PDV

About FEB dd

Pročitajte i ...

SEMINAR: Elektronsko podnošenje KIF-a i KUF-a, Novosti u vezi indirektnog oporezivanja, Porez po odbitku, MSFI 16, MSFI 9, Novi propisi

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-a I KUF-a NOVOSTI U VEZI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA …