Home / Aktuelnosti / Pad stope nezaposlenosti mladih u FBiH

Pad stope nezaposlenosti mladih u FBiH

nezaposlenostBroj nezaposlenih osoba u Federaciji BiH dobi do 30 godina, sa završenom srednjom školom ili fakultetom, u aprilu 2013. godine smanjen je za 1.805 u odnosu na januar. Imajući u vidu trenutna ekonomska kretanja i poteškoće na tržištu rada, ovi rezultati se mogu direktno povezati sa programom Federalnog zavoda za zapošljavanje „Jačanje konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo“, čija je realizacija započela u decembru 2012. godine i koji je upravo namijenjen mladima bez radnog iskustva.

Za ovaj program, koji se renje je osigurao finansijska sredstva u iznosu od 4.554.000 KM na osnovu kojih je omogućeno sufinansiranje stručnog osposobljavanja za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva za 1.000 nezaposlenih mladih.

S obzirom na to da je jedna od najvećih prepreka za mlade na tržištu rada nedostatak radnog iskustva i nedovoljna osposobljenost za rad u struci, Federalni zavod za zapošljavanje je u okviru svojih mjera aktivne politike zapošljavanja za 2013. godinu planirao realizaciju sličnog programa.

About FEB dd

Pročitajte i ...

Saopćenje za poslodavce u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti na radu

S obzirom da su se u praksi pojavile određene nedoumice u vezi sa primjenom pojedinih …