prosječne neto plaće u skladu sa članom 6a. stav 2) Zakona o doprinosima, a to je iznos od 514,20 KM (60% x 857,00 KM). Iznos od 857,00 KM predstavlja mjesečnu neto plaću po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar – septembar 2017. godine, tj. neto plaću u skladu sa članom 6a. stav 2) zakona.

Napominjemo da su u “Službenim novinama FBiH“ broj 39/18 od 23.5.2018. godine objavljeni:

  • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa,
  • Saopćenje  o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u FBiH za period januar – septembar 2017. godine,
  • Izmjena osnovice  za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu.

About FEB dd

Pročitajte i ...

PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONIRANJE I POREZNE PRIJAVE

Vlada FBiH je usvojila prijedlog zaključka Federalnog ministarstva finansija, a nakon inicijative Porezne uprave FBiH, …