Home / Aktuelnosti / POPISNE LISTE ZA ZALIHE DUHANA, CIGARA I CIGARILOSA

POPISNE LISTE ZA ZALIHE DUHANA, CIGARA I CIGARILOSA

SLIKAAAANa stranici Uprave za indirektno oporezivanje objavljene su popisne liste za zalihe duhana za pušenje i popsine liste za zalihe cigara i cigarilosa na dan 01.08.2014. godine.

Kao što smo Vas već ranije obavijestili u „Službenom glasniku BiH“ broj 49/14 od 24.6.2014. godine, objavljene su Izmjene i dopune Zakona o akcizama kojima je definisan novi način oporezivanja duhana za motanje i pušenje, cigara i cigarilosa.

Izmjene se počinju primjenjivati od 01.08.2014. godine i iste predstavljaju nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na duhanske prerađevine u Evropskoj uniji. Navedenim izmjenama zakona predviđen je između ostalog i drugačiji način utvrđivanja iznosa akcize na duhan za pušenje, te je u skladu sa članom 21d. stav (3) Zakona o akcizama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 49/09 i 49/14) propisano da će akciza na duhan za pušenje za 2014. godinu iznositi 78 KM/kg.

Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom duhanskih prerađevina tj, oni koji se bave prometom cigara, cigarilosa i duhana za pušenje dužni su na dan početka primjene ovog zakona tj. na dan 01.08.2014. godine popisati zalihe ovih duhanskih prerađevina i popisne liste dostaviti UIO u roku od sedam dana tj. do 08.08.2014.godine.

Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom duhanskih prerađevina dužni su takođe prijaviti nove maloprodajne cijene UIO u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa, tj. do 08.08.2014.godine, i na novu osnovicu obračunati i uplatiti razliku akcize u roku od 10 dana od dana dostavljanja popisnih listi.

Sva lica koja se bave prometom cigara, cigarilosa i duhana za pušenje dužna su na zatečene zalihe utvrđene u popisnim listama obračunati akcizu prema novom Zakonu, te u roku od 10 dana od dana dostavljanja popisnih lista uplatiti razliku između novoobračunate i već ranije uplaćene akcize, na Jedinstveni račun UIO.

Popisnu listu za duhan za pušenje na dan 01.08.2014. godine možete preuzeti ovdje

Popisnu listu za zalihe cigara i cigarilosa na dan 01.08.2014. godine možete preuzeti ovdje

About FEB dd

Pročitajte i ...

Izmjena Pravilnika vezanih za sadržaj i formu finansijskih izvještaja

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 3/21 od 15.01.2021. godine objavljeni su pravilnici …