Home / Seminar / OTVORENE NOVE PRIJAVE NA WEBINAR ZA 24.11.2020. GODINE: „NOVI ZAKONI I DRUGE AKTUELNOSTI“

OTVORENE NOVE PRIJAVE NA WEBINAR ZA 24.11.2020. GODINE: „NOVI ZAKONI I DRUGE AKTUELNOSTI“

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBIH
 • PREZENTACIJA ODGOVORA UINO U VEZI SA PODNOŠENJEM e-KIF i e-KUF
 • IZMJENE ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU I OSVRT NA UČESTALA PITANJA U VEZI SA GOTOVINSKIM POSLOVANJEM
 • FORENZIKA I TEHNIKE OTKRIVANJA KRIMINALNIH RADNJI U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA 24.11.2020. GODINE

PROGRAM WEBINARA

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBIH (predavač: Elma Peštović)

 • Kriteriji za razvrstavanje pravnih lica
 • Akt o organizaciji računovodstvenog informacionog sistema
 • Obaveza procjene vrijednosti imovine i kapitala pravnih lica
 • Odgovorna lica za vođenje poslovnih knjige i sastavljanja finansijskih izvještaje
 • Tko može voditi poslovne knjige?
 • Tko može potpisivati finansijske izvještaje?
 • Kvalificirana lica
 • Vođenje knjiga povezanih pravnih lica
 • Ograničenje broja sačinjenih i potpisanih finansijskih izvještaja
 • Registar pravnih lica i poduzetnika
 • Uvođenje kontrole kvaliteta rada u računovodstvu
 • Obveznici revizije
 • Uslovi za poslovanje društava za reviziju
 • Izbor društva za reviziju
 • Interna revizija

PREZENTACIJA ODGOVORA UINO U VEZI SA PODNOŠENJEM e-KIF i e-KUF (predavač: Milica Vidović, UINO)

 • Kako odrediti tip dokumenta?
 • Kako evidentirati fakturu koja zadovoljava uslove za više od jednog tipa dokumenta?
 • Šta se smatra vanposlovnom potrošnjom i pripada tipu dokumenta 02?
 • Kako evidentirati ino usluge?
 • Kako evidentirat PDV SL 2 obrasce i koji tip dokumenta odrediti?
 • Kako evidentirati knjižnja odobrenja?
 • Kako evidentirati nabavke iz uvoza?
 • Kako evidentirati isporuke u inostranstvo?
 • Kad je obavezno dostaviti ispravljeni fajl?
 • Da li dostavljanje izmijenjene PDV prijave za sobom povlači dostavljanje izmijenjenog fajla i obrnuto?
 • Druga pitanja…

IZMJENE ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU I OSVRT NA UČESTALA PITANJA U VEZI SA GOTOVINSKIM POSLOVANJEM (predavač: Denis Zukić)

 • Ograničenja u visini bankarskih naknada
 • (Ne)obaveza otvaranja transakcijskih računa za poslovne jedinice
 • Obaveze banaka kod otvaranja računa za fizička lica
 • Mogućnost otvaranja računa i bankarskog poslovanja sa nerezidentnim licima
 • Obaveze FIA-e
 • Proširene kaznene odredbe za nepoštivanje Zakona
 • Gotovinsko poslovanje – primjena Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem

FORENZIKA I TEHNIKE OTKRIVANJA KRIMINALNIH RADNJI U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA (predavač: Edin Glogić)

 • Pojam, ciljevi i značaj forenzičke revizije
 • Vrste kriminalnih radnji u finansijskim izvještajima
 • Postupci revizora za ottkrivanje protivpravnog prisvajanja gotovine
 • Lažno finansijsko izvještavanje
 • Korupcija, kriminalne radnje i tehnike revizije pomoću računara
 • Sprječavanje kriminalnih radnji
 • Interne kontrole za kriminalne radnje

OSTALE AKTUELNOSTI (predavač: Elma Peštović)

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati od 24.11. do 29.11.2020. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 24.11.2020. do 29.11.2020. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Milica Vidović
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA (učešće na webinaru+online priručnik):

 • Za pretplatnike časopisa                       80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                100,00 KM

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288

Sve potrebne informacije na :

About FEB dd

Pročitajte i ...

PRIJAVA NA WEBINAR: PRAKTIČAN PRIKAZ PODNOŠENJE ELEKTRONSKOG KIF-a i KUF-a, IZMJENE I DOPUNE MRS/MSFI I UTICAJ NA FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO U VRIJEME COVID 19, ZAKON O ZAŠTITI NA RADU, POSLOVANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, UGOSTITELJSTVO, OSTALE AKTUELNOSTI

Zbog velikog interesovanja za webinar, otvorili smo nove prijave. Svi novi učesnici koji se prijave …